Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt na Ukrainie

Ukraina: Prezydent podpisał ustawę o prywatyzacji

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko
123RF
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał w pištek ustawę, która pozwoli na rozpoczęcie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Nie będš mogli w niej uczestniczyć Rosjanie. W tym roku władze w Kijowie chcš wystawić na sprzedaż 25 dużych firm.

Ustawa wprowadza „przejrzystoœć i otwartoœć prywatyzacji oraz wzmacnia interesy narodowe w procesie reformowania praw własnoœci” na Ukrainie – oœwiadczyła administracja szefa państwa.

W komunikacie podkreœlono, że zgodnie z decyzjš parlamentu ustawa nie pozwala na udział w prywatyzacji osób prawnych i fizycznych, zarejestrowanych w krajach uznawanych za „państwo-agresora” bšdŸ w krajach, wobec których obowišzujš sankcje.

W lipcu ub. roku parlament w Kijowie uznał za agresora Federację Rosyjskš, która oskarżana jest przez Ukrainę o wspieranie prorosyjskich separatystów w Donbasie. Ich nieuznawane republiki ludowe – Donieckš i Ługańskš - Rada Najwyższa uznała wtedy za organizacje terrorystyczne.

Słowo „agresor” pojawiło się w oficjalnych dokumentach ukraińskich także we wrzeœniu 2015 r., kiedy to rzšd premiera Arsenija Jaceniuka przyjšł nowš doktrynę wojennš. Jako głównego przeciwnika i agresora wymieniono w nim Rosję. We wczeœniejszych doktrynach wojennych Ukrainy nie było mowy o wrogich wobec niej państwach.

W styczniu bieżšcego roku minister rozwoju gospodarczego Aivaras Abromaviczius zapowiedział, że Ukraina przygotowuje się do prywatyzacji 25 przedsiębiorstw państwowych. Ma ona objšć firmy z sektora energetycznego, chemicznego, maszynowego i portowego.

W pierwszej kolejnoœci na sprzedaż pójdš: kombinat chemiczny w Odessie, producent energii elektrycznej Centrenerho, zakłady spirytusowe Ukrspyrt, fabryki maszyn i państwowa korporacja nasienna DPZKU. Kombinat w Odessie ma być sprzedany jako pierwszy, gdyż jest już dla niego 11 potencjalnych inwestorów.

Wczeœniej szef Funduszu Mienia Państwowego Ihor Biłous oceniał, że z prywatyzacji dużych przedsiębiorstw państwowych Ukraina może uzyskać 30 mld hrywien, czyli ok. 1,2 mld dolarów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL