Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Galerie handlowe inwestujš w przycišganie klientów

W łódzkiej Manufakturze działa nawet prawdziwe kasyno.
rp.pl
Centra w aglomeracjach i mniejszych miastach rozszerzajš ofertę.

W czasach dynamicznie rozwijajšcego się e-handlu centra handlowe bardziej niż kiedykolwiek kładš nacisk na inne aspekty niż umożliwianie klientom zakupów. Dziœ galerie to miejsca spędzania czasu, inwestorzy starajš się przycišgnšć konsumentów szerokš ofertš rozrywkowo-gastronomicznš.

Magnes kosztowny...

Jak wskazujš analitycy Colliers, klienci polskich centrów handlowych zadeklarowali, że najczęœciej korzystajš z kina i oferty gastronomicznej. Zainteresowaniem cieszš się też wydarzenia organizowane przez centra, puby, kręgielnie, sale zabaw dla dzieci, kluby fitness oraz wystawy. Korzystanie z oferty pozahandlowej w towarzystwie członków rodziny zadeklarowało 70 proc. respondentów, a ponad 60 proc. przyznało, że w tym celu odwiedza galerie w weekendy. Tylko 7 proc. korzysta z atrakcji regularnie, a ponad 70 proc. wcišż kojarzy centra przede wszystkim z zakupami.

Analitycy Colliers wskazujš, że to potrzeby klientów wymusiły zmiany funkcjonowania centrów handlowych i proces się jeszcze nie zakończył. Dla właœcicieli galerii oznacza to wyzwania zwišzane z kosztami utrzymywania powierzchni wspólnych czy planowaniem animacji. Częœć pozahandlowa ma przycišgać klientów, ale nie przynosi dużych przychodów z najmu. Colliers szacuje, że kina, kluby fitness czy place zabaw płacš w stolicy 7–15 euro za mkw. miesięcznie, podczas gdy najlepsze sklepy nawet 130 euro za mkw.

...ale niezbędny

Colliers przeanalizował 270 centrów zlokalizowanych w 18 miastach Polski i przygotował ranking dziesięciu obiektów posiadajšcych najbardziej różnorodnš ofertę rozrywkowo-rekreacyjnš. Palmę pierwszeństwa dzierżš łódzka Manufaktura, gdzie jest nawet kasyno, oraz warszawskie Blue City. Jeœli chodzi o mniejsze miasta, analitycy wyróżnili rzeszowskie Millennium Hall i Nowy Œwiat.

– Filozofia działania centrum handlowego jest niezmienna. Trzeba się czymœ wyróżniać, bo pewien zestaw sklepów majš wszyscy. My postawiliœmy na rodziny i dzieci. Inni œmiali się z nas, że inwestujemy krocie w atrakcje, które nie przynoszš dochodów z czynszów. Ale to właœnie przycišga ludzi, powoduje, że wracajš – mówił niedawno „Nieruchomoœciom" Amnon Shiboleth, prezes Blue City. Co ciekawe, dopiero w 2018 r. w tym kompleksie ruszy kino.

– Dobrze rozwinięta częœć rozrywkowa w centrum stanowi ogromnš wartoœć dodanš, bo to właœnie ona w dużej częœci jest magnesem dla klientów z odleglejszych częœci miasta czy województwa – w odróżnieniu od częœci handlowej, która przycišga klientów częœciej, ale za to z bliższych okolic – mówi Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury. – Dlatego właœnie często kompleksy, które majš lepiej rozwiniętš czeœć rozrywkowš, znakomicie funkcjonujš w weekendy i wakacje. U nas miesišce letnie należš do najbardziej udanych pod względem frekwencji i obrotów. Jesteœmy pewni, że tendencja wzrostu zapotrzebowania na ciekawe spędzenie czasu będzie rosła w siłę – dodaje. Menedżer zwraca uwagę, że nie chodzi wyłšcznie o spędzanie wolnego czasu. – Zarzšdzajšcy obiektami rozrywkowymi wiedzš, że znaczna częœć przychodów realizowana jest przez imprezy zorganizowane, poczynajšc od szkół i przedszkoli, a kończšc na imprezach firmowych czy konferencjach – mówi Murawski.

Rzeszowskie Millennium Hall nawet nazwš dostosowuje się do nowych czasów – to Centrum Kulturalno-Handlowe. – Gdy konkuruje się z internetem, ważne jest, aby zakupy miały inny wymiar, dlatego dużym magnesem jest ciekawa oferta kulturalna, rozrywkowa i gastronomiczna oraz wprowadzanie różnorodnych atrakcji. Poza standardowymi rozwišzaniami, jakimi sš kino, klub fitness, plac zabaw i food court, mamy skwer eventowy, klub muzyczny, galerie sztuki, placówki edukacyjne i rozwijajšce talenty muzyczne oraz sportowe. Wcišż pojawiajšce się nowe rozwišzania – podkreœla Tomasz Tyczyński, dyrektor Millennium Hall.

– Klienci szukajš dziœ dogodnych rozwišzań pozwalajšcych załatwić wszystko w jednym miejscu: gdy dzieci uczestniczš w zajęciach muzycznych czy sportowych, rodzice mogš ten czas spożytkować na zakupy lub zajęcia fitness lub językowe – mówi Anna Bielenda, dyrektor rzeszowskiej Galerii Nowy Œwiat. Wskazuje, że klienci mogš skorzystać z jednej z największych kręgielni na terenie Podkarpacia, ale także wybrać się na wernisaż fotografii. – Nie zapominamy o okazyjnych akcjach stwarzajšcych możliwoœć uczestniczenia w niecodziennych wydarzeniach integrujšcych lokalnš społecznoœć. Doskonałym przykładem sš popularne dziœ festiwale food trucków – mówi Bielenda.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.roguski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL