Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Handel w niedzielę: rzšd we wtorek zajmie się opiniš do projektu

Sieci handlowe podnoszš pensje pacownikom
123rf.com
Rzšd na posiedzeniu 21 marca zajmie się opiniš do obywatelskiego projektu ograniczenia handlu w niedzielę - wynika z porzšdku obrad Rady Ministrów.

W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski projekt ws. ograniczenia handlu w niedzielę i zarekomendował skierowanie go do dalszych prac. Komitet nie zarekomendował utrzymania kar, zawartych w projekcie; w opinii nie ma też wskazania liczby niedziel, w których ma być handel ograniczony.

Projekt opracował NSZZ Solidarnoœć. W skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, oprócz "S" weszły organizacje społeczne, katolickie, pracownicze i pracodawców.

Rzecznik "S" Marek Lewandowski powiedział PAP, że zwišzek jest otwarty na kompromis ws. ograniczenia handlu w niedzielę.

Pod koniec lutego br. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówił, że całkowity zakaz handlu w niedzielę raczej nie wchodzi w grę, ale handel niedzielny powinien zostać ograniczony.

Wicepremier pytany o to, jak zapatruje się na projekt zakazujšcy handlu w niedzielę, powiedział: "Moje osobiste stanowisko jest takie, że ten handel powinien zostać ograniczony. A w jakim zakresie? Tu jestem jak najbardziej otwarty na różne formy kompromisu; czy jedna niedziela, czy dwie niedziele, czy trzy niedziele. Może dwie byłoby dobrze".

Wicepremier zwrócił uwagę, że Polska nie jest jedynym krajem, w których dyskutuje się o zakazie handlu w niedzielę; we Francji czy Niemczech obowišzujš one od lat.

Zgodnie z projektem, zakaz handlu w niedzielę miałby dotyczyć większoœci placówek handlowych. W projekcie przewidziano jednak szereg odstępstw od tego zakazu. Handel mógłby się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzajšce œwięta Bożego Narodzenia, w ostatniš niedzielę przed Wielkanocš, w ostatniš niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszš niedzielę lipca.

W projekcie proponuje się, aby w wigilię Bożego Narodzenia (chyba, że przypada w niedzielę) oraz Wielkš Sobotę "handel oraz wykonywanie innych czynnoœci sprzedażowych" mogło się odbywać do godz. 14.

Ponadto odstępstwa dotyczyłyby także m.in.: sklepów, gdzie handel prowadzi wyłšcznie przedsiębiorca prowadzšcy indywidualnš działalnoœć gospodarczš (z wyłšczeniem franczyzobiorców i ajentów), stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), sklepików z pamištkami i dewocjonaliami, piekarni zlokalizowanych przy zakładach produkcyjnych prowadzšcych sprzedaż własnych produktów do godz. 13.

Handel w niedzielę - wynika z projektu - mógłby też się odbywać m.in. w aptekach i punktach aptecznych. Wyjęte spod zakazu byłyby również m.in.: placówki handlowe, których powierzchnia nie przekracza 25 mkw., usytuowane w obiektach do obsługi pasażerów (m.in. w portach lotniczych i na dworcach); kwiaciarnie o powierzchni nieprzekraczajšcej 50 mkw., gdzie sprzedaż kwiatów stanowi minimum 30 proc. miesięcznego obrotu placówki.

Zakaz miałby także nie obowišzywać platform ani portali internetowych sprzedajšcych towary, które nie powstały w wyniku działalnoœci produkcyjnej.

W myœl projektu nieprzestrzeganie zakazu handlu oraz wykonywania innych czynnoœci sprzedażowych w niedziele, wigilię Bożego Narodzenia i Wielkš Sobotę podlegałoby "grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat dwóch".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL