Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Jak i gdzie kupować sztuczne ognie

AdobeStock
Sprzedaż sztucznych ogni, które sami odpalamy w sylwestra, nie wymaga zezwolenia. Warto jednak kupować je w sprawdzonych miejscach.

Popularne fajerwerki, do których obsługi nie jest wymaga specjalistyczna wiedza, szkolenia i certyfikaty, stanowiš stosunkowo małe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Nie znaczy to, że nie mogš one zrobić krzywdy. Jednak ich sprzedaż w przeciwieństwie np. do takich, które sš stosowane na pokazach sztucznych ogni, może być prowadzona bez uzyskania zezwolenia. Sprzedawca ma jednak pewne ograniczenia. Jednym z nich jest choćby to, że nie może ich sprzedać osobie niepełnoletniej.

Zgodnie z ustawš z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, broniš, amunicjš oraz wyrobami i technologiš o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym za sprzedaż takich materiałów osobie niepełnoletniej grozi nawet kara pozbawienia wolnoœci do dwóch lat. W przypadku bardziej przychylnego sšdu może być to grzywna lub kara ograniczenia wolnoœci. Warto o tym pamiętać, bo regulacje te nie tylko mówiš o zakazie sprzedaży fajerwerków niepełnoletnim. Wymagajš, by sprzedaż nastšpiła dopiero po okazaniu dokumentu tożsamoœci.

Sprzedawcy muszš też zapoznać się z regulacjami ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zgodnie z nimi fajerwerki, na których sprzedaż nie jest wymagane zezwolenie, muszš być odpowiednio oznaczone przez producenta lub importera. Na takich produktach powinien być umieszczony znak CE. Producent wyrobu deklaruje w ten sposób, że użytkowanie danego produktu przez konsumentów jest w pełni bezpieczne.

Na etykietach oferowanych w sprzedaży produktów muszš być podane także oznaczenia odpowiedniej klasy, nazwa wyrobu, okreœlenie miejsc, w jakich dopuszczalne jest stosowanie produktu. Konieczna jest też instrukcja obsługi w języku polskim napisana w zrozumiały sposób. I to w niej konsument powinien szukać informacji o tym, jak odpalać fajerwerki i o ewentualnych ostrzeżeniach.

W przypadku gdy sprzedawca nie upewni się czy wyroby, które ma na stoisku, posiadajš instrukcję obsługi lub informację dotyczšcš bezpieczeństwa w języku polskim, naraża się na karę do 10 tys. zł. W takiej samej wysokoœci mogš być kary, za sprzedaż fajerwerków, które na swoich etykietach nie majš oznaczeń wymaganych przepisami.

Konsumenci powinni zaœ pamiętać, by z instrukcjš obsługi fajerwerków zapoznać się wczeœniej, a nie przed północš. Warto też pamiętać, by petardy odpalać na otwartej przestrzeni i nie kierować ich na ludzi, zwierzęta czy budynki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL