Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Papież Franciszek odprawił mszę Wigilii Paschalnej

Papież Franciszek
AFP
Dziœ jest œwięto naszej nadziei, otwórzmy się na niš – mówił papież Franciszek podczas mszy Wigilii Paschalnej w Wielkš Sobotę. Wskazał, że tak potrzebnš obecnie nadzieję musi nieœć Koœciół, bo bez niej będzie międzynarodowš strukturš z wieloma zwolennikami.

W homilii w bazylice Œwiętego Piotra papież przywołał pytanie skierowane do kobiet, które poszły do grobu Jezusa: „Dlaczego szukacie żyjšcego wœród umarłych?”. Następnie zauważył: „Także my nie znajdziemy życia pozostajšc smutni, bez nadziei, uwięzieni w nas samych”.

Podkreœlał, że zawsze każdy będzie spotykał się z problemami i apelował: „Nie pozwólmy, aby ciemnoœci i lęki zawładnęły naszym sercem”.

Zmartwychwstały Chrystus - mówił Franciszek - jest fundamentem nadziei. „To nie jest zwykły optymizm, czy też postawa psychologiczna, albo życzliwa zachęta by dodać sobie odwagi”- wyjaœnił.

Papież przypominał, że nadzieja chrzeœcijańska jest darem i jest niezawodna. „Pocieszyciel nie sprawia, że wszystko ładnie wyglšda, nie eliminuje zła przy pomocy czarodziejskiej różdżki, lecz rozbudza prawdziwš siłę życia, która nie jest brakiem problemów, ale pewnoœciš, że jest się kochanym i że zawsze otrzymuje się przebaczenie od Chrystusa”- powiedział.

Papież mówił wiernym: „Pan żyje i chce, aby go szukać między żywymi”.

Każdy wierzšcy musi rozbudzać nadzieję w sercach przepełnionych smutkiem, którym trudno znaleŸć œwiatło życia.

„Tak bardzo dziœ go potrzeba. Zapominajšc o sobie samych, jako radoœni słudzy nadziei, jesteœmy wezwani do tego by głosić Zmartwychwstałego swoim życiem i przez miłoœć”- powiedział papież. Następnie odnoszšc się do Koœcioła stwierdził: „W przeciwnym razie będziemy międzynarodowš strukturš z dużš liczbš zwolenników i dobrych reguł, ale niezdolnš do tego, by obdarzyć nadziejš œwiat, który jest jej spragniony”.

Mszę Wigilii Paschalnej rozpoczęła liturgia œwiatła w przedsionku bazyliki watykańskiej, gdzie papież poœwięcił ogień. Od niego zapalono paschał - œwiecę symbolizujšcš zmartwychwstałego Chrystusa.

W trakcie tej najdłuższej w roku liturgicznym mszy Franciszek udzielił trzech sakramentów inicjacji chrzeœcijańskiej - chrztu, pierwszej komunii i bierzmowania - 12 dorosłym osobom w wieku od 22 do 60 lat. Było wœród nich 8 kobiet i 4 mężczyzn.

Pochodzili oni z Albanii (szeœć osób), Korei Południowej (dwie osoby) oraz z Włoch, Kamerunu, Indii i Chin.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL