Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Bezpodstawne L-4 można podważyć

AdobeStock
Kontrola zasadnoœci zwolnienia lekarskiego może się odbyć z inicjatywy ZUS lub pracodawcy, jeœli podejrzewajš, że chory symuluje.

Według danych statystycznych ZUS w 2016 r. co 15. skontrolowane zwolnienie lekarskie było wystawione bezpodstawnie.

Czas dostarczenia

Pracownik ma obowišzek poinformować pracodawcę o absencji chorobowej niezwłocznie po otrzymaniu zaœwiadczenia lekarskiego, na którego dostarczenie ma 7 dni. Jeżeli nie dotrzyma tego terminu, jego zasiłek obniża się o 25 proc. od 8. dnia orzeczonej niezdolnoœci do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia.

Niestety termin ten często okazuje się zbyt długi, aby pracodawca zdšżył skutecznie zawnioskować o przeprowadzenie kontroli zwolnienia. Zasadnoœć wystawienia L-4 udaje się sprawdzić tylko w przypadku tych dłuższych zwolnień, bo muszš one obowišzywać w dniu wyznaczonej kontroli. Po zakończeniu orzeczonego okresu absencji lekarz nie może zweryfikować zdrowia pacjenta wstecznie.

Istotne jest także, iż w przypadku stwierdzenia przez lekarza ZUS, że zwolnienie zostało wystawione niesłusznie, płatnik ma obowišzek zaprzestać wypłacania zasiłku dopiero od dnia następnego po dniu badania. Tu prawo również nie działa wstecz.

Wniosek o kontrolę

O kontrolę zwolnienia lekarskiego może wystšpić z wnioskiem ZUS lub pracodawca podejrzewajšcy, że zwolnienie zostało wystawione niezgodnie z przeznaczeniem. Lekarz orzecznik weryfikuje stan zdrowia ubezpieczonego. Może to zrobić w miejscu jego zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub w miejscu pracy.

Elektronicznie szybciej

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została możliwoœć wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. W następstwie informacja o wydaniu pracownikowi zwolnienia lekarskiego może trafić automatycznie do pracodawcy, który posiada konto na ZUS PUE. Może on z niego skorzystać również w celu wysłania wniosku o skontrolowanie zwolnienia. To niewštpliwie najszybsza i najbardziej skuteczna droga, umożliwiajšca szybkš reakcję ze strony ZUS.

Elektroniczna wersja zwolnień lekarskich będzie jednak obowišzkowa dopiero od lipca 2018 r. Do tego czasu lekarze nadal mogš je wystawiać w formie papierowej.

Brak formularza

Nie ma druku dedykowanego sprawdzeniu stanu zdrowia ubezpieczonego przebywajšcego na zwolnieniu lekarskim. Ważne jest, aby w takim wniosku zawrzeć wszystkie jego dane, które pozwolš zweryfikować, kogo dotyczy kontrola, jakiego okresu i jaki lekarz wystawił zaœwiadczenie.

Magdalena Ciałkowska, menedżer ds. Zarzšdzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Kadrowo-Płacowej w Dziale Usług Księgowych BDO

Strata nie tylko materialna

Osoba, której zostanie udowodnione bezpodstawne przebywanie na zwolnieniu lekarskim, musi się liczyć przede wszystkim z odebraniem œwiadczenia chorobowego za okres po dniu kontroli i z koniecznoœciš stawienia się w firmie. Jednoczeœnie jednak taka kontrola może jš narazić na utratę zaufania pracodawcy. To z kolei może skutkować nawet wypowiedzeniem umowy o pracę.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL