Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt izraelsko-palestyński

Hezbollah: Najgroźniejsza decyzja prezydenta USA w historii

AFP
Grupa parlamentarna libańskiego Hezbollahu wydała w czwartek oœwiadczenie, w którym nazywa uznanie przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela aktem agresji wobec Palestyńczyków oraz "najbardziej niebezpiecznš" decyzjš, jakš podjšł kiedykolwiek prezydent USA.

Uznanie przez Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela - co prezydent ogłosił w œrodę - jest "bezprecedensowš agresjš" wobec Palestyńczyków, a jedyne rozwišzanie, jakie im w tej sytuacji pozostało, aby odzyskać utracone prawa, to opór - głosi komunikat Hezbollahu.

Żaden prezydent Ameryki nie podjšł nigdy decyzji równie niebezpiecznej dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Będzie ona miała "katastrofalne reperkusje" dla regionu i œwiata - uznali deputowani.

Hezbollah jest zarazem zbrojnš organizacjš, jak i partiš należšcš do rzšdzšcej koalicji. W 2000 roku zmusił on Izrael do wycofania się z południowego Libanu i nadal przedstawia się swym wyborcom jako "pierwsza linia obrony kraju". Bliski Hezbollahowi dziennik "Al-Akbar" zamieœcił w czwartek na pierwszej stronie wezwanie: "Œmierć Ameryce". "Dziœ w Palestynie jest sprawny, umocniony ruch oporu, który ma tysišce rakiet mogšcych dosięgnšć Tel Awiwu" - napisał dziennik.

Szef ugrupowania Hasan Nasrallah ogłosił niedawno, że Libanowi nadal zagraża państwo żydowskie, toteż najważniejszym celem jest "powstrzymywanie Izraela". Hezbollah, jak i radykalny palestyński Hamas sš wspierane i dozbrajane przez Iran.

Wczeœniej w czwartek przywódca Hamasu Ismail Hanije wezwał w zwišzku z decyzjš Trumpa do "nowej intifady" - palestyńskiego powstania przeciw Izraelowi. - Niech 8 grudnia (pištek) będzie pierwszym dniem intifady przeciwko okupantowi - nawoływał w mieœcie Gaza.

Społecznoœć międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela, a prawie 90 ambasad mieœci się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku, gdy w trakcie wojny szeœciodniowej zajšł wschodniš częœć miasta.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL