Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katastrofa smoleńska

Macierewicz: Kaczyński poległ w obronie Rzeczpospolitej

PAP/ Rafał Guz
- Na żołnierzy stołecznego garnizonu spada wielki obowišzek strzeżenia popiersia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który poległ w obronie Rzeczpospolitej - powiedział podczas obchodów œwięta Dowództwa Garnizonu Warszawa szef MON Antoni Macierewicz.

Minister dziękował żołnierzom DGW za to, że sš twarzš Wojska Polskiego oraz strażnikami i gospodarzami pl. Piłsudskiego i Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, który - jak mówił minister - jest sercem Polski i sercem stolicy. Macierewicz zaznaczył, że żołnierze pododdziałów reprezentacyjnych, podległych właœnie DGW, pokazujš "zdolnoœć Wojska Polskiego do reprezentowania się na całym œwiecie, na wszystkich frontach i wszystkich miejscach kuli ziemskiej". "To wy wobec naszych goœci z całego œwiata reprezentujecie to Wojsko Polskie. (...) Wojsko, naród, ale i całe państwo, patrzšc na was, jest dumne z Wojska Polskiego" - zwrócił się minister do żołnierzy.

Macierewicz przypomniał, że tradycje DGW sięgajš powstania koœciuszkowskiego i "walki z najazdem moskiewskim w 1794 r.". "Tam jest Ÿródło waszej pamięci historycznej, ale tam jest także Ÿródło waszej zdolnoœci bojowej, waszego żołnierskiego honoru. I cieszę się, i chcę podziękować (dowódcy DGW) gen. (Robertowi) Głšbowi, podobnie jak wam wszystkim, że potwierdziliœcie to raz jeszcze w ostatnich dniach, fundujšc i wystawiajšc na tym placu, w witrynie siedziby garnizonu warszawskiego popiersie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które na zawsze będzie tutaj już na tym placu œwiadczyło o dniach wielkoœci i dramatu Rzeczpospolitej Polskiej" - powiedział szef MON.

10 kwietnia, w siódmš rocznicę katastrofy smoleńskiej przed siedziba DGW zostało uroczyœcie odsłonięte popiersie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na co dzień jest ono ustawione wewnštrz budynku, w oknie sšsiadujšcym z głównym wejœciem.

W œrodę minister przypomniał, że podczas uroczystoœci odsłonięcia popiersia mówił do dowódców, że ich obowišzkiem jest strzeżenie tego pomnika. "Tak jak na co dzień strzeżecie wielkiej tradycji i dorobku Wojska Polskiego i polskich żołnierzy zaklętych w Grobie Nieznanego Żołnierza, tak od tygodnia spada na was wielki obowišzek strzeżenie popiersia tego, który poległ w obronie Rzeczpospolitej" - powiedział Macierewicz do żołnierzy i dowódcy stołecznego garnizonu.

Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głšb powiedział, że "19 kwietnia to jedyny dzień w roku, kiedy na chwilę skupiamy się na DGW i podległych jednostkach wojskowych". "Normalnie - przepraszam, że to powiem - ale nie ma na to czasu" - zaznaczył generał.

Podczas uroczystoœci kilku oficerów odebrało odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie. Z okazji œwięta DGW w różny sposób zostało wyróżnionych ok. 150 służšcych tam żołnierzy i pracujšcych w dowództwie cywilów.

DGW odpowiada m.in. za ceremonialnš oprawę uroczystoœci państwowych, zapewnienie transportu i ochrony głównym instytucjom wojska oraz umożliwienie działania naczelnym organom państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Dowództwu podlega 3,8 tys. żołnierzy i ok. 2 tys. pracowników cywilnych. Jednostka jest podporzšdkowana bezpoœrednio szefowi MON.

Najbardziej rozpoznawalnš jednostkš DGW jest Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, w którego skład wchodzš także Szwadron Kawalerii WP oraz Orkiestra Reprezentacyjna WP. Żołnierze batalionu co roku zapewniajš oprawę ceremonialnš ok. 1400 przedsięwzięć, głównie uroczystoœci państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych, zarówno w kraju, jak i za granicš.

Na co dzień żołnierze pododdziałów reprezentacyjnych pełniš straż na posterunkach honorowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza i przed Pałacem Prezydenckim. Dowództwu podlega też 20 orkiestr wojskowych. Co roku DGW organizuje na poczštku wrzeœnia obchody œwięta kawalerii.

Stołeczne dowództwo zajmuje się także logistykš zwišzanš z zapewnieniem transportu i zaopatrzeniem w œrodki techniczne, umundurowanie, sprzęt kwaterunkowy i informatyczny ok. 280 instytucji, głównie komórek MON, placówek badawczych i jednostek wojskowych.

Żołnierze DGW odpowiadajš też za ochronę instytucji MON, Sztabu Generalnego WP i dwóch najważniejszych dowództw - generalnego i operacyjnego. Podległe stołecznemu garnizonowi jednostki wyposażone w systemy łšcznoœci satelitarnej, radiowej i sieć komputerowš wykonujš też zadania zwišzane z funkcjonowaniem systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Œwięto DGW ustanowiono na pamištkę bitwy warszawskiej stoczonej w kwietniu 1794 r. w czasie insurekcji koœciuszkowskiej. To właœnie w tym okresie po raz pierwszy ustanowiono oficjalnie polskš władzę wojskowš w stołecznym garnizonie.

Dowództwo Garnizonu Warszawa zostało utworzone 1 sierpnia 1995 r. w miejsce Dowództwa Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON. Jednostki podległe DGW to m.in. 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, 10. Wrocławski Pułk Dowodzenia, 10. Warszawski Pułk Samochodowy, 24. Polowa Techniczna Baza Wojsk Łšcznoœci w Opolu. Od 2003 r. siedzibš dowództwa jest "dom bez kantów" przy pl. Piłsudskiego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL