Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Weekend majowy 2018: 3 dni urlopu, 9 dni wolnych

Adobe Stock
Tegoroczna majówka może trwać rekordowo długo. Niektórym firmom bardziej opłaca się zamknšć na tydzień, niż działać na pół gwizdka.

Układ kalendarza jest w tym roku dla pracowników szczególnie łaskawy. Jeœli skorzystajš z urlopu lub opieki nad dzieckiem 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja, ich wypoczynek będzie porównywalny z wakacyjnym. Będzie bowiem trwał aż dziewięć dni kalendarzowych. W takich okresach pracownicy potrafiš się wykazać dużš pomysłowoœciš w zapewnianiu sobie przedłużonego wolnego. Masowo „chorujš", wnoszš o zwykły urlop, a jeœli go nie dostanš, chcš urlopu na żšdanie.

Dla wielu pracodawców ta sytuacja jest wielce niekomfortowa. Muszš pogodzić interesy pracowników z interesami firmy. I choć Sšd Najwyższy daje zatrudniajšcym prawo do odmowy udzielenia urlopu na żšdanie w szczególnych okolicznoœciach, to już wnioskiem o opiekę nad dzieckiem majš zwišzane ręce. Nie wolno go odrzucić ani wezwać rodzica do pracy, gdyby jego obecnoœć okazała się konieczna.

Z tych względów, jeœli jest to możliwe, warto pomyœleć o zamknięciu firmy na majówkowy tydzień i odrobieniu wolnych dni w innych tygodniach. Jeżeli oczywiœcie tego rozwišzania nie blokujš wewnštrzzakładowe przepisy.

Nie ma przeszkód, aby na te trzy dni wszystkim pracownikom udzielić urlopu. Musi to być jednak ich dobrowolna decyzja. W praktyce zawsze znajdzie się jednak ktoœ, komu wolne w tym czasie nie jest na rękę lub komu urlopu po prostu brakuje.

Jakš strategię może przyjšć pracodawca, aby opanować majówkowy weekend? Podpowiadamy w dodatku „Kadry i Płace" z 19 kwietnia 2018 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL