Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katastrofa smoleńska

Kolejna ekshumacja ofiary katastrofy smoleńskiej - na Powšzkach

PAP/Leszek Szymański
Z Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powšzkach ekshumowano w czwartek kolejnš ofiarę katastrofy smoleńskiej. Prokuratura nie ujawnia, o czyj grób chodzi.

- Ciało zostanie przewiezione do Zakładu Medycyny Sšdowej w Lublinie - powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Na poczštku kwietnia ub.r. œledztwo smoleńskie od zlikwidowanej prokuratury wojskowej przejęła Prokuratura Krajowa. Już w czerwcu prokuratorzy poinformowali, że konieczne jest przeprowadzenie ekshumacji 83 ofiar katastrofy (wczeœniej, w latach 2011-12, przeprowadzono dziewięć ekshumacji, decyzja o nich wynikała m.in. z wykrytych nieprawidłowoœci w rosyjskiej dokumentacji medycznej, cztery osoby zostały skremowane). Decyzję tę uzasadniano zarówno błędami w rosyjskiej dokumentacji medycznej i brakiem dokumentacji fotograficznej, jak i tym, że Rosja nie zgodziła się na przesłuchanie rosyjskich biegłych, którzy na miejscu przeprowadzali sekcję zwłok.

Ekshumacje rozpoczęły się w połowie listopada 2016 r. Pierwszych ekshumowano Lecha i Marię Kaczyńskich. Do końca grudnia ub. roku ekshumowano w sumie 11 osób, choć planowano poczštkowo 10. Wynikało to z wykrycia jednej zamiany ciał - podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Mariusza Handzlika i prezesa PKOl Piotra Nurowskiego. Po dwóch miesišcach przerwy w marcu 2017 r. ruszył kolejny etap ekshumacji. W marcu ekshumowano szeœć, a w kwietniu cztery ciała. W maju - jak dotšd - cztery.

Prokuratura nie ujawnia żadnych szczegółów, a rodziny coraz częœciej zwracajš się z proœbš o nieujawnianie danych ekshumowanych osób. Na poczštku kwietnia poinformowano, że w trakcie przeprowadzanych od listopada ekshumacji stwierdzono dwa przypadki zamiany ciał, a w pięciu trumnach znaleziono szczštki innych osób.

Podczas każdej ekshumacji sprawdzana jest nie tylko tożsamoœć ofiary katastrofy. Biegli przeprowadzajš sekcje zwłok, tomografie, pobierajš próbki do badań DNA, histopatologicznych, toksykologicznych i fizykochemicznych.

Prokuratorzy chcš do końca roku przeprowadzić jeszcze 32 ekshumacje. Kolejne 26 zaplanowano na 2018 r.

Wštpliwoœci dotyczšce m.in. tożsamoœci ofiar pojawiły się już w 2011 r., kiedy rodziny dostały dokumentację medycznš sporzšdzonš przez Rosjan. Przeprowadzono wówczas dziewięć ekshumacji (w l. 2011-12) i stwierdzono, że szeœć ciał zostało złożonych nie w swoich grobach. Biegli, którzy wówczas przeprowadzali badania, ocenili, że błędy sš w 90 proc. rosyjskiej dokumentacji medycznej.

Tych kwestii dotyczy jedno z œledztw okołosmoleńskich prowadzonych również przez zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej. Toczy się ono m.in. w sprawie nieprzeprowadzenia sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Na 5 lipca na przesłuchanie w charakterze œwiadka został wezwany szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk.

Decyzje o ekshumacjach spotkały się ze sprzeciwem częœci rodzin ofiar. Do Prokuratury Krajowej wpłynęły zażalenia, skargi i wnioski o uchylenie postanowień ws. ekshumacji. Prokuratura od poczštku stoi jednak na stanowisku, że przepisy Kodeksu postępowania karnego nie przewidujš możliwoœci złożenia zażalenia na decyzję o ekshumacjach. Ponadto w paŸdzierniku 2016 r. ponad 200 osób, członków rodzin 17 ofiar, zaapelowało w liœcie otwartym o powstrzymanie ekshumacji ich bliskich.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL