Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Handel w internecie: sklepy nie informujš o prawie do odstšpienia od umowy

www.sxc.hu
Przedsiębiorcy prowadzšcy sprzedaż przez internet nie informujš klientów, że majš oni prawo do odstšpienia od umowy w cišgu 14 dni.

Z badania, które przeprowadziło Europejskie Centrum Konsumenckie Polska (ECK), wynika, że 34 proc. e-sprzedawców nie informuje konsumentów o ich prawie do odstšpienia.

Wymóg informowania klientów istniał, zanim zaczęła obowišzywać ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca prowadzšcy sklep internetowy, który nie poinformuje klientów o możliwoœci odstšpienia od umowy w cišgu 14 dni, naraża się na przedłużenie tego prawa o rok.

Europejskie Centrum Konsumenckie Polska wskazuje, że odstšpienie od umowy jest jednym z podstawowych uprawnień konsumenta w całej Unii Europejskiej. Niepokoi więc, że co trzeci sklep je lekceważy.

Badanie przeprowadzone przez ECK ukazuje też inne nieprawidłowoœci. A ustawa o prawach konsumenta nałożyła na przedsiębiorców wiele obowišzków. Jednym z nich jest informowanie o cenie towaru czy dodatkowych kosztach zwišzanych z wysyłkš towaru oraz z jej zwrotem. Okazuje się, że w 67 proc. regulaminów e-sklepów nie ma wyraŸnego wskazania, kto ponosi koszty przesyłki zwrotnej.

Przedsiębiorcy prowadzšcy sprzedaż internetowš nierzetelnie informujš klientów o zasadach składania reklamacji. Tak jest w 37 proc. e-sklepów. Zdaniem ECK to i tak lepiej niż przed rokiem. Wówczas 60 proc. e-sprzedawców niedokładnie informowało o tym klientów. ECK podkreœla, że wszystkie sklepy majš ułatwiać klientom składanie reklamacji m.in. poprzez podawanie danych kontaktowych do biura obsługi czy zamieszczania formularza reklamacji.

Celem badania było także sprawdzenie, jak polskie sklepy internetowe radzš sobie ze sprzedażš produktów za granicę i jak obsługujš klientów z innych państw. Według ECK nie wyglšda to najlepiej. Rzetelna informacja o kwestiach zwišzanych z wysyłkš towarów za granicę pojawiła się u nieco ponad połowy badanych e-sklepów – 56 proc.

Okazuje się także, że niewiele e-sklepów informuje o możliwoœci dochodzenia roszczeń w drodze ADR/ODR. Chodzi o możliwoœć skorzystania z pomocy jednostek, które zajmujš się transgranicznymi konfliktami między konsumentami a przedsiębiorcami. Badanie pokazało, że o takich rozwišzaniach poinformowało jedynie 27 proc. e-sklepów Tymczasem – jak zaznacza ECK – w 2016 r. wejdzie w życie ustawa implementujšca dyrektywę ADR i tym bardziej przedsiębiorcy będš rozliczani z tego obowišzku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL