Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komisja Wenecka

Nowoczesna i PO: Spotkanie z Komisja Weneckš dobre i merytoryczne

Poseł PO Krzysztof Brejza oraz posłanki Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus i Kamila Gasiuk-Pichowicz
PAP/ Leszek Szymański
Przebieg prac nad lipcowš ustawš o TK - w jakim tempie one się odbywały, czy odbyła się debata i czy można tę ustawę nazwać konsensualnš - tego według relacji posłów Nowoczesnej i PO dotyczyło ich spotkanie z Komisjš Weneckš. Podkreœlili, że było ono dobre i merytoryczne.

Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz powiedziała na briefingu po spotkaniu, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński podjšł skandalicznš decyzję o tym, żeby wykluczyć przedstawicieli opozycji z rozmów z Komisjš Weneckš.

Poinformowała, że jej klub skierował w zwišzku tym pismo do marszałka z proœbš o zmianę formuły spotkania; pismo to zostało skierowane także do Komisji Weneckiej.

Jak mówiła Gasiuk-Pihowicz, razem z posłankš Joannš Scheuring-Wielgus udały się na zaplanowane na godz. 16.30 spotkanie z KW posłów PiS, szefów sejmowych komisji: sprawiedliwoœci Stanisława Piotrowicza i ustawodawczej Marka Asta. Zapytały posła Piotrowicza, czy mogš wzišć w nim udział; ten jednak odmówił. Według posłanki Nowoczesnej wywołało to zdumienie przedstawicieli Komisji Weneckiej.

"Komisja Wenecka wyraziła zdumienie tym, że utrwalona formuła spotkań z przedstawicielami parlamentu, zakładajšca spotkanie z przedstawicielami wszystkich partii znajdujšcych się w parlamencie, nie została zastosowana także i tym razem. Zwłaszcza, że wczeœniej wzięli udział w spotkaniu w Senacie, na którym byli także przedstawiciele partii opozycyjnej" - mówiła Gasiuk-Pihowicz.

"Jako że przewodniczšcy Piotrowicz nie wyraził zgody na nasz udział w spotkaniu, KW postanowiła skrócić spotkanie z przedstawicielami partii rzšdzšcej i na nasze zaproszenie zgodziła się wzišć udział w spotkaniu, które było zorganizowane w gabinecie pani wicemarszałek Sejmu Barbary Dolniak" - powiedziała.

"Rozmawialiœmy merytorycznie o ustawie o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca. Rozmawialiœmy o tym, jak wyglšdały prace nad tš ustawš, w jakim tempie one się odbywały, czy była rzeczywiœcie prowadzone szeroka debata, która była zalecane przez KW, czy można tę ustawę nazwać konsensualnš" - mówiła. Jak dodała, rozmawiano też o zapisach ustawy, które "uderzajš w sprawnoœć TK".

"Pytano nas też, czy toczy się szeroka debata nad ustawš o TK, która jest zapowiedziana na jesień. Zgodnie z prawdš powiedzieliœmy, że taka debata się nie toczy, że nie ma publicznej debaty na ten temat" - mówiła. Zaznaczyła, że KW była też zainteresowana zapowiedzianš przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci reformš sšdownictwa.

"Cieszymy się, że doszło do tego spotkania, było to ważne spotkanie, traktujemy tę sytuację bardzo poważnie i wbrew temu, co mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński, lekceważšc Komisję Weneckš, jej zalecenia sš bardzo poważnie traktowane w Unii Europejskiej" - dodała posłanka Nowoczesnej.

Scheuring-Wielgus mówiła, że rozmowa z przedstawicielami KW przebiegła w "bardzo przyjaznej atmosferze i była bardzo merytoryczna". Według jej relacji przedstawiciele KW mówili na tym spotkaniu także o tym, co usłyszeli na spotkaniu z posłami PiS.

"Dowiedzieliœmy się od przedstawicieli KW, że ustawa z lipca jest bardzo dużym kompromisem i była wypracowana wspólnie z opozycjš. Uœwiadomiliœmy więc KW, na czym polega dialog rzšdu z opozycjš; opowiedzieliœmy o tym, jak wyglšdały posiedzenia komisji, jak wyglšdała debata parlamentarna" - mówiła.

Jak dodała, poinformowali też KW o tym, w jaki sposób przedstawiciele partii rzšdzšcej odnoszš się do Komisji Weneckiej, m.in. zacytowali słowa prezesa PiS o tym, że wizyta Komisji Weneckiej "jest wydarzeniem bez znaczenia".

Poseł PO Krzysztof Brejza wyraził satysfakcję, że opozycja wspólnie uczestniczyła w spotkaniu z KW. Dodał, że była to bardzo dobra rozmowa. "Wspólnie przekazaliœmy swoje uwagi, wspólnie odpowiadaliœmy na wszelkie pytania przedstawicieli KW" - mówił Brejza. Podkreœlił, że niezaproszenie na spotkanie z delegacjš KW przedstawicieli opozycji było skandaliczne.

"Naprawdę nie może być tak, że przedstawicielom komisji sejmowych, czy to sprawiedliwoœci czy ustawodawczej, tylko dlatego, że majš inne niż PiS-owskie naznaczenie polityczne, uniemożliwia się spotkanie z przedstawicielami KW; bo to jest korzeń wartoœci - dla nas jako opozycji bardzo ważnych - wartoœci zachodnioeuropejskich" - mówił.

Według niego "Komisja Wenecka obawia się przesadzania Polski na Wschód". "Przeciwko temu przesadzaniu Polski na Wschód też się wypowiedzieliœmy na wspólnym spotkaniu z przedstawicielami KW" - dodał poseł Platformy.

Dopytywany o to, że to nie PO była inicjatorem spotkania z KW, Brejza przekonywał, że w tym wypadku nie chodzi o szyld partyjny. "Działamy razem. Jeżeli jest tego typu akcja ze strony innego ugrupowania, jest zaproszenie ze strony pań posłanek, to możemy się tylko cieszyć, że wspólnie jako opozycja, tak jak w grudniu, w lipcu, walczyliœmy przeciwko naruszaniu praworzšdnoœci przez PiS, bierzemy w tym spotkaniu udział" - mówił.

Gasiuk-Pihowicz podkreœliła, że zaproszenie na spotkanie z KW zostało skierowane do wszystkich klubów opozycyjnych, także do Kukiz'15 i PSL. "Jak rozumiem, czy to z przyczyn logistycznych, czy ze względu na takš decyzję, przedstawiciele ugrupowania Kukiz'15 i PSL nie zdecydowali się na udział. Być może nie zdšżyli" - mówiła.

Delegacja KW składa wizytę w Polsce w poniedziałek i wtorek w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia zostanie następnie przyjęta na plenarnym posiedzeniu Komisji w Wenecji 14 paŸdziernika. Jest to już trzecia opinia KW na temat polskiej ustawy wydana w cišgu siedmiu miesięcy. Wczeœniej zajęła się, oprócz TK, także ustawš o policji, która zmienia zasady inwigilacji, i zgłosiła szereg uwag.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL