Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Zakaz handlu w niedzielę to bubel - jak go można obejść

123RF
Wystarczy smartfon z dostępem do internetu, aby ominšć zakaz handlu w niedziele.

Najprawdopodobniej we wtorek prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę ograniczajšcš handel w niedziele. Miliony klientów będš musiały się pogodzić z zamknięciem większoœci sklepów już 11 marca.

Już teraz jednak prawnicy zwracajš uwagę na luki w nowych przepisach. – Zakaz handlu nie dotyczy transakcji w internecie, stšd wielu przedsiębiorców zapowiada otwieranie w niedziele tzw. showroomów, jako miejsc do przymierzania ubrań czy oglšdania AGD, które będzie można kupić w internecie – mówi Sławomir Paruch, partner w Kancelarii Raczkowski Paruch.

Przedsiębiorcy mogš pójœć krok dalej i umożliwić klientom opłacenie towaru za pomocš smartfona i odpowiedniej aplikacji. Wówczas klient w showroomie zeskanowałby kody produktów, kupił je za pomocš telefonu przez internet i od ręki odbierał. Jedynš obsługę takiego sklepu mogš wtedy stanowić osoby z ochrony i zajmujšce się utrzymaniem porzšdku, na co nowe przepisy zezwalajš. Cały schemat byłby od strony formalnej zakupem internetowym, a na taki ustawa zezwala.

W jaki sposób ustawodawca będzie się odnosił do prób obejœcia zakazu handlu w niedzielš?

– Liczę na dobrš wolę po stronie przedsiębiorców we wdrażaniu nowych przepisów – odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Jeœli jednak pojawiš się próby omijania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, będziemy nowe przepisy doregulowywać. Niewykluczone, że wprowadzimy ograniczenia dotyczšce obrotu i powierzchni placówek, które będš mogły być otwarte.

– Bioršc pod uwagę nieczytelnoœć nowych przepisów, trudno przewidzieć, w jakim zakresie przedsiębiorcy będš korzystać z istniejšcych w nich luk, a na ile zniechęci ich do tego ryzyko nałożenia grzywny do 100 tys. zł – komentuje Katarzyna Perkowska, adwokat z kancelarii Clifford Chance.

Presja na omijanie nowych przepisów będzie jednak ogromna. Już w kwietniu sklepy będš musiały być zamknięte przez cztery z pięciu niedziel. W 2018 r. pracujšca może być bowiem tylko pierwsza i ostatnia niedziela miesišca, chyba że na ten dzień przypada œwięto. A w tym roku na pierwszš niedzielę kwietnia przypada Wielkanoc, sklepy muszš być zamknięte. Następna pracujšca niedziela wypadnie dopiero 29 kwietnia. To będzie szok nie tylko dla biznesu, ale i dla klientów, przyzwyczajonych do weekendowych zakupów.

Najlepiej wyjdš zaœ na tym m.in. stacje benzynowe, sklepy na dworcach i kwiaciarnie, których zakaz nie będzie dotyczył.

Ustawa pełna nieœcisłoœci

Nowe przepisy sš tak Ÿle napisane, że sšdy pracy będš miały ogromne problemy z interpretacjš, kogo w praktyce dotyczy zakaz handlu w niedziele.

- Stacje benzynowe – nowe przepisy nie przewidujš ograniczenia powierzchni takiego obiektu. Istnieje możliwoœć dobudowania sklepu do istniejšcej stacji lub stacji do istniejšcego sklepu.

- Dworce i porty lotnicze – sklepy w takich miejscach mogš handlować „w zwišzku z bezpoœredniš obsługš podróżnych". Nie wiadomo jednak, co mogš mu sprzedać: czy tylko gazetę, napój i jedzenie, a może także sprzęt elektroniczny lub ubrania? Nie jest też jasne, gdzie kończy się dworzec połšczony z galeriš handlowš.

- Wystawy i festiwale – ustawa dopuszcza handel w placówkach mieszczšcych się w obiektach prowadzšcych działalnoœć w zakresie kultury, sportu czy oœwiaty. Co w sytuacji, gdy centrum handlowe zorganizuje wystawę, koncert czy zawody sportowe?

- Kwiaciarnie – zwolnione z ograniczeń, jeœli przeważajšca działalnoœć polega na handlu kwiatami, uchylenie zakazu zależy od wpisu odpowiedniego PKD do rejestru, a nie faktycznej sprzedaży. Brak ograniczenia powierzchni kwiaciarni daje pole do nadużyć.

SprawdŸ w które niedziele będzie można zrobić zakupy.

Zobacz sprytny sposób na obejœcie zakazu handlu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL