Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kolekcje

Niezwykły diament z Sierra Leone sprzedany na aukcji

The Peace Diamond - Diament pokoju z Sierra Leone
AFP
Jeden z największych nieoszlifowanych diamentów jakie kiedykolwiek znaleziono w Sierra Leone trafił na aukcję w Nowym Jorku.

Diament - nazwany "Diament Wolnoœci" - wielkoœci kurzego jajka został sprzedany za 5,5 mln euro (ponad 23 mln złotych).

Diament kupił brytyjski jubiler Laurence Graff a zysk z aukcji zostanie przeznaczony na inwestycje w rozwój Sierra Leone - poinformował organizator aukcji Martin Rapaport, przewodniczšcy Rapaport Group - organizacji zajmujšcej się badaniami analitycznymi rynku œwiatowego diamentów.

- Sto procent wartoœci diamentu trafi do rzšdu i obywateli Sierra Leone - podkreœlił Rapaport.

Diament o wadze 709 karatów został przypadkowo znaleziony w marcu tego roku we wschodniej prowincji Kono przez pastora Emmanuela Momoha, który oddał diament władzom.

Na nowojorskiej aukcji pojawiło się 70 potencjalnych kupców, ale ostatecznie tylko siedem osób przedstawiło oferty.

Diament już raz trafił na aukcję. W maju tego roku zaoferowano za niego 6,6 mln euro, jednak wtedy rzšd Sierra Leone uznał, że to zbyt mała suma.

W 2003 roku Narody Zjednoczone zniosły zakaz eksportu diamentów z Sierra Leone. W cišgu 10 lat wojny domowej, która zakończyła się w 2002 roku diamenty z Sierra Leone trafiały na œwiatowe rynki za poœrednictwem rebeliantów, którzy tak finansowali zakup broni. Diamenty z tego kraju nazywano wtedy "krwawymi diamentami".

Sierra Leone jest jednym z najbiedniejszych państw na œwiecie. Swojš gospodarkę opiera prawie wyłšcznie na wydobyciu diamentów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL