Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Klęski żywiołowe

Pożar z Leirii rozprzestrzenił się na sšsiednie dystrykty

AFP
Pożar lasów, który od soboty pustoszy dystrykt Leirii w œrodkowej Portugalii, przedostał się do sšsiednich dystryktów, Castelo Branco i Coimbry - podała w poniedziałek obrona cywilna Portugalii. W sobotę i niedzielę pożar doprowadził do œmierci 62 osób. UE organizuje pomoc

Według obrony cywilnej utrzymujšce się wysokie temperatury powietrza oraz silny wiatr utrudniajš walkę z żywiołem.

Pożar, w wyniku którego zmarło 62 mieszkańców Portugalii i ok. 60 odniosło rany, w nocy z niedzieli na poniedziałek rozprzestrzeniał się w kierunkach wschodnim i zachodnim, na czterech odrębnych odcinkach.

Obecnie w walce z żywiołem we wszystkich trzech dystryktach bierze udział ponad 1200 strażaków. Portugalczyków wspierajš też strażacy z sšsiedniej Hiszpanii.

Jak powiedział PAP Vitor Antunes, zastępca burmistrza gminy miejskiej Oleiros, sšsiadujšcej z Pedrogao Grande, gdzie w sobotę wybuchł pożar, w poniedziałek nad ranem udało się zahamować ogień kierujšcy się w stronę miasta.

"Nasi strażacy walczyli z kataklizmem przez całš noc. Szczęœliwie udało się zahamować rozprzestrzenianie pożaru, który wybuchł w Pedrogao Grande. Sprzymierzeńcem w walce z ogniem okazał się spadek temperatury w nocy, a także nieznaczne opady deszczu" - wyjaœnił Antunes.

Samorzšdowiec przyznał, że wœród starszych osób mieszkajšcych samotnie na terenie gminy Oleiros zauważa się poczucie lęku i niepewnoœci. "W niedzielę zastosowaliœmy prewencyjnie ewakuację kilku gospodarstw rolnych. Ich właœciciele, zazwyczaj osoby starsze, prosili o skierowanie ich do bezpiecznych obiektów w centrum naszego miasta" - relacjonował.

Dotychczas w œrodkowej Portugalii ewakuowanych zostało ok. 300 mieszkańców ponad 20 miejscowoœci zlokalizowanych w dystrykcie Leiria.

W niedzielę po południu rzšd Antonia Costy w zwišzku z tragediš ogłosił trzydniowš żałobę narodowš. W dalszym cišgu trwa szacowanie strat spowodowanych przez kataklizm oraz przeszukiwanie terenów, które zostały strawione przez ogień, oraz sšsiadujšcych z nimi budynków mieszkalnych.

Według oceny policji głównym powodem pożaru było uderzenie pioruna w jedno z drzew znajdujšcych się w lesie w pobliżu Pedrogao Grande. Do zdarzenia miało dojœć w godzinach popołudniowych w sobotę. Szybkie rozprzestrzenianie się ognia nastšpiło w efekcie silnych podmuchów wiatru.

Szacuje się, że 30 osób spoœród 62 ofiar œmiertelnych straciło życie wewnštrz pojazdów zajętych przez ogień. Auta znajdowały się zarówno na trasie szybkiego ruchu, jak i leœnych drogach w pobliżu Pedrogao Grande.

Kataklizm w dystrykcie Leiria to najtragiczniejszy pożar, jaki w ostatnich wiekach dotknšł Portugalię. Dotychczas najwięcej ofiar spowodował ogień zaprószony w lasach okalajšcych podlizbońskš Sintrę, gdzie we wrzeœniu 1966 r. œmierć poniosło 25 żołnierzy walczšcych z żywiołem.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL