Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katalonia

Sšd wycofuje nakaz aresztowania Puigdemonta

AFP
Sšd Najwyższy Hiszpanii wycofał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) zdymisjonowanego szefa regionalnego rzšdu Katalonii Carlesa Puigdemonta oraz czworga członków jego gabinetu - podała agencja EFE, powołujšc się na Ÿródła sšdowe.

Nakaz aresztowania Puigdemonta, Antonia Comina, Lluisa Puiga, Meritxell Serret i Clary Ponsati wydał 3 listopada madrycki sšd Audiencia Nacional w zwišzku z zarzutami o "rebelię, działalnoœć wywrotowš, sprzeniewierzenie œrodków publicznych i nieposłuszeństwo wobec władz" centralnych w Madrycie. Toczšce się w sprawie polityków œledztwo dotyczy ich działań na rzecz niepodległoœci Katalonii.

Sędzia Pablo Llarena, ogłaszajšc decyzję, ocenił, że ENA należy wycofać, a sprawa od teraz będzie podlegała wyłšcznie jemu. Jak tłumaczył, wydane indywidualnie dla każdego podejrzanego Europejskie Nakazy Aresztowania nie majš zastosowania do popełnionego przez nich przestępstwa rebelii - według hiszpańskiego kodeksu jest to przestępstwo popełniane zbiorowo. Zdaniem Llareny sprawa wymaga podjęcia zbiorczej decyzji, by uniknšć odpowiedzi sprzecznych.

Puigdemont oraz jego współpracownicy przebywajš obecnie w Belgii. Tamtejszy sšd miał ogłosić decyzję w sprawie ich ewentualnej ekstradycji do Hiszpanii 14 grudnia. Jednoczeœnie sšd podtrzymał hiszpański nakaz aresztowania wobec pięciorga polityków. Oznacza to, że gdy wrócš oni do kraju, zostanš zatrzymani - wyjaœniły AFP Ÿródła sšdowe.

Gabinet Puigdemonta został zdymisjonowany 28 paŸdziernika po publikacji przez Madryt przepisów ograniczajšcych autonomię Katalonii.

Agencje podkreœlajš, że Puigdemont - mimo że przebywa w Belgii - startuje w zaplanowanych na 21 grudnia przedterminowych wyborach regionalnych w Katalonii. Jednak w przekonaniu zagranicznych obserwatorów przedwyborcze notowania Demokratycznej Europejskiej Partii Katalonii (PDeCAT) zdymisjowanego premiera słabnš wraz z pojawiajšcš się w katalońskiej opinii publicznej krytykš niezdecydowanych działań jej lidera bezpoœrednio po referendum w sprawie niepodległoœci Katalonii, zakończonych "ucieczkš" do Brukseli.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL