Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Wierzymy w polski rynek nieruchomości komercyjnych

Franz Jurkowitsch, prezes spółki Warimpex
ROL
Wierzymy w polski rynek i bardzo optymistycznie zapatrujemy się na jego przyszłoœć - mówi Franz Jurkowitsch, prezes spółki Warimpex.

Rz: Na jakim etapie sš inwestycje Warimpeksu w Polsce?

Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu: Jesteœmy w trakcie budowy biurowców w Łodzi i Krakowie. Inwestycja Ogrodowa Office w Łodzi z 26 tys. mkw. najmu będzie oddana w I połowie przyszłego roku, a Mogilska Office z 12 tys. mkw. pod koniec 2018 r.

Przygotowujemy się także do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę kolejnego biurowca w Krakowie – Chopin Office z około 21 tys. mkw. najmu. Przewidujemy, że ten obiekt zostanie oddany w 2019 r.

Jakie jest zainteresowanie najemców tymi biurowcami?

W przypadku Ogrodowej umowami najmu objęte jest ok. 40 proc. powierzchni, a w Mogilskiej ok. 60 proc. Jesteœmy zadowoleni z tych poziomów pre-letu, nie spodziewamy się też problemów z wynajęciem powierzchni po zakończeniu budowy.

Od lat macie również w portfelu grunt inwestycyjny w Białymstoku, gdzie miała powstać galeria handlowa. Czy sš już jakieœ konkretne plany jego wykorzystania?

Przygotowujemy się do inwestycji, trwajš prace projektowe i planistyczne. Myœlę, że na przełomie 2018 i 2019 r. będziemy już gotowi, by ruszyć z pracami. Planujemy budowę głównie biur, ale także hotelu budżetowego i towarzyszšcych powierzchni handlowych. Prawdopodobnie będziemy realizować tę inwestycję w dwóch, trzech etapach.

Czy Białystok rzeczywiœcie ma potencjał, by ruszać z tak dużym projektem?

Jak najbardziej, jeœli weŸmiemy pod uwagę dynamiczny rozwój sektorów BPO/SSC (outsourcing i usługi wspólne – red.) w Polsce. Białystok ma dobre uczelnie i zasoby wykształconych pracowników, co może przycišgnšć firmy chcšce ulokować w Polsce swoje centra usług wspólnych. Biura i hotel będš potrzebne. Oczywiœcie warunkiem jest odpowiednie skomunikowanie Białegostoku, bez tego nie da się przycišgnšć inwestorów. Lotniska jeszcze nie ma, wszystko zależy więc od terminu zakończenia budowy drogi ekspresowej.

Czy macie w planach kolejne inwestycje w Polsce?

Rozglšdamy się po rynku, ale żadne decyzje nie zapadły.

Czy Polska jest wcišż atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów? Po trzech kwartałach wartoœć inwestycji wyniosła 2,4 mld euro, nie jest pewne, czy uda się powtórzyć w całym roku poziom z 2016 r., czyli ponad 4,5 mld euro...

Rynek jest cykliczny i zawsze po okresie szczytowym przychodzi ochłodzenie. Wierzymy w polski rynek i bardzo optymistycznie zapatrujemy się na jego przyszłoœć. Wzrost się jeszcze nie zakończył – wręcz przeciwnie.

Polska to rynek dojrzały, jest tu pięć dużych aglomeracji i mniejsze miasta z potencjałem. W Warszawie faktycznie inwestycji biurowych jest bardzo dużo, nieprzypadkowo inwestujemy w biura poza stolicš.

Polska na tle regionu jest bardzo atrakcyjna, wzrost napędzany jest czynnikami wewnętrznymi. W latach 2007–2008 relatywnie łagodnie przeszliœcie przez kryzys. Na innych rynkach było Ÿle, bo odpłynęły będšce fundamentem wzrostu inwestycje zagraniczne. Być może na innych rynkach regionu można uzyskać wyższy zwrot, ale przy większym ryzyku niż w przypadku stabilnego i dojrzałego rynku polskiego, gdzie żadne tšpnięcie nie grozi.

Rzšd opracowuje jednak nowe podatki, zakazuje handlu w niedziele...

W Austrii czy Niemczech nie handluje się w niedziele i nie jest to problemem. Ludzie dostosujš swoje zwyczaje zakupowe do rzeczywistoœci, na pewno ograniczenie handlu w niedziele nie wpłynie na spadek obrotów sklepów.

Sprzedaliœcie dużš częœć portfela hoteli, co spowodowało zmniejszenie przychodów z najmu. Czy będziecie odbudowywać zasoby?

Sprzedaliœmy hotele, wykorzystujšc dobry moment rynkowy, zastrzyk gotówki pozwolił na zmniejszenie zadłużenia, w pewnej częœci zostanie dystrybuowany do akcjonariuszy, daje też impuls do dalszego rozwoju.

Sprzedaliœmy aktywa, które zapewniały 12,5 mln euro przepływów pieniężnych rocznie. Pracujemy nad tym, by uzupełnić tę lukę. Po pierwsze, przyczyniš się do tego wspomniane inwestycje w Polsce, a po drugie, zakupy aktywów. Mam nadzieję, że do końca przyszłego roku osišgniemy ten cel, a jednoczeœnie nasze zadłużenie będzie znaczšco niższe.

Czy możliwe sš zakupy aktywów w Polsce?

Nie jest to wykluczone. Jako atrakcyjne rynki postrzegamy także Węgry, Rumunię i Rosję.

Macie możliwoœć skupu akcji własnych. Latem zeszłego roku kosztowały one 0,5 euro, dziœ to ok. 1,4 euro. Czy to wartoœć godziwa. czy wcišż możliwe jest uruchomienie skupu?

Moim zdaniem wartoœć godziwš wyraża wskaŸnik NAV (wartoœć aktywów netto – red.) na akcję. Obecnie to 2,2 euro. Buy back w przyszłym roku nie jest wykluczony, zobaczymy, jaka będzie dysproporcja między tym wskaŸnikiem a wycenš rynkowš. Decyzja o uruchomieniu skupu musi być też pochodnš analizy, czy spółka jest w stanie atrakcyjnie zainwestować gotówkę.

A czy będziecie rekomendować wypłatę dywidendy w przyszłym roku?

Tak, ale jest stanowczo za wczeœnie na szczegóły. Poczekajmy na sprawozdanie finansowe za 2017 r.

CV

Franz Jurkowitsch w branży nieruchomoœci działa od 1985 r. Jest prezesem i znaczšcym akcjonariuszem Warimpeksu, notowanego na giełdach w Wiedniu i Warszawie dewelopera specjalizujšcego się w budowie biurowców i hoteli w naszym regionie Europy. Spółka weszła do Polski w 1989 r., stawiajšc hotel Holiday Inn w Warszawie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL