Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katastrofa smoleńska

Policja usuwa blokujšcych Krakowskie Przedmieście

PAP/
Policja usuwa osoby, które usiadły w poprzek ul. Krakowskie Przedmieœcie w Warszawie, gdzie przechodzi marsz pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej. Wczeœniej w archikatedrze œw. Jana odprawiono comiesięcznš mszę œw.

Uczestnicy mszy œw. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej ruszyli przed godz. 20.15 w kierunku Pałacu Prezydenckiego.

Na czele marszu niesiony jest transparent z napisem "Smoleńsk - pamiętamy". Uczestnicy marszu majš ze sobš m.in. biało czerwone flagi i transparenty. Przejdš przez pl. Zamkowy i Krakowskie Przedmieœcie. Wœród uczestników widać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego, szefa MON Antoniego Macierewicza, rzeczniczkę PiS Beatę Mazurek.

Pod pałacem prezydenckim spodziewane jest wystšpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Policja pojedynczo podnosi blokujšcych - grupę Obywateli RP - z ulicy, w okolicach koœcioła œw. Anny i przenosi poza kordon. Przez megafony policja wzywa do opuszczenia miejsca przemarszu i zapowiada użycie œrodków przymusu bezpoœredniego. Obywatele RP skandujš, że majš prawo protestować.

Wczeœniej policja odgrodziła barierkami częœć Krakowskiego Przedmieœcia - od okolic hotelu Bristol do pl. Zamkowego. Za barierkami ustawione jest stanowisko osób sprzeciwiajšcych się obchodom miesięcznicy smoleńskiej. Widać planszę z napisem "Nie damy zabić demonstracji" i flagi "strajk kobiet".

Na czele marszu niesiony jest transparent z napisem "Smoleńsk - pamiętamy". Uczestnicy marszu majš ze sobš m.in. biało czerwone flagi i transparenty. Przejdš przez pl. Zamkowy i Krakowskie Przedmieœcie. Wœród uczestników widać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego, szefa MON Antoniego Macierewicza, rzeczniczkę PiS Beatę Mazurek.

ródło:

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL