Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikty zbrojne

USA: Władze Guam opublikowały instrukcję dla ludności na wypadek ataku

AFP
W obliczu groŸby północnokoreańskiego ataku rakietowego na stanowišcš terytorium USA wyspę Guam tamtejszy departament bezpieczeństwa wewnętrznego wydał instrukcję, jak 160 tys. jej mieszkańców ma się na to przygotować.

Dwustronicowy dokument ostrzega między innymi: "Nie patrz na rozbłysk lub kulę ognistš – może cię to oœlepić" oraz "Chowaj się za wszystko, co może ci zapewnić ochronę". Zapewniono, że w przypadku bezpoœredniego zagrożenia departament wykorzysta wszystkie formy masowego komunikowania, by zaalarmować ludnoœć. W razie ewentualnego incydentu powinno się przez 24 godziny unikać wychodzenia z domu, by nie stykać się z jakimkolwiek materiałem radioaktywnym.

Władze wezwały mieszkańców, by mieli przygotowane osobiste zestawy najniezbędniejszych przedmiotów i rodzinne plany ewakuacyjne oraz by zadbali o spisy znajdujšcych się w ich pobliżu betonowych schronów.

Zgodnie z instrukcjš w razie ataku należy natychmiast szukać schronienia, nawet jeœli przebywa się w miejscu odległym o kilometry od wybuchu, gdyż substancje promieniotwórcze mogš być przenoszone przez wiatr. Ci, których wybuch zaskoczy na otwartym terenie, powinni za wszelkš cenę unikać zetknięcia się z materiałem radioaktywnym.

„Zdejmij odzież, by udaremnić dalsze skażenia materiałem radioaktywnym. Zdjęcie zewnętrznej warstwy odzieży usuwa do 90 proc. materiału radioaktywnego. Jeœli się da, umieœć swš skażonš odzież w plastikowej torbie i zaklej jš lub zawišż. Odłóż torbę tak daleko od ludzi i zwierzšt, jak to możliwe, by pochodzšce z niej promieniowanie nie szkodziło innym" - głosi instrukcja.

“Jeœli to możliwe, weŸ prysznic z dużš iloœciš wody i mydła, co pomoże w usunięciu skażenia radioaktywnego. Nie trzyj ani nie drap skóry. Umyj włosy szamponem lub mydłem oraz wodš. Nie używaj odżywki do włosów, gdyż będzie ona utrzymywać materiał radioaktywny na twoich włosach" - wskazujš władze Guam.

Prezydent Donald Trump ostrzegł w czwartek, że jeœli Korea Północna "nie weŸmie się w garœć", popadnie w kłopoty, jakich kiedykolwiek doœwiadczyło niewiele krajów. Dodał, że USA "oczywiœcie" zawsze biorš pod uwagę negocjacje z Pjongjangiem, ale że negocjacje z tym krajem kończyły się fiaskiem przez ostatnie 25 lat.

Nawišzujšc do północnokoreańskich gróŸb zaatakowania Guam, prezydent powiedział, że gdyby Korea Północna poczyniła jakiekolwiek kroki, "by choćby pomyœleć o ataku, miałaby powody do obaw". Z kolei we wtorek Trump ostrzegł, że jeœli Pjongjang będzie dalej grozić Stanom Zjednoczonym, to spotka go "ogień i gniew, jakich œwiat nigdy nie widział".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL