Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Bochenek: zakaz handlu w niedziele - za 2-3 tygodnie rzšd zajmie się projektem

Rafał Bochenek
PAP/ Jakub Kamiński
Rzšd jest za ograniczeniem handlu w niedziele, ale na pewno nie poprze karania więzieniem, tych którzy naruszaliby ten zakaz - zapewnił rzecznik rzšdu Rafał Bochenek. Dodał, że w cišgu 2-3 tygodni rzšd powinien zajšć stanowisko wobec obywatelskiego projektu w tej sprawie.

Rzecznik rzšdu mówił w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że resort rodziny przesłał projekt stanowiska do projektu ustawy przygotowanego przez Solidarnoœć ws. zakazu handlu w niedziele. Trafi on do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a następnie sprawš zajmie się cały rzšd.

Zdaniem Bochenka kwestia dot. handlu w niedzielę powinna być rozstrzygnięta przez rzšd "do dwóch, maksymalnie trzech tygodni".

"Rzšd PiS jest za ograniczeniem handlu w niedzielę, natomiast na pewno te niektóre rozwišzania, które sš przewidziane w tym projekcie, jak chociażby karanie więzieniem osób, które będš naruszały ten zakaz, dla nas jest nie do przyjęcia" - powiedział Bochenek, pytany o to, jakie sš szanse na spełnienie postulatu strony społecznej, czyli tego by zakazać handlu we wszystkie niedziele w miesišcu.

Jego zdaniem należy też doprecyzować, jakich podmiotów ma dotyczyć zakaz handlu i czy z takiego zakazu zwolnione byłyby np. stacje benzynowe czy apteki.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła w œrodę, że sama opowiadałaby się za wprowadzeniem rozwišzania: dwie niedziele wolne, dwie niedziele pracujšce. "Ale takiego rozwišzania nie rekomendujemy. Być może ono się pojawi podczas prac. Bardzo byœmy chcieli porozumieć się z wnioskodawcami" – powiedziała. "Trudnoœć polega na tym, żeby doprecyzować kwestie, które dotyczš definicji – handlu internetowego, wysokoœci kar, branż i zakresów wyłšczeń" - wskazała.

Zgodnie z obywatelskim projektem, zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większoœci placówek handlowych. W projekcie przewidziano jednak szereg odstępstw od tego zakazu. Handel mógłby się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzajšce œwięta Bożego Narodzenia, w ostatniš niedzielę przed Wielkanocš, w ostatniš niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszš niedzielę lipca.

W projekcie proponuje się, aby w wigilię Bożego Narodzenia (chyba, że przypada w niedzielę) oraz Wielkš Sobotę "handel oraz wykonywanie innych czynnoœci sprzedażowych" mógł się odbywać do godz. 14. Ponadto odstępstwa dotyczyłyby też m.in.: sklepów, gdzie handel prowadzi wyłšcznie przedsiębiorca prowadzšcy indywidualnš działalnoœć gospodarczš (z wyłšczeniem franczyzobiorców i ajentów), stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), sklepików z pamištkami i dewocjonaliami, piekarni zlokalizowanych przy zakładach produkcyjnych prowadzšcych sprzedaż produktów własnej produkcji do godz. 13.

Handel w niedzielę - wynika z projektu - mógłby też się odbywać m.in. w aptekach i punktach aptecznych. Wyjęte spod zakazu byłyby też m.in.: placówki handlowe, których powierzchnia nie przekracza 25 m kw., usytuowane w obiektach do obsługi pasażerów (m.in. w portach lotniczych i na dworcach); kwiaciarnie o powierzchni nieprzekraczajšcej 50 m kw., w których sprzedaż kwiatów stanowi minimum 30 proc. miesięcznego obrotu placówki.

Zakaz miałby też nie obowišzywać platform ani portali internetowych sprzedajšcych towary, które nie powstały w wyniku działalnoœci produkcyjnej. W myœl projektu, nieprzestrzeganie zakazu handlu oraz wykonywania innych czynnoœci sprzedażowych w niedziele, wigilię Bożego Narodzenia i Wielkš Sobotę podlegałoby "grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat dwóch".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL