Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Kamery w zakładzie pracy nie będš mogły kontrolować pracowników

Fotolia
Monitoring nie będzie już mógł być wykorzystywany do nadzorowania, czy pracownik właœciwie wykonuje swoje obowišzki.

Niedawno opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt przepisów wprowadzajšcych ustawę o ochronie danych osobowych zawiera liczne przepisy sektorowe, w tym dotyczšce prawa pracy. Najważniejsza zmiana dotyczy monitoringu w miejscu pracy. Będzie on mógł być stosowany do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania tajemnicy informacji. O jego wprowadzeniu należy poinformować z 14-dniowym wyprzedzeniem w regulaminie pracy, a nowo zatrudnionš osobę uprzedzić przed rozpoczęciem pracy. Monitoring nie będzie jednak mógł stanowić œrodka kontroli wykonywania pracy.

– To wydaje się rewolucyjne, bo temu właœnie celowi dotychczas najczęœciej monitoring służył – mówi radca prawny Sławomir Paruch, partner w Raczkowski Paruch. – Moim zdaniem przepis powinien raczej mówić o zakazie inwigilacji.

Zwraca też uwagę, że skoro w postępowaniach karnych i cywilnych sš dopuszczalne dowody z nielegalnych nagrań, to jest duża szansa, że sšd dopuœci także materiał z monitoringu wykorzystywanego wbrew temu zakazowi. Podkreœla jednak, że projekt rozwišzuje wiele problemów, jak uregulowanie kwestii przetwarzania danych biometrycznych czy zgody pracownika na przetwarzanie danych.

–Jest to krok w dobrym kierunku, oczywiœcie, jeœli przepis nie zostanie zaostrzony w czasie konsultacji – dodaje.

Jeœli bowiem przepisy będš zbyt œcisłe, firmy mogš po prostu przetwarzać dane w innym państwie. Przykładem niech będš informacje o przeszłoœci kryminalnej i kredytowej, których zbieranie dla zagranicznych przedsiębiorstw jest standardem.

– Istniejšca dotychczas ochrona w Polsce była iluzoryczna, bo zgodnie z prawem można było te dane przekazać do Wielkiej Brytanii i tam z nich korzystać, a gospodarka na tym traciła – wskazuje Sławomir Paruch. – Projekt jednak w ogóle nie odnosi się do tych danych, które z punktu widzenia pracodawców sš często najbardziej istotne. A posługiwanie się zgodš pracownika, która została dopuszczona w projekcie, na przetwarzanie tych danych może być dyskusyjne – dodaje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL