Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Pozew zbiorowy przeciwko Generali Życie TU SA ws. polisolokat

Fotolia.com
Warszawski Sšd Okręgowy przyznał 164 klientom Generali Życie TU SA od 3,1 tys. do 74 tys. zł za bezpodstawnie pobrane opłaty za wykup.

To pierwszy zbiorowy wyrok w tych sprawach i jeden z pierwszych od wprowadzenia pozwów zbiorowych zasšdzajšcych konkretne pienišdze.

Żšdanie uczestników dotyczyło zwrotu opłat za wykup (tzw. opłat likwidacyjnych) pobranych przez Generali od konsumentów w zwišzku z rozwišzaniem przed terminem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Były one zastrzeżone w umowach jako procent od wpłaconej składki, malejšcy wraz z latami trwania umowy, ale i tak – jak powiedział sędzia Paweł Pyziow w uzasadnieniu wyroku – horrendalne.

Pozew złożył powiatowy rzecznik konsumentów z powiatu pruszkowskiego.

Większoœć czasu poœwięconego na ogłaszanie wyroku zajęło odczytywanie pełnej listy uczestników, a następnie zasšdzonych dla każdego kwot oraz dat, od których należš im się odsetki.

Sędzia powiedział, że klauzula okreœlajšca opłaty była rażšco niesprawiedliwa i nie została uzgodniona z poszczególnymi klientami. Pobrane na jej podstawie opłaty – jako nienależne œwiadczenie – podlegajš zatem zwrotowi.

Sšd odrzucił zarzuty towarzystwa, że roszczenie przedawniło się po trzech latach (gdyż ma tu zastosowanie termin dziesięcioletni), że częœć uczestników nie była konsumentami (fakt, że częœć była pracownikami podobnych towarzystw, nie odbiera im tego statusu, gdyż wykupienie polisolokat nie miało z ich pracš zwišzku).

Anna Lengiewicz i Marcin Młyńczak, pełnomocnicy powodów, nie kryli zadowolenia, że proces przebiegał sprawnie. Były tylko trzy merytoryczne rozprawy. Mecenas Wojciech Koœla, pełnomocnik Generali, nie wykluczył jednak apelacji, œrodowy wyrok nie jest bowiem prawomocny. Może być zachętš do podobnych zbiorowych procesów.

sygnatura akt: XXIV C 554/14

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL