Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Rynki biurowe w regionach to fenomen

Wielofunkcyjny kompleks Monopolis – inwestycja w zabytkowych murach łódzkiego Monopolu Wódczanego.
materiały prasowe
Popyt na biura nie maleje także poza rozgrzanš do czerwonoœci Warszawš.
W 2017 r. w miastach regionalnych wynajęto 674,8 tys. mkw. powierzchni. To o 16 proc. więcej niż rok wczeœniej – podaje firma doradcza Cushman & Wakefield w najnowszym raporcie. Najbardziej aktywne rynki to Kraków (30 proc. wszystkich transakcji najmu), Wrocław (25 proc.) i Trójmiasto (17 proc.). W stolicy Małopolski wynajęto ponad 200 tys. mkw. biur, o 7 proc. więcej niż rok wczeœniej. Wrocławski rynek wchłonšł 170 tys. mkw. powierzchni, co oznacza roczny wzrost na poziomie aż 36 proc. W Trójmieœcie firmy wynajęły 113 tys. mkw. powierzchni biurowej, poprawiajšc wynik z 2016 r. o 21 proc. W Poznaniu, który zajmuje w rankingu czwarte miejsce, wynajęło się w ubiegłym roku 78 tys. mkw. biur, o 27 proc. więcej niż rok wczeœniej.

Dla najemców, dla funduszy

– Rosnšcemu popytowi towarzyszy wzrost podaży. Na koniec 2017 r. w analizowanych miastach regionalnych zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej wyniosły łšcznie 4,4 mln mkw. – podaje Krzysztof Misiak, partner oraz dyrektor sekcji miast regionalnych w dziale powierzchni biurowych w firmie Cushman & Wakefield.
Analitycy podajš, że w 2017 r. w oœmiu największych miastach regionalnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, ŁódŸ, Szczecin, Lublin) rozpoczęto budowę 40 biurowców o łšcznej powierzchni przekraczajšcej 562,7 tys. mkw. – Stawki najmu w większoœci analizowanych miast utrzymały się na stabilnym poziomie 10–15,5 euro za mkw. miesięcznie – podaje Krzysztof Misiak. Najemcy sš też coraz bardziej zainteresowani nowymi oœrodkami takimi jak Bydgoszcz, Rzeszów, Opole. – Krótkotrwałego spowolnienia doœwiadczyły Katowice, gdzie popyt zmalał o 23 proc., liczšc rok do roku. Największš barierš rozwoju katowickiego rynku biurowego jest relatywnie mała liczba centrów usługowych, które sš motorem rozwoju rynków biurowych w innych miastach regionalnych – tłumaczy Misiak. Dyrektor z Cushman & Wakefield podkreœla, że odczuwalnie zmniejszył się dystans dzielšcy największe regiony i Warszawę. – Inwestorzy z branży BSS oraz deweloperskiej mogš wybierać spoœród wielu miast, co jest ewenementem nie tylko w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej, ale też całego kontynentu – komentuje Misiak. Opinię podziela Martin Lipiński, dyrektor działu office w Axi Immo. – Rozwój rynków regionalnych w Polsce jest swego rodzaju fenomenem – podkreœla dyrektor. Według niego najlepsze perspektywy rozwoju majš Kraków, Wrocław i Trójmiasto. – To stabilne, dojrzałe rynki, które cieszš się nie tylko dużym zainteresowaniem najemców i deweloperów, ale też funduszy inwestycyjnych – podkreœla Lipiński. – Siła tych regionów tkwi w dużym rynku BPO/SSC oraz silnym zapleczu akademickim. Sektor BPO/SSC korzysta z dobrej koniunktury gospodarczej, zwiększajšc liczbę obsługiwanych klientów i projektów, czego efektem jest zwiększone zapotrzebowanie na kadry i powierzchnię biurowš – dodaje, zwracajšc uwagę m.in. na nowe podmioty z Europy Zachodniej. – Działa tutaj efekt skali. Duzi najemcy generujš duże zapotrzebowanie na powierzchnię, co, jeœli to możliwe, wišże się z ekspansjš w ramach tego samego budynku – mówi Lipiński. – Częste sš też przeprowadzki do nowych obiektów.

Grunty poszukiwane

Ekspert Axi Immo mówi, że deweloperzy nie bojš się inwestować na dojrzałych rynkach regionalnych. – Wiedzš, że w obliczu deficytu biur na rynku inwestycyjnym biurowce w Krakowie, Wrocławiu czy Trójmieœcie to trafione inwestycje – podkreœla. Na Trójmiasto zwraca uwagę także Jarosław Zdzitowiecki, dyrektor z firmy doradczej Nuvalu Polska. – Trójmiejski rynek biurowy rok do roku notuje wzrost podaży biur. Największym rynkiem jest Gdańsk, który oferuje ok. 70 proc. trójmiejskiej powierzchni biurowej na wynajem. Gdynia odpowiada za 24 proc. Sopot, ze względu na specyfikę kurortu, pomimo dużego zainteresowania najemców, wcišż ma marginalny wpływ na trójmiejski rynek biurowy – komentuje. Według Zdzitowieckiego Trójmiasto jest bardzo perspektywicznym rynkiem. – Najemcy chętnie wybierajš ten region. Wiedzš, że duża podaż pozwoli im wynegocjować bardzo korzystne warunki najmu za najwyższej klasy powierzchnie biurowe – podkreœla. Martin Lipiński zwraca zaœ uwagę, że po latach przestoju dynamicznie zaczyna się rozwijać ŁódŸ. – Miastem interesujš się najwięksi gracze na rynku, ale też lokalni i regionalni inwestorzy. Najwięcej nowych projektów powstaje w okolicy dworca ŁódŸ Fabryczna – opowiada ekspert Axi Immo. – W Łodzi buduje się 114 tys. mkw. biur, a kolejni inwestorzy poszukujš terenów pod zabudowę. ŁódŸ wygrywa również cenš. Czynsze za mkw. powierzchni sš niższe niż w Krakowie czy Wrocławiu œrednio o 0,5–1 euro. Wynoszš 13–13,5 euro za mkw. miesięcznie – mówi. Dyrektor Lipiński zwraca też uwagę na Rzeszów i Lublin. – To regiony, które stawiajš pierwsze kroki na rynku biurowym – mówi. – W Rzeszowie swoje biura otworzyli najwięksi audytorzy na rynku, w tym PwC i Deloitte, co dowodzi, że sektor biurowy na tych rynkach będzie się rozwijał. Na razie jednak dominujš tam inwestycje lokalnych deweloperów. Lokalizacje te powinny się rozwinšć w perspektywie pięciu lat – ocenia. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.gawronska@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL