Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katastrofa smoleńska

Kaczyński: Smoleńsk musi być pamięciš wspólnš

PAP/Grzegorz Michałowski
Smoleńsk musi być pamięciš wspólnš, niezależnie od tego, co tam się naprawdę stało - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w pištek w Łodzi podczas uroczystoœci odsłonięcia i poœwięcenia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej.

"Musi być pamięciš wspólnš naszego narodu, być elementem budowy naszej wspólnoty, budowy wspólnoty Polaków" - oœwiadczył lider PiS.

Pomnik został usytuowany na tyłach łódzkiej bazyliki archikatedralnej, w bezpoœrednim sšsiedztwie tablicy upamiętniajšcej ofiary Katynia. Składa się z czterech - różnej wysokoœci - kamiennych obelisków. Na dwóch najwyższych wyryte zostały nazwiska i funkcje ofiar katastrofy. Jest też napis: "Oddali swe życie w służbie Rzeczpospolitej Polskiej. Smoleńsk 10 kwietnia 2010 roku". Jest też kamienna tablica z cytatem z Pisma Œwiętego.

Inicjatorem upamiętnienia w Łodzi ofiar katastrofy jest b. metropolita łódzki, a obecnie metropolita krakowski - abp Marek Jędraszewski.

Podczas pištkowej uroczystoœci, prezes PiS podziękował arcybiskupowi za inicjatywę budowy pomnika. "Dziękuję, jako brat prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dziękuję, jako przyjaciel, kolega wielu tych, którzy zginęli. Dziękuję także w imieniu tych wszystkich, którzy chcš zachować pamięć o tym wydarzeniu" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Zwrócił uwagę, że zbrodnię katyńskš i katastrofę smoleńskš, choć odległe w czasie, łšczy "pewien stosunek do spraw naszego narodu, naszej wspólnoty". Jego zdaniem zarówno ci, którzy ginęli w Katyniu, którzy ginęli pod Monte Casino, czy ci, którzy polecieli czcić pamięć "na tę przeklętš" ziemię, byli połšczeni pewnš ideš: ideš Polski, ideš trwania naszego narodu.

Kaczyński zwrócił uwagę, że pamięć o Katyniu była szczególnš pamięciš, którš odrzucano, przeœladowano. To, mówił, była pamięć, którš dotknęła nienawiœć, chociaż to była nienawiœć typu państwowego, administracyjnego.

"Pamięć smoleńska też została dotknięta nienawiœciš, tylko o nieco innym charakterze. Charakterze, który kiedyœ będš musieli wyjaœnić historycy. Bo to jest nienawiœć autentyczna, która wybuchła niedługo po katastrofie, póŸniej nieco przycichła, aby wybuchnšć jeszcze mocniej dzisiaj" - zauważył lider PiS.

Dlatego - jak powiedział - decyzja władz miasta Łodzi i radnych o budowie pomnika jest - jego zdaniem - tak cenna, rozœwietla naszš przyciemnionš rzeczywistoœć życia publicznego. "To naprawdę w tym niełatwym czasie rzecz bardzo ważna i niestety niezwykła" - dodał polityk.

Odsłonięcie i poœwięcenie pomnika poprzedziła msza œwięta w bazylice archikatedralnej w intencji Marii i Lecha Kaczyńskich oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej, której przewodniczył abp Jędraszewski.

W wygłoszonej homilii abp zwrócił uwagę, że 10 kwietnia 2010 roku nikt nie zdawał sobie sprawy, że ci, którzy lecieli na uroczystoœci do Katynia stanš się pokoleniem, o którym "mówimy dziœ, że polegli wiernie służšc Polsce". Jego zdaniem należy o nich pamiętać i mówić.

Autorami pomnika sš łódzcy artyœci rzeŸbiarze: Krystyna Fałdyga-Solska i Bogusław Solski.

W pištkowych uroczystoœciach udział wzięli także: minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, zastępca szefa kancelarii premier Paweł Szrot, marszałek senior Kornel Morawiecki, wicemarszałek Senatu Michał Seweryński, parlamentarzyœci i władze samorzšdowe.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie Tu-154M w Smoleńsku zginęli wszyscy pasażerowie i załoga samolotu - w sumie 96 osób, m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonkš i ostatni prezydent RP na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja, w tym wielu przedstawicieli polskich elit politycznych, wojskowych i koœcielnych oraz œrodowisk pielęgnujšcych pamięć o zbrodni katyńskiej, zmierzali na uroczystoœci rocznicowe w Lesie Katyńskim

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL