Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Zdjęcia polityków na liście zakazanych

Rzeczpospolita
Banki akceptujš projekty graficzne klientów, ale nie wszystkie.

Bank nie zgodził się wydać karty płatniczej z tęczowš flagš. Taki plastik zamówiła klientka mBanku, korzystajšc z opcji wyboru wizerunku. Sprawa stała się głoœna, ponieważ klientka poskarżyła się na portalu społecznoœciowym. Napisała, że pracownik banku uzasadnił odmowę zapisem w regulaminie, który nie pozwala wydrukować na plastiku treœci erotycznych i prowokacyjnych (tęczowa flaga uważana jest za symbol œrodowisk LGBT).

Ostatecznie bank zmienił zdanie i przygotował taki plastik, jakiego klienta sobie zażyczyła.

– Poczštkowo nasz pracownik niesłusznie założył, że tęczowa flaga jest logotypem konkretnej organizacji i może być kojarzona z erotykš. Takie stwierdzenie było oczywiœcie nadinterpretacjš, za co przeprosiliœmy, a naszš decyzję niezwłocznie zmieniliœmy – tłumaczy Krzysztof Olszewski, rzecznik prasowy mBanku.

Bank ten pozwala na dowolny wybór wizerunku na karcie, zarówno debetowej, jak i kredytowej. Jednak nie na wszystko się zgodzi.

– Każdy projekt karty musi być zgodny z regulaminem. W razie wštpliwoœci jesteœmy otwarci na dodatkowe informacje przekazane przez klienta – tłumaczy rzecznik mBanku.

Zdjęcie lub grafika przysłana przez klienta nie może zawierać znaków towarowych, logotypów, danych osobowych, wizerunków i treœci chronionych prawami autorskimi bšdŸ sprzecznych z dobrymi obyczajami, a nawet wyrazów w języku obcym.

Banki nie zgadzajš się na przykład, żeby na karcie wydrukować zdjęcie ogólnie znanej osoby (np. polityka, przedstawiciela koœcioła, sportowca, muzyka; wyjštkiem może być np. zdjęcie, na którym użytkownik karty jest w towarzystwie takiej osoby). Oczywiste jest, że ze względu na ochronę prawnš wykluczone sš znaki handlowe, nazwy znanych produktów lub usług włšcznie ze skrótami, logotypami, symbolami i znakami. Chronione sš też symbole narodowe naszego kraju i innych państw. Dotyczy to także symboli olimpijskich.

Nietrudno się również domyœlić, że niepożšdana jest tematyka erotyczna, i to nie tylko pornografia, ale też zdjęcia o charakterze artystycznym. Zdecydowanie trzeba unikać manifestacji poglšdów politycznych, a zatem symboli (logotypów) np. partii czy organizacji. Szans na akceptację nie majš zdjęcia kojarzšce się z przemocš, rasizmem, przesšdami i dyskryminacjš. Odrzucone zostanš zdjęcia naruszajšce uczucia religijne. Bank nie zaakceptuje poza tym proœby, by na karcie umieœcić reklamę firmy, np. wizytówkę z adresem i innymi namiarami.

Jak tłumaczy Krzysztof Olszewski, wszystkie elementy, do których bank ma zastrzeżenia, nie mogš znajdować się na zdjęciu nie tylko na pierwszym planie, ale także w tle czy jako ukryta kombinacja graficzna.

Nie zawsze jest tak, że klient ma prawo poprosić o zamieszczenie na karcie wybranego przez siebie zdjęcia czy grafiki. Na przykład w ING Banku Œlšskim mogš to zrobić tylko posiadacze Visy Zbliżeniowej. Miłosz Gromski z biura prasowego informuje, że oprócz własnych propozycji klienci majš do wyboru ponad 100 grafik przygotowanych przez bank.

Z galerii zdjęć przygotowanych przez bank mogš też skorzystać klienci PKO BP. – Mamy ponad 20 wzorów – mówi Grzegorz Culepa z biura prasowego. Z kolei w Pekao SA w katalogu wizerunków znajduje się ponad 70 wzorów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL