Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katastrofa smoleńska

Tomasz Arabski stawił się w sšdzie na procesie w sprawie katastrofy smoleńskiej

Fotorzepa, Piotr Nowak
B. szef KPRM Tomasz Arabski nie przyznał się przed sšdem do zarzutów ws. niedopełnienia obowišzków przy organizacji lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. Oœwiadczył, że nie było tzw. rozdzielenia wizyt prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska.

Proces przeciwko Arabskiemu i czterem innym osobom toczy się przed Sšdem Okręgowym w Warszawie z prywatnego oskarżenia rodzin kilkunastu ofiar katastrofy smoleńskiej. Zarzuty dotyczš niedopełnienia obowišzków.

"Nie przyznaję się do zarzucanych mi czynów, bo jestem niewinny. Nie będę odpowiadał na dzisiejszej rozprawie na żadne pytania" - powiedział Arabski na rozprawie w czwartek.

"Nie uczestniczyłem - ani ja, ani kancelaria premiera - w organizacji lotu prezydenta 10 kwietnia 2010 r. Organizatorem wyjazdu prezydenta do Katynia była Kancelaria Prezydenta. Nigdy nie był organizowany tzw. wspólny wyjazd do Katynia, więc co za tym idzie tzw. rozdzielenie wizyt nigdy nie miało miejsca" - powiedział w krótkim oœwiadczeniu. Dodał, że termin "rozdzielenie wizyt" funkcjonuje w publicystyce politycznej, bardzo często agresywnie, ale - podkreœlił - nie ma żadnego potwierdzenia w rzeczywistoœci.

"Nigdy jako szef KPRM nie organizowałem, ani nie uczestniczyłem w organizacji wizyt prezydenta zarówno w kraju, jak i za granicš" - dodał Arabski.

Przyznał, że "podobnie jak w przypadku każdego innego lotu", także w przypadku lotu 10 kwietnia weryfikowano, czy wskazany przez organizatorów termin nie koliduje ewentualnie z innymi zapotrzebowaniami na samolot. "Nie było takiej kolizji" - dodał.

"Kancelaria Prezydenta w marcu 2010 r., identycznie jak w roku 2007, a także przez wiele, wiele lat wczeœniej, złożyła zapotrzebowanie na ten lot do Dowództwa Sił Powietrznych, 36. pułku (zajmował się przewozem VIP-ów - PAP) i BOR. To działanie, tak jak przez wszystkie poprzednie lata, bez względu na to, kto był szefem kancelarii premiera, uruchomiało procedurę przygotowania do lotu w 36. pułku" - mówił Arabski.

Dodał, że nigdy w zakresie jego kompetencji ani innych urzędników Służby Cywilnej "nie było dokonywanie ustaleń co do statusu lotniska w Smoleńsku". "Nad organizacjš lotów i decyzjš co do miejsca lšdowania w sposób oczywisty czuwały Siły Powietrzne, w tym przypadku w szczególnoœci 36 pułk" - zaznaczył.

Po tym oœwiadczeniu, za zgodš sšdu, Arabski opuœcił salę rozpraw. W rozmowie z dziennikarzami na korytarzu zaapelował, by "z tak tragicznych zdarzeń jak katastrofa w kwietniu 2010 r. nie robić spraw politycznych".

"Od 6 lat jestem obiektem nagonki. Czasem nie tylko nagonki, ale fałszywych oskarżeń i złoœliwych komentarzy" - powiedział. Podkreœlił, że proces toczy z oskarżenia prywatnego, dlatego że wczeœniej prokuratura prawomocnie umorzyła postępowanie w tej sprawie.

Według jednego z oskarżycieli prywatnych w procesie, Piotra Walentynowicza, wnuka Anny Walentynowicz, która zginęła w katastrofie, Arabski nie skorzystał z okazji, by dowieœć swojej niewinnoœci. "Jeœli jest niewinny, tak jak w swoim oœwiadczeniu powiedział, miał okazję tego dowieœć, odpowiadajšc na pytania oskarżycieli. Skoro tego nie uczynił, pozostawił wielkš furtkę na domysły w stylu wiarygodnoœci jego oœwiadczenia" – powiedział dziennikarzom.

Zdaniem Walentynowicza, Arabski lekceważy sšd, rodziny i ofiary katastrofy smoleńskiej. "Szkoda, że tak długo panu Arabskiemu zajęło dojœcie do tego, że od kiedy jego kolega Donald Tusk stracił władzę w kraju, nie jest już człowiekiem, który jest ponad prawem, tylko jest człowiekiem, który podlega prawu" – dodał.

Na poprzedniej rozprawie, w czerwcu, sšd wniósł do stron o rozważenie rezygnacji z wzywania na rozprawy jako œwiadków ponad 20 osób, w tym Donalda Tuska. Ich zeznania nie majš - według sšdu - bezpoœredniego zwišzku z zarzutami aktu oskarżenia.

W czwartek jeden z pełnomocników oskarżycieli prywatnych mec. Stefan Hambura podtrzymał wniosek o przesłuchanie Tuska na rozprawie. Powoływał się przy tym na fragment ksišżki Janusza Palikota, który - jak wskazywał Hambura - opisywał rozgrywki polityczne przy okazji dysponowania rzšdowymi samolotami. Mecenas powiedział, że z tej relacji wynika, że b. premier "sterował w dostępie do samolotów" i sšd powinien go przesłuchać w tej sprawie.

Podczas rozprawy zeznania złożył dyrektor biura spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Lech Kaczyńskiego Kazimierz K. Œwiadek opisywał szczegóły przygotowań do wizyt premiera i prezydenta w Katyniu. Jak mówił, przedstawiciele rzšdu mieli "bezpoœrednie kontakty" ze stronš rosyjskš, natomiast przedstawiciele kancelarii prezydenta "takich kontaktów nie mieli". Jak dodał, w trakcie przygotowań była mowa m.in. o lotnisku zapasowym na Białorusi. "Nie jestem w stanie wskazać, kto zdecydował o wyborze lotniska w Smoleńsku i lšdowaniu tam" - powiedział.

Arabski to b. szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z lat 2007-2013 oraz b. ambasador w Hiszpanii. Pozostali oskarżeni to dwoje urzędników kancelarii premiera - Monika B. i Miłosław K. oraz dwoje pracowników ambasady RP w Moskwie - Justyna G. i Grzegorz C. Oskarżycielami prywatnymi sš bliscy kilkunastu ofiar katastrofy - m.in. Anny Walentynowicz, Bożeny Mamontowicz-Łojek, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja PrzewoŸnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermanna. W rozprawach uczestniczy prokurator jako "rzecznik praworzšdnoœci".

Podstawš złożonego w 2014 r. prywatnego aktu oskarżenia jest art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, który przewiduje do 3 lat więzienia za niedopełnienie obowišzków funkcjonariusza publicznego. Wniesiono go po tym, gdy prokuratura umorzyła prawomocnie œledztwo ws. organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska, jakie prowadziła od 2010 r.

10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka, wielu wysokich urzędników państwowych i wszyscy najważniejsi dowódcy wojskowi. Polskie œledztwo do poczštków kwietnia prowadziła Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Postawiła ona zarzuty dwóm kontrolerom lotów ze Smoleńska (dotychczas nie zdołano im ich przedstawić) oraz dwóm oficerom z rozwišzanego po katastrofie 36. specjalnego pułku lotnictwa transportowego. 4 kwietnia œledztwo przejęła Prokuratura Krajowa z nowym zespołem œledczym. Własne œledztwo prowadzi strona rosyjska, która wiele razy podkreœlała, że przed jego zakończeniem nie zwróci Polsce wraku Tu-154 i jego "czarnych skrzynek".

Najbliższa rozprawa zaplanowana jest na 24 sierpnia, kolejne na 14 wrzeœnia oraz 4 i 25 paŸdziernika.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL