Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Smartfon zapłaci, robot zrobi przelew

AdobeStock
Spersonalizowane konta, aplikacje mobilne, sztuczna inteligencja – banki wyraŸnie na to stawiajš.
  Polacy coraz chętniej płacš w sklepach telefonem. – Smartfon staje się mobilnym portfelem. Dlatego w mijajšcym roku utrzymywała się tendencja do uniwersalizacji aplikacji mobilnych – twierdzi Katarzyna Barys z Wydziału Prasowego Orange Finanse. Nowe systemy pojawiły się m.in. w mBanku, Pekao SA (aplikacja PeoPay), eurobanku, Alior Banku oraz BGŻ BNP Paribas (GOmobile).
Częœć instytucji udostępniła również płatnoœci zbliżeniowe telefonem – Android Pay. Kiedy usługa debiutowała na polskim rynku ponad rok temu, mogli z niej korzystać tylko klienci trzech banków: Alior Banku, Banku Zachodniego WBK i T-Mobile Usługi Bankowe. Dziœ usługa jest dostepna również dla klientów m.in.: PlusBanku, BGŻ BNP Paribas, eurobanku, Getin Banku, mBanku, Nest Banku oraz Orange Finanse.

Urzędy na wycišgnięcie ręki

Z poziomu bankowych serwisów elektronicznych można założyć Profil Zaufany ePUAP, z którego klient loguje się do wybranego urzędu. Pierwszym bankiem, który wprowadził takš możliwoœć, był PKO BP wraz z Inteligo. PóŸniej zrobiły to także: ING Bank Œlšski oraz Bank Millennium. Dzisiaj do urzędu można się logować również w serwisach mBanku, Pekao SA, Banku Zachodniego WBK, mBanku oraz Envelo (grupa Poczty Polskiej). Rozwišzanie to znaczšco ułatwia i skraca czas załatwiania spraw urzędowych.

Konta dopasowane

W tym roku pojawiła się nowa tendencja w konstrukcji kont osobistych. Banki bardziej niż dotšd skupiły się na dostosowaniu parametrów oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Jako pierwszy zrobił to Bank Zachodni WBK, tworzšc Konto Jakie Chcę. W œlad za nim podšżył Getin Bank (Konto Proste Zasady) i Alior Bank (Konto Jakże Osobiste). – Konto Proste Zasady to efekt wielu rozmów z klientami, którzy wskazywali, co jest dla nich najważniejsze w korzystaniu z rachunku – wyjaœnia Marek Ubysz, dyrektor Departamentu Kont i Depozytów Getin Noble Banku. – Bank stawia na ofertę zrozumiałš dla klientów. Rozwinęliœmy również ofertę kont oszczędnoœciowych, promujšc nowe œrodki wpłacane przez klienta. Oferta ta – w powišzaniu z Kontem Proste Zasady – pozwala na pozyskanie klientów zainteresowanych atrakcyjnym kontem i dobrym oprocentowaniem. Zalety Konta Jakże Osobistego wylicza Mateusz Poznański, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w Alior Banku. – Zaproponowaliœmy spersonalizowany rachunek bankowy. Każdy posiadacz Konta Jakże Osobistego tworzy i modyfikuje je osobiœcie, w zależnoœci od swoich bieżšcych potrzeb. Obecnie klienci mogš wybierać spoœród dziewięciu usług i funkcjonalnoœci przygotowanych na podstawie szerokich badań i konsultacji – mówi Mateusz Poznański.

Banki dla Ukraińców

Instytucje finansowe zaczęły bardziej interesować się obsługš obywateli Ukrainy, którzy coraz liczniej napływajš do Polski w celach zarobkowych. Jak mówi Tomasz Dymowski, dyrektor Departamentu Bankowoœci Detalicznej w Raiffeisen Polbanku, coraz więcej z tych osób wišże z naszym krajem swojš przyszłoœć, osiedla się tu na dłużej. W zwišzku z tym chcš kupować i wyposażyć mieszkania, ale też zakładać własne biznesy. Zgodnie z zapowiedziami polskich pracodawców, to Ukraińcom majš najszybciej rosnšć wynagrodzenia. Będš więc coraz atrakcyjniejszymi dla banków klientami. Już teraz zabiegajš o nich m.in.: Getin Bank i Credit Agricole. – W Credit Agricole wszystkie dokumenty niezbędne do otwarcia konta, a także pełna informacja, dostępne sš w języku ukraińskim. Oferta obowišzuje od poczštku listopada. Obejmuje m.in. atrakcyjne warunki przelewów SWIFT – mówi Agnieszka Gorzkowicz z Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole.

Sztuczna inteligencja coraz popularniejsza

Jednym z nowych trendów technologicznych jest sztuczna inteligencja. W lipcu Credit Agricole, jako pierwszy bank w Polsce, zapoczštkował wykorzystywanie sztucznej inteligencji do obsługi klientów, uruchamiajšc aplikację na platformie Facebook Messenger. Wprowadzenie chatbota do obsługi klientów zapowiada również Ricardo Campos, dyrektor Departamentu Bankowoœci Elektronicznej w Banku Millennium. Klienci będš mogli poprzez rozmowę tekstowš lub głosowš wykonać wiele operacji, np. zrobić przelew, sprawdzić stan konta, historię transakcji, szczegóły dotyczšce produktów. Jak zauważa Iwona Markiewicz-Zaleta, kierownik Zespołu Rachunków i Produktów Oszczędnoœciowych w Banku BGŻ BNP Paribas, instytucje finansowe mniej zwracajš teraz uwagę na to, co robi konkurencja, a bardziej słuchajš klienta. Włšczajš go do procesu kreowania produktu czy projektowania zawartoœci oraz funkcjonalnoœci serwisów internetowych.

Te tendencje będš kontynuowane

1. Bankowoœć mobilna – przekonuje się do niej coraz więcej Polaków; banki doskonalš więc swoje aplikacje na smartfony; częœć instytucji udostępniła płatnoœci zbliżeniowe za pomocš telefonu; 2. Profil Zaufany ePUAP – w serwisach internetowych wielu banków można założyć Profil Zaufany, pozwalajšcy logować się do serwisów urzędowych; dzięki temu można załatwić przez internet wiele spraw; 3. Nowe konta osobiste – sš one dopasowane do różnych potrzeb klientów; w ofercie znajduje się wiele opcji; klient wybiera te, które mu najbardziej odpowiadajš; 4. Oferta dla Ukraińców – banki przekonały się, że ta grupa klientów ma coraz większe znaczenie; przygotowujš więc dla nich nie tylko dokumenty i informacje w języku ukraińskim, ale także specjalne produkty; 5. Sztuczna inteligencja – to jeden z najważniejszych trendów technologicznych; poprzez rozmowę tekstowš lub głosowš będzie można wykonać wiele operacji; 6. Banki deklarujš, że słuchajš klienta – instytucje finansowe chętnie podkreœlajš, że przed wprowadzeniem zmian w ofertach zlecajš badania, żeby poznać preferencje klientów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL