Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

TK o uprawnieniach pracowników tymczasowych

123RF
Trybunał Konstytucyjny stwierdził w œrodę, że firmy majš lepiej traktować ponad milion pracowników tymczasowych. Tak samo uznał jednoczeœnie Sejm.

Pierwszy wypowiedział się Trybunał. W ogłoszonym w południe wyroku uznał, że przepis niepozwalajšcy pracownikowi tymczasowemu na wytoczenie procesu w sšdzie właœciwym dla miejsca pracy jest niekonstytucyjny.

– Nie ma usprawiedliwienia do odmiennego okreœlenia właœciwoœci miejscowej sšdu w sprawach roszczeń pracowników tymczasowych oraz pracowników „kodeksowych" – powiedziała Sławomira Wronkowska-Jaœkiewicz, sędzia TK w uzasadnieniu.

Potrzebne wsparcie

Trybunał uznał więc art. 24 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych za niezgodny z Konstytucjš w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przed sšd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Takie uprawnienie przysługuje bowiem większoœci pracowników zatrudnionych na etatach. Dzięki temu mogš pozywać swoich pracodawców do sšdu znajdujšcego się blisko miejsca ich zamieszkania i pracy. W przypadku pracowników tymczasowych spory rozpatrywał dotychczas sšd pracy właœciwy dla siedziby firmy. Powodowało to spore komplikacje w dochodzeniu roszczeń, gdy pracownicy tymczasowi, by walczyć o swoje musieli jeŸdzić na drugi koniec Polski.

– Praca tymczasowa jest rozproszona geograficznie, co może powodować utrudnienia dla agencji pracy tymczasowej, ale ochrona interesów pracownika tymczasowego jest o wiele ważniejsza, w stosunku do silniejszego pracodawcy. Niedogodnoœci w tym zakresie mogš powodować rezygnację z dochodzenia roszczeń przez pracowników. Za takim rozstrzygnięciem przemawia także ekonomika procesowa. Przed sšd właœciwy dla miejsca wykonywania pracy łatwiej wezwać œwiadków – dodała sędzia Wronkowska-Jaœkiewicz.

Ukłon w stronę firm

Z kolei po godz. 16 posłowie z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zajęli się rzšdowš nowelš ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Projekt przewidywał już korzystnš dla pracowników tymczasowych zmianę przepisów dotyczšcych właœciwoœci sšdu pracy. Zanim TK wypowiedział się w tym zakresie. Posłowie przyjęli też poprawkę dotyczšcš ochrony kobiet w cišży, które zatrudniš się jako pracownice tymczasowe. W myœl modyfikacji na przedłużenie umowy do dnia porodu będzie mogła liczyć pracownica, która w cišgu ostatnich 36 miesięcy przepracowała w danej agencji pracy tymczasowej co najmniej dwa miesišce i jej umowa będzie się kończyła po trzecim miesišcu cišży.

Obecni w Sejmie przedstawiciele Konfederacji Lewiatan walczyli o wydłużenie tego okresu do trzech miesięcy.

– Nie znamy do końca skutków tej regulacji, dlatego postulujemy dłuższy okres zatrudnienia, szczególnie, że staż pracy będzie zliczany z ostatnich 36 miesięcy – tłumaczył Robert Lisicki z Lewiatana.

– W trzecim miesišcu cišża jest już widoczna i mogłoby to prowadzić do dyskryminacji takich kobiet – ripostowała Magdalena Rycak, z NSZZ Solidarnoœć.

Pierwotnie rzšdowy projekt przewidywał, że każda trwajšca choćby kilka godzin umowa o pracę zawarta z kobietš w cišży, jeœli kończyła się po upływie trzeciego miesišca cišży, automatycznie przedłużałaby się do dnia porodu.

Nowe przepisy wejdš w życie 1 czerwca 2017.

Sygnatura akt: P 121/15

etap legislacyjny: przed drugim czytaniem w Sejmie

Opinia

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

Dzień, w którym zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i Sejm zajmowały się zasadami zatrudniania pracowników tymczasowych, skończył się dla nich bardzo dobrze. Zarówno wyrok TK, jak i nowelizacja przepisów powinny ukrócić patologie na tym rynku. Oczywiœcie zmiany, którymi zajmuje się Sejm, nie zamykajš nam drogi do dalszych nowelizacji przepisów w tym zakresie. Będziemy obserwowali, jak nowe regulacje działajš. Przed nami kolejna kwestia postulatów œrodowiska wprowadzenia certyfikatów dla agencji pracy tymczasowej. Na rynku działa bowiem wiele nieuczciwych podmiotów, które łamiš przepisy na niekorzyœć pracowników tymczasowych. Będziemy poszukiwali skutecznych sposobów na wyeliminowanie takich podmiotów z rynku pracy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL