Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Ochrona przedemerytalna utrudnia znalezienie zatrudnienia

www.sxc.hu
Okres ochronny utrudnia znalezienie zatrudnienia.

Bezrobotni Polacy po ukończeniu 50. roku życia nie otrzymujš skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Rzadko udaje im się znaleŸć pracę, a jeżeli tak się stanie, to najczęœciej zatrudnienie na czas okreœlony lub na podstawie tzw. umowy œmieciowej.

– Po krótkim okresie zatrudnienia osoby powyżej 50. roku życia ponownie rejestrujš się w urzędzie pracy i sš objęte działaniami aktywizacyjnymi – mówił Jacek Uczkiewicz, wiceprezes NIK, na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. – Programy aktywizacji zawodowej nie spełniajš więc swojej podstawowej roli, jakš jest doprowadzenie do trwałego wyjœcia z bezrobocia.

Prezes NIK wskazał też na stereotypy zniechęcajšce do zatrudniania osób starszych. Sš one rzekomo mniej wydajne, nieelastyczne, chorowite i nie chcš podnosić kwalifikacji.

– Negatywny wpływ na sytuację osób z grupy 50+ majš też regulacje kodeksu pracy. Pracodawcy nie sš skłonni do zatrudniania osób, które wejdš w tzw. okres ochronny, ponieważ nie mogš ich zwolnić – tłumaczył Uczkiewicz.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL