Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Proste sposoby na redukcję kosztów

123rf.com
Pozwalajš zadłużać się bez płacenia odsetek. Warta uwagi jest też opcja spłaty długu w ratach

Jesień to okres, w którym Polacy wydajš najwięcej pieniędzy na artykuły odzieżowe i obuwie – wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Banku Millennium. Sposobem na oszczędne zakupy może być zapłacenie za nie kartš kredytowš.

Ile to kosztuje

Za korzystanie z kredytu na karcie klient nie zapłaci nic, jeœli tylko przestrzega podstawowej zasady: całe zadłużenie spłaca w terminie wskazanym przez bank na wycišgu (oczywiœcie, żeby tak postępować, trzeba mieć wolne œrodki w wyznaczonym czasie).

Okres bezodsetkowy w przypadku kart wybranych do zestawienia (sš to najczęœciej sprzedawane w bankach karty kredytowe) trwa zwykle od 51 do 56 dni. Dopiero po przekroczeniu tego terminu i dokonaniu wymaganej minimalnej spłaty (3 – 5 proc., min. 30 – 50 zł) od niespłaconego zadłużenia bank nalicza odsetki.

Co ważne, jeœli w spłacie zabraknie choćby złotówki, lub klient spóŸni się z płatnoœciš o jeden dzień, bank anuluje okres bezodsetkowy i naliczy oprocentowanie od pierwszego dnia rozliczenia każdej z transakcji.

Stawki oprocentowania sš różne: od 8,3 proc. w Toyota Banku, 9,9 proc. w Banku Ochrony Œrodowiska do 10 proc. w pozostałych bankach. 10 proc. to maksymalna stawka, jakiej mogš obecnie żšdać banki. Granica ta okreœlona jest prawnie, nie może przekraczać czterokrotnoœci stopy lombardowej NBP. Oprocentowanie kredytu udostępnionego na karcie jest dużo niższe niż tradycyjnej pożyczki gotówkowej. Poza tym do kosztów pożyczki trzeba doliczyć prowizję za jej udzielenie oraz często składkę za ubezpieczenie.

Tani kredyt

Płacšc kartš kredytowš za wakacje, sprzęt RTV czy AGD, zakupy w sklepie spożywczym poniesione wydatki można rozłożyć na raty. Takš możliwoœć dajš m.in.: mBank, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium, PKO BP, Raiffeisen Polbank, Citi Handlowy czy Credit Agricole.

Opcja spłaty ratalnej w ramach karty kredytowej pozwala na rozłożenie długu na kilka lub kilkanaœcie miesięcznych rat. W ten sposób unikamy sytuacji, w której cišgle musimy płacić odsetki od kredytu na karcie, ponieważ w wyznaczonym terminie regulujemy tylko spłatę częœciowš wymaganš przez bank.

W Banku Millennium dwa razy w roku wydatki opłacone kartš Millennium Impresja (do kwoty 3 tys. zł) można rozłożyć na miesięczne raty bez oprocentowania. Rat takich może być 6, 9 lub 12.

Raiffeisen Polbank raz w roku daje możliwoœć rozłożenia jednej transakcji na 10 rat bez odsetek i dodatkowych opłat.

Bank Zachodni WBK w ramach usługi Ratio rozkłada jednš lub kilka transakcji – o łšcznej wartoœci nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 95 proc. limitu na karcie kredytowej – na miesięczne raty, od trzech do 72. Oprocentowanie wynosi 7,99 proc. w skali roku.

mBank w ramach promocji „Przycinamy oprocentowanie", trwajšcej do 9 stycznia 2018 r., oferuje oprocentowanie obniżone do 7 proc. w skali roku (bez prowizji za uruchomienie usługi); dotyczy to kwot powyżej 300 zł rozłożonych na raty miesięczne – od trzech do 60.

Karta kredytowa może również poratować w codziennych sytuacjach, np. kiedy na koncie osobistym nie mamy wystarczajšcych œrodków na opłacenie rachunków za przedszkole, pršd czy telefon. Można wtedy wykonać przelew z rachunku karty kredytowej na konto osobiste lub bezpoœrednio na rachunek dostawcy usług, a następnie rozłożyć te transakcje na raty.

Usługę spłaty zadłużenia na raty uruchamia się w prosty sposób: albo poprzez kontakt z infoliniš, albo samodzielnie przez system bankowoœci elektronicznej lub mobilnej.

Raty można w całoœci lub częœciowo spłacić wczeœniej, podobnie jak w przypadku tradycyjnego kredytu gotówkowego.

Aktywni nie płacš za kartę

Opłaty rocznej za używanie plastiku nie pobiera wyłšcznie Citi Handlowy (karta Citi Simplicity). W pozostałych instytucjach koszt ten jest zwykle warunkowy. Banki zwalniajš z opłaty po zrealizowaniu przez klienta okreœlonej liczby lub wartoœci transakcji w danym okresie rozliczeniowym. Š?

Bezpieczne transakcje

Karta kredytowa gwarantuje sporo korzyœci zwiększajšcych bezpieczeństwo zakupów.

- Dzięki usłudze chargeback posiadacz karty może odzyskać pienišdze w sytuacji, gdy zasadnie zakwestionuje transakcję.

- Ubezpieczenia dodawane do karty zapewniajš ochronę w przypadku kradzieży lub zniszczenia sprzętu kupionego przy użyciu tego plastiku.

- Klient ma również możliwoœć włšczenia usługi powiadamiania w formie SMS o dokonaniu każdej transakcji kartš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL