Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt na Ukrainie

Ukraina nie była w stanie obronić Krymu, miała tylko pięć tysięcy żołnierzy

PAP/EPA
Na poczštku agresji Rosji na Krym ukraińska armia miała jedynie pięć tysięcy zdolnych do walki żołnierzy w skali całego kraju, przeciwko którym stała zgrupowana na półwyspie 20-tysięczna armia – wynika z opublikowanych w poniedziałek w Kijowie dokumentów.

Jest to stenogram z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy, przeprowadzonego 28 lutego 2014 roku. Dzień wczeœniej tzw. rosyjska samoobrona zajęła siedzibę parlamentu Autonomicznej Republiki Krymu w Symferopolu i wywiesiła nad nim flagę Rosji. Jeszcze kilka dni wczeœniej z kraju zbiegł ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz.

Posiedzenie to prowadził ówczesny przewodniczšcy ukraińskiego parlamentu, a jednoczeœnie pełnišcy wtedy obowišzki prezydenta Ołeksandr Turczynow. Stenogram opublikowano prawie po dwóch latach od tych wydarzeń na proœbę jednego z posłów Rady Najwyższej.

„Według informacji, które otrzymujemy z różnych Ÿródeł, kierownictwo wojskowe Federacji Rosyjskiej poważnie rozpatruje aneksję Autonomicznej Republiki Krymu” – mówił Turczynow, otwierajšc spotkanie.

Raporty z sytuacji na Krymie składajš następnie: ówczeœni szefowie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i MSW, Wałentyn Naływajczenko i Arsen Awakow. Mówiš o współpracy władz Krymu z dowództwem stacjonujšcej tam rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, o przechodzeniu na stronę Rosji milicjantów i wojskowych oraz o przejmowaniu kontroli nad obiektami infrastruktury.

Następnie głos zabiera minister obrony, admirał Ihor Teniuch. Oœwiadcza, że pod pozorem ćwiczeń Rosja zgrupowała wzdłuż granicy z Ukrainš ogromne siły wojskowe.

„Na odcinku kijowskim, charkowskim i donieckim skoncentrowano 38 tysięcy ludzi, 761 czołgów, 2,2 tys. pojazdów opancerzonych, 720 systemów artyleryjskich, do 40 œmigłowców bojowych i 90 œmigłowców wielozadaniowych. Na wodach Morza Czarnego znajduje się w gotowoœci bojowej 80 okrętów Federacji Rosyjskiej” – podkreœla.

Teniuch informuje, że obiekty na Krymie przejmujš żołnierze rosyjskich sił specjalnych i proponuje, by w przypadku rzeczywistego ataku ukraińska armia użyła lotnictwa.

„Będę mówił otwarcie: nie mamy dziœ armii. (…) Możemy zebrać z całego kraju zgrupowanie wojskowe w liczbie około pięciu tysięcy żołnierzy, którzy sš zdolni do wykonywania zadań bojowych. Możemy ich rzucić na Krym, ale to nie rozwišże problemu Krymu. My ich tam po prostu wyœlemy na œmierć” – oœwiadczył.

Kolejne zapisy stenogramu to dyskusja na temat możliwych działań Ukrainy w obliczu agresji. Premier Arsenij Jaceniuk konstatuje, że kraj nie jest w stanie się przed niš bronić i informuje, że rozmawiał o sytuacji z partnerami zagranicznymi, w tym z wiceprezydentem USA. Nie wymienia jego nazwiska, lecz stanowisko to zajmował wówczas – jak i dziœ – Joe Biden. „Na razie nie majš wypracowanego stanowiska” – informuje Jaceniuk.

 

Członkowie RBNiO dyskutujš także o pomocy ze strony NATO, jednak rozumiejš, że Ukraina nie tylko nie jest jego członkiem, ale nie posiada nawet tzw. Planu Działań na Rzecz Członkostwa. „W tych warunkach NATO nie zajmie się naszymi problemami” – mówi ówczesny sekretarz RBNiO Andrij Parubij.

Uczestnicy spotkania zastanawiajš się nad wprowadzeniem stanu wojennego. Jaceniuk ostrzega, że dla Rosji będzie to oznaczało otwarte wypowiedzenie wojny. Zwraca także uwagę, że Ukraina nie ma na niš pieniędzy. „Według ministra obrony nie mamy czym nawet obronić Kijowa” – ostrzega.

W pewnej chwili Turczynow zostaje wywołany do telefonu. Dzwoni do niego przewodniczšcy rosyjskiej Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu) Siergiej Naryszkin. W obradach następuje przerwa. Po powrocie Turczynow relacjonuje treœć rozmowy z Naryszkinem.

„Przekazał mi groŸby od Putina. Oni nie wykluczajš – jak powiedział – podjęcia zdecydowanych działań wobec Ukrainy za przeœladowania Rosjan i rosyjskojęzycznych. (…) Przekazał słowa Putina, że jeœli zginie choć jeden Rosjanin, zostaniemy obwołani zbrodniarzami wojennymi i będziemy œcigani na całym œwiecie. Odpowiedziałem, że rozpoczynajšc agresję wobec Ukrainy oni sami stali się międzynarodowymi przestępcami i sami stanš przed trybunałem międzynarodowym. Tak sobie porozmawialiœmy” – relacjonuje.

Następnie kontynuowana jest rozmowa o wprowadzeniu stanu wojennego. Przeciwko wypowiada się m.in. Julia Tymoszenko, przywódczyni największego wtedy ugrupowania parlamentarnego. Potem trwa głosowanie. Stan wojenny popiera jedna osoba. Jest to Turyczynow.

16 marca 2014 r. w należšcej do Ukrainy Autonomicznej Republice Krymu odbyło się referendum na temat przyłšczenia do Federacji Rosyjskiej. Za takim rozwišzaniem opowiedziało się według oficjalnych wyników 96,77 proc. uczestników plebiscytu. W dzień po referendum parlament w Symferopolu przyjšł uchwałę o niepodległoœci Krymu i zwrócił się do władz w Moskwie o przyjęcie w skład FR. Kreml spełnił tę proœbę 18 marca.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL