Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Jędrzej Bielecki: Ryzykowne gry Merkel i Orbána

AFP
Kampania wyborcza jest na ostatniej prostej w Niemczech, ale nabiera też rumieńców na Węgrzech.

Zaraz po ubiegłotygodniowym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoœci, który potwierdzał ważnoœć mechanizmu redystrybucji uchodŸców, Viktor Orbán ogłosił, że nie będzie respektował orzeczenia sędziów z Luksemburga. Kanclerz Angela Merkel we wtorek odpowiedziała równie twardo: „Dotykamy tu zupełnie podstawowej kwestii, bo dla mnie Europa jest obszarem rzšdów prawa. Będziemy musieli o tym porozmawiać na szczycie Unii w paŸdzierniku”.

Już wczeœniej pojawiły się sygnały, że Bruksela mogłaby powišzać przyjęcie uchodŸców z wypłatš funduszy strukturalnych. Nie wiadomo też, czy Merkel nie będzie starała się wpisać stałego mechanizmu rozdziału azylantów między kraje Unii w nowej konwencji dublińskiej (regulujšcej zasady rozpatrywania wniosków o azyl). W każdym razie wcišż swoim torem biegnie spór między Polskš i Komisjš Europejskš o przyjęcie przez nasz kraj kilku tysięcy uchodŸców, jak do tego zobowišzał się rzšd w 2015 r. Bardzo prawdopodobne, że skończy się nałożeniem na Warszawę kar za każdy dzień odmowy wykonania tej obietnicy. Wszystko to mieszanka wybuchowa, która może rozsadzić i tak już trzeszczšcš w szwach Unię.

W samych Niemczech wielu uważa, że Merkel popełniła błšd, nie konsultujšc się z innymi krajami Unii przed podjęciem dwa lata temu decyzji o przyjęciu miliona imigrantów. Teraz sygnalizuje, że dalej może iœć w tym kierunku. Oczywiœcie byłoby lepiej, gdyby Polska, tak jak Hiszpania, przyjęła symbolicznš liczbę imigrantów i rozładowała otwarty spór z Uniš. Ale problem dalece wykracza poza naszš częœć Europy. Gdy dżihadyœci cišgle organizujš zamachy na ulicach francuskich miast, chyba nikt sobie nie wyobraża, że Emmanuel Macron zgodzi się, aby urzędnik w Brukseli decydował, ilu i jacy emigranci majš się osiedlić we Francji. To byłaby recepta na zdobycie Pałacu Elizejskiego przez Marine Le Pen w 2022 r.

Dlatego gdy już opadnš wyborcze emocje w Berlinie, a potem Budapeszcie, konieczny jest zadowalajšcy wszystkich kompromis w jakże delikatnej sprawie imigrantów. Od tego zależy przyszłoœć zjednoczonej Europy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL