Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt Polska-Izrael

Czy prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o IPN?

AFP
Polacy, choć dobrze oceniajš nowelizację ustawy o IPN, chcš, by jej wprowadzenie odłożyć w czasie.

PiS wzmacnia presję na prezydenta, by szybko podpisał nowelizację ustawy o IPN, ale Andrzej Duda jeszcze decyzji nie podjšł – to najkrótsze podsumowanie obecnej sytuacji wokół kontrowersyjnych przepisów. Decyzja, przed którš stoi prezydent, jest wyjštkowo trudna. Obrazuje to dobrze badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej". Z jednej strony 40 proc. Polaków uważa, że wprowadzenie kar np. za posługiwanie się stwierdzeniem „polskie obozy œmierci" jest słuszne, a z drugiej 39 proc. jest zdania, że wejœcie w życie ustawy powinno się odłożyć. Za to prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi wprost: Duda powinien ustawę podpisać.

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej", w Pałacu Prezydenckim rozważane sš różne opcje – także odesłanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak nasi rozmówcy wskazujš na jednoznaczne publiczne wypowiedzi prezydenta i sugerujš, że kwestia dotyczy w tej chwili bardziej terminu niż tego, czy prezydent ustawę podpisze. Od pištku 2 lutego ma 21 dni na rozstrzygnięcie jej losów. Ale już w œrodę prezydent udaje się w kilkudniowš podróż do Korei Południowej.

Twarda postawa

PiS oczekuje zatem od prezydenta „przecięcia" całej sprawy. W trakcie narady kierownictwa partii w ubiegłym tygodniu zdecydowano, że potrzebne jest szybkie przyjęcie nowelizacji bez zmian i prowadzenie rozmów póŸniej. O tej strategii mówił zresztš Jarosław Kaczyński.

– Jeżeli chodzi o jakieœ rozmowy, łagodzenie sytuacji, to może być możliwe tylko wtedy, jeżeli my uznamy, że jesteœmy państwem suwerennym – stwierdził w sobotę na antenie Polskiego Radia.

Tymczasem doradcy prezydenta – np. Krzysztof Szczerski – przyznajš oficjalnie, że sprawa jest skomplikowana. Szczerski mówił np. w czwartek, że jest w stałym kontakcie z Departamentem Stanu USA.

Elektorat partii Kaczyńskiego wspiera twardš postawę. 68 proc. wyborców PiS opowiada się za wprowadzeniem ustawy w życie. Tylko 12 proc. uważa, że potrzebne jest jej wstrzymanie. Odwrotnie jest wœród wyborców PO – jedynie 2 proc. chce wejœcia nowelizacji w życie, a 77 proc. jest przeciwnego zdania. Zresztš Grzegorz Schetyna w niedzielę (za pomocš wpisu na Twitterze) ponownie zaapelował do prezydenta o weto. Lider PO zaproponował też „debatę eksperckš", by wypracować „rozsšdne" przepisy. Jak wynika z naszych informacji, Platforma na poczštku tygodnia ma przedstawić szczegóły tej propozycji.

Wyborcy innych partii opozycyjnych sš dużo bardziej podzieleni. Z sondażu IBRiS wynika, że 63 proc. elektoratu Nowoczesnej chce przyjęcia ustawy bez względu na krytykę, 32 proc. chce jej wstrzymania. Inaczej podział rozkłada się u Kukiz'15, gdzie 17 proc. opowiada się za przyjęciem ustawy, a 58 proc. chce jej zastopowania ze względu na krytykę zagranicznš.

Kampania informacyjna

Wyborcy sš też mocno podzieleni, jeœli chodzi o treœć nowelizacji ustawy IPN, chociaż generalnie popierajš kierunek zmian. 40 proc. dobrze ocenia wprowadzony przepis zakładajšcy kary. W tym 21 proc. ocenia go „zdecydowanie dobrze". Mniej, bo 32 proc., jest przeciwne zapisowi.

W elektoracie PiS 57 proc. dobrze ocenia nowy przepis, Ÿle – 20 proc. Wœród wyborców PO pozytywnie o nowelizacji wypowiada się 16 proc ankietowanych, 52 proc. jest jej przeciwnych. Przepis dobrze ocenia aż 71 proc. wyborców Nowoczesnej.

Efekty przyjęcia nowelizacji ustawy o IPN stały się najważniejszym tematem politycznym w ostatnich dniach, spychajšc na bok wszystkie inne zagadnienia. Premier Mateusz Morawiecki w ostatnich dniach próbował przejšć inicjatywę w sprawie kryzysu, przynajmniej w warstwie komunikacyjnej. W czwartek wygłosił orędzie, w pištek odwiedził Muzeum Polaków Ratujšcych Żydów podczas II wojny œwiatowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. W trakcie wizyty towarzyszyli mu też korespondenci mediów zagranicznych w Polsce. Morawiecki mówił, że nie ma zgody na to, by ktokolwiek używał frazy „polskie obozy œmierci".

– To jest nasz Rubikon. Nie możemy pozwolić, by ta fraza była używana na całym œwiecie – podkreœlił. A KPRM planuje kolejne elementy całej kampanii informacyjnej dotyczšcej historii Polski.

W weekend po raz pierwszy tak wyraŸnie głos w całej sprawie zabrała też strona niemiecka. Szef niemieckiego MSZ Sigmar Gabriel podkreœlił, że stwierdzenie o „polskich obozach" jest fałszywe i nie ma wštpliwoœci, że „zorganizowanego i masowego morderstwa" dokonał naród niemiecki.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: michal.kolanko@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL