Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Apel przedsiębiorców o sprawdzanie samorzšdów, które nie chcš płacić za etaty w zamówieniach publicznych

Fotolia.com
„Solidarnoœć” i przedsiębiorcy apelujš o skrupulatne sprawdzenie samorzšdów, które nie chcš płacić za etaty w zamówieniach publicznych.

Do wszystkich 16 regionalnych izb obrachunkowych trafiło pismo, w którym zwišzkowcy z Solidarnoœci, pozarzšdowa organizacja CentrumCSR.pl i Federacja Przedsiębiorców Polskich zwracajš się o surowsze kontrolowanie samorzšdów lokalnych.

Kontrolerzy będš mogli więcej

– Ten apel jest już wdrażany – zdradza Iwona Bendorf-Bundorf, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. – Rozesłaliœmy już pisma do wszystkich samorzšdów w województwie warmińsko–mazurskim informujšce o potrzebie przestrzegania klauzul społecznych. Inspektorzy kontroli dostali już polecenie sprawdzania, czy sš stosowane w przetargach. Na pewno będziemy ten temat traktowali szczególnie.

Na razie inspektorzy będš działali na podstawie art. 17 ust. 1c ustawy o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, który daje możliwoœć nałożenia odpowiedzialnoœci, jeœli dane naruszenie miało wpływ na rozstrzygnięcie przetargu.

– Ten przepis, choć ogólny, już teraz daje możliwoœć nałożenia odpowiedzialnoœci, ale trwajš prace nad nowelizacjš, która wprowadzi do ustawy przepis szczególny nakazujšcy stosowanie klauzul społecznych – dodaje prezes Bendorf–Bundorf.

Cena ważniejsza niż prawo

– Nasz wniosek do regionalnych izb obrachunkowych ma spopularyzować klauzule społeczne. Instytucje publiczne nie mogš kurczowo trzymać się już wyłšcznie kryterium najniższej ceny. Co więcej, majš wyjštkowš szansę do ich wykorzystywania, np. do wspierania podmiotów ekonomii społecznej, walki z wykluczeniem czy dawania dodatkowych szans rozwoju lokalnemu małemu i œredniemu biznesowi – mówi Grzegorz Piskalski, prezes fundacji Centrum CSR.pl. – Problem miało rozwišzać wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej – jak jednak widzimy po wspólnej z NSZZ Solidarnoœć oraz Federacjš Przedsiębiorców Polskich akcji „żółtych kartek", w postępowaniach o zamówienia publiczne wcišż wygrywajš wykonawcy, których oferty nie gwarantujš wypłacania stawek minimalnych. Do tej pory Solidarnoœć wystawiła już 60 żółtych kartek urzędom, które nie przestrzegajš praw pracowników.

Praca za 1,19 zł

Apel zwišzkowców do RIO to konsekwencja tej akcji, która opiera się na monitoringu zamówień publicznych i piętnuje szczególnie rażšce rozstrzygnięcia. Od lipca 2015 r. obserwujš szczególnie sektor ochrony, sprzštania, usług budowlanych, w których występuje najwięcej patologii. Jednym z ich ostatnich „odkryć" jest przetarg na ochronę folwarku podległego pod Urzšd Miejski w Opolu. Firma, która go wygrała, za godzinę pilnowania miejskich budynków płaciła zaledwie 1,19 zł. Jedna z pracownic otrzymała wynagrodzenie 500 zł za 420 godzin pracy.

Po interwencji przedstawiciele miasta tłumaczyli się, że przetarg został rozstrzygnięty w listopadzie zeszłego roku, gdy nie obowišzywała jeszcze stawka 13 zł za godzinę pracy.

OPINIA

Sylwia Szczepańska ekspert Komisji Krajowej - NSZZ Solidarnoœć

Z monitoringu zamówień publicznych, który stale prowadzimy, wynikło, że samorzšdy nie zwracajš uwagi na obowišzek stosowania klauzul społecznych. Zastanawialiœmy się, jak dotrzeć do możliwie największej liczby samorzšdów i zachęcić je do stosowania nowych przepisów, szczególnie przy przetargach na roboty budowlane czy inne usługi. Stšd nasz apel do regionalnych izb obrachunkowych, które nie tylko szkolš samorzšdowców, ale i kontrolujš zasady wydawania przez nich pieniędzy. Mamy nadzieję, że RIO, które do tej pory nie zwracały szczególnej uwagi na te kwestie, zacznš kontrolować, czy samorzšdy przestrzegajš wymogu zatrudnienia na etacie przy wykonywaniu zamówień publicznych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL