Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Nowy kodeks pracy: etat zamiast umowy cywilnoprawnej

Fotolia.com
Kilkaset tysięcy pracujšcych na kontraktach z dnia na dzień mogłoby dostać stałš umowę.

Nadchodzi rewolucja w prawie pracy dla 16 mln Polaków. „Rzeczpospolita" poznała szczegóły projektu, który zakłada ograniczenie kontraktów cywilnoprawnych i samozatrudnienia, obowišzek wysłuchania pracownika przed zwolnieniem, a także możliwoœć swobodnego regulowania czasu pracy przez pracodawców. To tylko najważniejsze zmiany.

Działajšca od półtora roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy kończy prace nad dwoma projektami nowych kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Oficjalnie prace zakończš się 14 marca.

Okazuje się jednak, że nowe rozwišzania, zanim jeszcze zostały oficjalnie przedstawione, już budzš opór przedsiębiorców. Pracodawcy RP i BCC nie godzš się na zasadę, że każda osoba obecna na terenie firmy będzie traktowana jak pracownik, chyba że pracodawca wykaże, iż wykonuje pracę poza jego strukturami organizacyjnymi. W ten sposób nawet kilkaset tysięcy pracujšcych teraz na kontraktach cywilnoprawnych i samozatrudnionych dostałoby z dnia na dzień etaty.

– Przedsiębiorcy stosujšcy kontrakty cywilnoprawne siedzš na beczce prochu – tłumaczy prof. Arkadiusz Sobczyk, szef zespołu ekspertów pracujšcych nad kodeksem indywidualnego prawa pracy. – Masowa dopuszczalnoœć tzw. zatrudnienia cywilnego wynika z liberalnej wykładni Sšdu Najwyższego, która w każdym czasie może się zmienić. Dlatego proponujemy zwalczać tę patologię, proponujšc szereg elastycznych form zatrudnienia, a także silne złagodzenie skutków ustalenia, że zleceniobiorca będzie uznany za pracownika – dodaje profesor.

Obecnie zatrudnieni na kontraktach cywilnoprawnych mogš się domagać przed sšdem ustalenia istnienia stosunku pracy i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop za trzy lata wstecz. Eksperci proponujš, by było to możliwe najwyżej za 12 miesięcy.

ZapowiedŸ ta może spodobać się zwišzkom zawodowym, podobnie jak obowišzek wysłuchania pracownika przed zwolnieniem. Trudniej może im być pogodzić się z pomysłami ograniczajšcymi wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny, jeœli pracodawca wprowadzi tzw. konta czasu pracy, czy zmianami ograniczajšcymi obecnoœć zwišzków zawodowych w firmach. – Projekty trafiš teraz do Ministerstwa Rodziny, zobaczymy, w jakim kształcie zaakceptuje je rzšd – mówi Henryk Nakonieczny z NSZZ Solidarnoœć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL