Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt na Ukrainie

"Rozejm szkolny" w Donbasie od 25 sierpnia

AFP
25 sierpnia rozpocznie się tzw. rozejm szkolny, który ma umożliwić dzieciom w strefie konfliktu na wschodzie Ukrainy rozpoczęcie roku szkolnego 1 wrzeœnia – oœwiadczył przedstawiciel OBWE w grupie kontaktowej ds. Ukrainy Martin Sajdik.

- Od północy 25 sierpnia strony zobowišzujš się podjšć wszelkie niezbędne kroki, by zagwarantować stabilny reżim wstrzymania ognia – mówił Martin Sajdik w Mińsku po zakończeniu œrodowych obrad.

Sajdik zwrócił uwagę na szczególne znaczenie poparcia rozejmu przez liderów tzw. czwórki normandzkiej. We wtorek odbyła się rozmowa telefoniczna przywódców Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy, w czasie której "zdecydowanie poparli (oni) ideę zawieszenia broni w Donbasie".

Dyplomata dodał także, że strony konfliktu kontynuowały w œrodę rozmowy na temat wycofania sił i œrodków z linii rozgraniczenia.

Agencja Interfax-Zachód cytuje przedstawiciela Rosji w trójstronnej grupie kontaktowej Borisa Gryzłowa, który wyraził nadzieję, że „rozejm będzie przestrzegany odpowiedzialnie i bezterminowo”.

Jak zauważyli białoruscy dziennikarze, dotychczas w wyniku negocjacji grupy kontaktowej rozejm ogłaszano już 11 razy. Za każdym razem był on jednak zrywany.

Trójstronna grupa kontaktowa ds. uregulowania sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy, regularnie spotykajšca się w białoruskiej stolicy, składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. Dodatkowo w jej spotkaniach uczestniczš przedstawiciele separatystów kontrolujšcych niektóre powiaty obwodów donieckiego i ługańskiego.

Kolejne spotkanie grupy kontaktowej odbędzie się w Mińsku 6 wrzeœnia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL