Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Umowa na okres próbny nie wchodzi do limitów umów na czas określony

123RF
Umowy na okres próbny nie sš brane pod uwagę przy ustalaniu limitów umów na czas okreœlony – ani jako „sztuki" (można zawrzeć maksymalnie trzy umowy na czas okreœlony), ani w okresie 33 miesięcy (maksymalny czas zwišzania umowami terminowymi).

- Pracownik miał umowę na okres próbny od 1 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., następnie umowę na czas okreœlony od 1 lutego do 30 listopada 2014 r. oraz kolejnš na czas okreœlony od 1 grudnia 2014 r. do 31 marca 2016 r. Czy od 1 kwietnia jedyna możliwoœć to zawarcie z nim umowy na czas nieokreœlony? – pyta czytelnik.

Nie.

Można z tš osobš zawrzeć jeszcze jednš umowę na czas okreœlony. Przy czym maksymalny czas jej trwania nie będzie mógł wykraczać poza 21 listopada 2018 r.

Umowy na okres próbny nie sš brane pod uwagę przy ustalaniu limitów umów na czas okreœlony – ani jako „sztuki" (można zawrzeć maksymalnie trzy umowy na czas okreœlony), ani w okresie 33 miesięcy (maksymalny czas zwišzania umowami terminowymi). Okres zatrudnienia na podstawie umów próbnych ma znaczenie jedynie przy ustalaniu długoœci wypowiedzenia umowy na czas okreœlony zawartej po 21 lutego 2016 r.

Umowa zawarta na okres od 1 grudnia 2014 r. do 31 marca 2016 r. traktowana jest jako druga w odniesieniu do obecnego limitu trzech umów. Została bowiem zawarta jako druga w rozumieniu przepisów dotychczasowych – bez przerwy lub w razie przerwy nieprzekraczajšcej miesišca). Mamy zatem pierwszš (1 lutego – 30 listopada 2014 r.), drugš (1 grudnia 2014 r. – 31 marca 2016 r.) i zostaje możliwoœć zawarcia póŸniej trzeciej.

Limit 33 miesięcy, przez które łšcznie pracodawca może być zwišzany z tym samym pracownikiem umowš o pracę na czas okreœlony, liczymy nie wczeœniej niż od 22 lutego 2016 r. – zarówno przy umowie zawartej wczeœniej i trwajšcej tego dnia, jak i przy tej zawartej już według nowych przepisów (czyli od 22 lutego br.). Oznacza to, że maksymalny czas 33 miesięcy upłynie 21 listopada 2018 r. (zakładajšc cišgłoœć zatrudnienia na podstawie umów na czas okreœlony od 22 lutego).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL