Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

ŚDM: Trwajš ostatnie testy aplikacji mobilnej "Pielgrzym"

AFP
Trwajš ostatnie testy aplikacji mobilnej "Pielgrzym", która w czasie ŒDM przyda się nie tylko tym, którzy przyjadš do Krakowa na spotkanie z Franciszkiem, ale i mieszkańcom. Znajduje się w niej m.in. mapa i przewodnik po mieœcie, szczegółowy program ŒDM, rozmówki w dziewięciu językach.

"Pielgrzym" jest tworzony przez Komitet Organizacyjny ŒDM Kraków 2016 i firmę Comarch, która jest odpowiedzialna za stronę technicznš. Aplikacja będzie dostępna w dziewięciu językach, a jej premiera jest planowana na poczštek maja. W tej chwili jej funkcjonalnoœć sprawdzajš ludzie z różnych krajów œwiata.

W aplikacji znajdujš się podstawowe informacje dla obcokrajowców: jak poradzić sobie w Krakowie, opis zabytków i atrakcji turystycznych oraz treœci religijne, w tym program ŒDM.

"Ważnym elementem jest harmonogram wydarzeń. Założyliœmy, że wydarzenia centralne będš interesować wszystkich, a spoœród pozostałych każdy może wybrać interesujšce go i spersonalizować aplikację, tworzšc indywidualny program pobytu" – mówił Ireneusz Bigaj z Comarchu. "Jednym z rozwišzań, które zaproponowaliœmy jest zaznaczenie miejsca noclegu tak, by nawet jeœli ktoœ się zgubi, aplikacja bezpiecznie doprowadziła go do miejsca zakwaterowania" – dodał.

Większoœć funkcji aplikacji będzie dostępna offline, czyli nawet w sytuacji, kiedy nie będzie łšcznoœci komórkowej ani internetowej. "Założyliœmy, że aplikacja i tak będzie użyteczna i będzie wspierać pielgrzymów, a zawarte w niej treœci będš dla nich pomocne" – podkreœliła Barbara Waszkiewicz.

W aplikacji znajdš się numery kontaktowe do służb bezpieczeństwa oraz konsulatów i ambasad. Pielgrzymi będš mogli korzystać m.in. z mapy, na której zaznaczone będš miejscami najważniejszych wydarzeń ŒDM, punkty gastronomiczne, medyczne, miejsca parkingowe i strefy, z których wyrusza transport.

Ponadto aplikacja będzie zawierała rozmówki w dziewięciu językach, modlitewnik, œpiewnik, teksty liturgiczne oraz mały przewodnik po Krakowie i Małopolsce. Korzystajšc z rozmówek będzie można usłyszeć wymowę danego słowa. Częœciš aplikacji będzie „rozrywka”, czyli gra o ŒDM oraz quizy.

"Zakładamy, że osoby wybierajšce się do Krakowa pobiorš aplikację jeszcze zanim wyjadš z domu. Do tego zachęcać ich będzie Komitet Organizacyjny ŒDM, gdyż w Krakowie mogš być problemy z dostępem do internetu, dlatego w trakcie ŒDM nie będzie już aktualizacji aplikacji, tylko ewentualne rozszerzenia informacji o dodatkowe, nowe treœci” – podkreœliła Waszkiewicz.

Częœć funkcji będzie aktualizowana online, m.in. prognozy pogody, powiadomienia o utrudnieniach w transporcie, czy o tym, jakie wydarzenie wkrótce się rozpocznie. Aplikacja zakłada możliwoœć połšczenia z mediami społecznoœciowymi. Korzystajšc z niej będzie można wysłać pocztówkę z ŒDM do znajomych lub opublikować jš w mediach społecznoœciowych.

Praca nad "Pielgrzymem" trwa od kilku miesięcy. Jak podkreœlajš jej twórcy atutem tej aplikacji jest liczba języków. Dostępna będzie na smartfony z systemami: Android, iOS, Windows.

To oficjalna aplikacja ŒDM, ale nie jedyna, jaka w zwišzku z tym wydarzeniem jest przygotowywana. Miłosierdziu Bożemu i Łagiewnikom poœwięcona będzie aplikacja Faustyna.pl. Miasto Kraków także modyfikuje swojš aplikację tak, by była jak najbardziej przydatna dla młodych ludzi z całego œwiata.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL