Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyskryminacja nie zawsze oczywista

123RF
Mało który pracodawca wie, czym jest dyskryminacja poœrednia. W konsekwencji nie sš pewni, czego majš się wystrzegać, a pracownicy nie majš pełnej œwiadomoœci swoich praw w tym zakresie.

Marta Rogocz prawnik w Zawirska Gšsior – radcowie prawni i adwokaci

Jednš z fundamentalnych zasad prawa pracy jest nakaz równego traktowania w zatrudnieniu. Jego podstawowš odsłonš jest zakaz dyskryminowania pracowników – zarówno bezpoœrednio, jak też poœrednio.

Dyskryminacja w zatrudnieniu wišże się z bezprawnym pozbawianiem lub ograniczeniem praw podwładnych wynikajšcych ze stosunku pracy poprzez ich nierówne traktowanie ze względu na niedozwolone kryteria. Zasada niedyskryminacji odnosi się zarówno do nawišzywania stosunku pracy, jak i jego rozwišzywania, a także do stosowanych warunków zatrudnienia, polityki awansowania oraz dostępu do różnego rodzaju szkoleń majšcych na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Przyczyny różnicowania

Niedozwolonymi kryteriami różnego traktowania pracowników, które wynikajš wprost z ustawy, sš:

- płeć,

- wiek...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL