Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikty zbrojne

"Kommiersant": Iskandery znajdš się w Kaliningradzie na poczštku roku

shutterstock
Stacjonujšca w obwodzie kaliningradzkim 152. brygada rakietowa jest wyposażana w nowe zestawy rakiet Iskander-M; wejdš one do służby na poczštku 2018 roku - podał w sobotę dziennik "Kommiersant", powołujšc się na Ÿródło zbliżone do sztabu generalnego Rosji.

Gazeta zauważa, że Iskandery zostanš w najbliższym czasie rozmieszczone w obwodzie kaliningradzkim na stałe. Według dziennika władze rosyjskie zapowiadały taki krok od 2007 roku, jednak "do tej pory najnowsze operacyjno-taktyczne zestawy rakietowe przerzucane były w ten region jedynie czasowo".

Rzeczniczka NATO Oana Lungescu w komentarzu dla "Kommiersanta" podkreœliła, że "wszelkie rozmieszczenie w pobliżu granic Sojuszu rakiet, które mogš przenosić głowice jšdrowe nie będzie sprzyjać zmniejszeniu napięcia" w relacjach z Rosjš. Dodała, że NATO ma nadzieję, "iż Rosja w duchu przejrzystoœci przedstawi więcej informacji na ten temat".

Rosyjski dziennik cytuje też komentarz uzyskany w polskim MSZ. "Aktywna militaryzacja obwodu kaliningradzkiego, trwajšca już kilka lat, wywołuje zaniepokojenie wszystkich krajów w regionie i poza jego granicami" - głosi to oœwiadczenie.

ródło zbliżone do sztabu generalnego Rosji poinformowało, iż w nowe zestawy, w miejsce obecnie wykorzystywanych zestawów Toczka-U, zostanie przezbrojona brygada rakietowa stacjonujšca w Czerniachowsku. Zanim Iskandery wejdš do służby, załogi 152. brygady majš uczyć się ich obsługi w centrum szkoleniowym wojsk rakietowych w obwodzie astrachańskim. PóŸniej odbędš się ćwiczenia taktyczne, a następnie personel brygady przemieœci się transportem kolejowym do miejsca stałej dyslokacji.

"Według Ÿródła wojskowego czasowe przerzucanie najnowszych operacyjno-taktycznych zestawów rakietowych do Czerniachowska stosowane było wczeœniej jako +demonstracyjna odpowiedŸ na nieprzyjazne kroki NATO, w szczególnoœci USA+. Stałe zaœ rozmieszczenie Iskanderów było odkładane z przyczyn politycznych (...) władze polityczno-wojskowe utrzymywały takie œrodki jako +asa w rękawie na wypadek raptownego pogorszenia się stosunków+" - pisze "Kommiersant". Ocenia, że do takiego pogorszenia stosunków doszło po kryzysie ukraińskim.

ródło dziennika oœwiadczyło, że "w zwišzku z zaostrzajšcš się sytuacjš w regionie w 2016 roku podjęto decyzję o przystšpieniu do wznoszenia w Czerniachowsku przenoœnych hangarów w celu rozmieszczenia tam zestawów rakietowych na stałe". Rozmówca dziennika zapewnił, że praca ta jest już zakończona i infrastruktura jest gotowa do przyjęcia kompleksu rakiet przeznaczonego dla brygady.

Jeden taki kompleks składa się z 12 wyrzutni, 12 pojazdów transportowo-załadowczych, 11 wozów dowódczo-sztabowych, a także pojazdów pomocniczych, technicznych i socjalnych - podaje dziennik.

Iskandery (w kodzie NATO - SS-26 Stone) to lšdowe pociski balistyczne na mobilnej platformie samochodowej. W wersji dla armii rosyjskiej majš zasięg 380-500 km. Testowany jest również system Iskander-K, uzbrojony w pociski manewrujšce o zasięgu ponad 500 km. Iskandery mogš przenosić ładunki nuklearne.

Na poczštku paŸdziernika zeszłego roku media estońskie podały wiadomoœć o przeniesieniu tego typu rakiet do obwodu kaliningradzkiego. Rosyjski resort obrony oœwiadczył wówczas, że rozmieszczenie Iskanderów w obwodzie kaliningradzkim to częœć rutynowych manewrów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL