Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kolekcje

Niedoceniane dzieła kronikarzy codzienności

materiały
Prace Witkacego i Karola Hillera osišgnęły w minionym półroczu rekordowe ceny na krajowym rynku fotografii

W pierwszym półroczu 2017 gwiazdami na aukcjach fotografii artystycznej byli: Witkacy (jego pracę sprzedano za 118 tys. zł) oraz Karol Hiller (82 tys. zł). Oba rekordy padły w nowym domu aukcyjnym Libra (www.artlibra.pl).

Tegoroczna sprzedaż pracy Witkacego jest tym ciekawsza, że możemy porównać ceny. W paŸdzierniku 2014 r. Artinfo.pl tę samš odbitkę zdjęcia „Przerażenie wariata" sprzedało za 80 tys. zł przy cenie wywoławczej 30 tys. zł. Jak widać, wzrost ceny jest wysoki.

Wyniki krajowych aukcji fotografii w znacznym stopniu zależš od sprzedaży w rekordowych cenach. Tu prym wiedzie Witkacy. Spoœród 10 najdroższych na naszym rynku fotografii cztery były autorstwa Witkacego. Jego „Potwór z Dusseldorfu" osišgnšł na aukcji w Artinfo.pl cenę aż 200 tys. zł. Kolejny rekordzista to Karol Hiller (1891 – 1939). Jego zdjęcia kosztujš ok. 60 tys. zł.

Dama w lustrze

Polski aukcyjny rynek fotografii jest niewielki, odpowiada zaledwie za 2 proc. obrotów na naszym rynku sztuki. Galerii specjalizujšcych się w handlu fotografiš jest niewiele. Muzea rzadko organizujš wystawy, zwłaszcza współczesnych zdjęć.

– Prawdziwy rozwój rynku nastšpi wtedy, gdy obroty zależeć będš od codziennej sprzedaży zdjęć w przystępnych cenach, najwyżej 2 – 3 tys. zł. Dziœ obroty na polskim rynku sš przede wszystkim uzależnione od pojedynczych rekordowych transakcji – mówi kolekcjoner Cezary Pieczyński. –Inaczej jest na œwiecie. Tam wysokie wyniki roczne to efekt sprzedaży gigantycznych iloœci fotografii w cenach po ok. 1 – 2 tys. euro. Jesteœmy społeczeństwem na dorobku. Dla przeciętnego Polaka fotografia jest cenowo niedostępna. Przeszkodš jest też œwiadomoœć potencjalnych nabywców, którzy uważajš, że dzieło sztuki musi mieć charakter unikatowy, a fotografia jest technikš powtarzalnš, tak jak grafika artystyczna.

Cezary Pieczyński prowadzi w Poznaniu galerię Piekary (www.galeria-piekary.com.pl), która systematycznie organizuje wystawy zdjęć. Do 29 wrzeœnia można tam oglšdać prace autorstwa np. Natalii LL, Zofii Kulik, Ewy Partum („Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX wieku").

Liderem na krajowym rynku fotografii jest portal Artinfo.pl. Od wiosny 2007 r. organizuje aukcje z cyklu „Fotografia kolekcjonerska" („Rzeczpospolita" jest patronem medialnym). Odbyło się ich 18. Wydawane sš dwujęzyczne katalogi. Aukcjom towarzyszš wystawy oraz szkolenia dla kolekcjonerów.

Dorobek wielu klasyków fotografii jest u nas wcišż nieznany. Dotyczy to choćby mistrzów fotografii prasowej, którzy uwieczniali zwykłe sytuacje z życia Polaków w czasach PRL. Do grona tego należš m.in.: Eustachy Kossakowski (1925 – 2001), Jan Kosidowski (1922 – 1992), Wiesław Prażuch (1925 – 1992).

Nieobecny na krajowym rynku jest Tomasz Tomaszewski (ur. 1953), który jest członkiem kilku największych agencji fotograficznych na œwiecie, w tym w National Geographic Creative w Waszyngtonie. Tomaszewski dokumentuje codzienne życie zwykłych ludzi, wydał kilka autorskich ksišżek.

Nie jest szerzej znany dorobek innego kronikarza codziennoœci, Bogdana Dziworskiego (ur. 1941). Jego zdjęcia (ceny: 800 zł i 2 tys. zł) sš dostępne jedynie w stołecznej Leica Gallery (www.leica-gallery.pl) specjalizujšcej się w handlu fotografiš. We wrzeœniu galeria wyda album zdjęć Bogdana Dziworskiego i zorganizuje wystawę.

Aukcje fotografii sporadycznie przygotowuje Sopocki Dom Aukcyjny. Rempex co miesišc proponuje zdjęcia na aukcji malarstwa. Warto kontynuować aukcje Zwišzku Polskich Artystów Fotografików.

Fotografie sš też oferowane w antykwariatach bibliofilskich. Często majš okazyjnie niskie ceny, nierzadko spadajš z licytacji. Na aukcji krakowskiego antykwariatu Rara Avis (www.raraavis.krakow.pl) reporterska fotografia przedstawiajšca premiera PRL Józefa Cyrankiewicza usłużnie przypalajšcego papierosa Stalinowi została kupiona za 220 zł (cena wywoławcza 100 zł).

Na majowej aukcji antykwariatu bibliofilskiego Lamus (www.lamus.pl) reporterskie zdjęcie, które przedstawia fotografika Jana Styczyńskiego, nie zostało sprzedane (cena wywoławcza 200 zł). Styczyńskiego uwieczniono na tle drzwi pracowni, na których swoje autografy złożyli najwięksi polscy artyœci od Magdaleny Abakanowicz po Henryka Stażewskiego i Tadeusza Kantora. Ta kolekcja autografów przez lata była legendš.

Poradniki dla kolekcjonerów

Debiutujšcy kolekcjoner powinien zaopatrzyć się w podstawowe lektury. Warto mieć np. album „Fotografia. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu". Ważnym Ÿródłem wiedzy o krajowej ofercie i cenach sš katalogi aukcji z cyklu „Fotografia Kolekcjonerska". Przyda się publikacja „XX lat galerii fotografii Baturo" (Bielsko Biała 2012) oraz katalogi Foto Art Festivalu organizowanego przez Galerię Baturo.

Fotografia artystyczna może być oryginalnš dekoracjš wnętrz. Na przykład reprezentacyjny hol biurowca Carpathia w Warszawie zdobi zdjęcie wykonane przez Wojciecha Plewińskiego. Przedstawia pisarza Sławomira Mrożka, który w 1960 r. pozował z parasolem na ul. Kanoniczej w Krakowie. Powiększone zdjęcie (ok. 4 na 4 metry) umieszczono na œcianie zaraz przy wejœciu. Wnętrze przestało być anonimowe. Ludzie umawiajš się na spotkania „w tym holu, gdzie jest fotografia". Š?

ródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL