Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Jedna karta, jedno konto, wiele walut

Zakupy w czasie wakacji za granicš mogš być droższe z powodu kosztów przeliczeń walutowych
AdobeStock
mBank wprowadza do swojej oferty plastik umożliwiajšcy płatnoœci w 150 walutach

Banki majš od dawna w swoich ofertach karty walutowe, a od niedawna także wielowalutowe, pozwalajšce na jeszcze wygodniejsze rozliczanie transakcji za granicš (zwykle w czterech głównych walutach: euro, dolarach, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich). Karty wielowalutowe można znaleŸć w kilku bankach. Teraz do grupy tej dołšczy kolejny.

Oferta inna niż pozostałe

Od 16 paŸdziernika karta wielowalutowa Visa Aquarius Œwiat znajdzie się w ofercie mBanku. Będzie wydawana do rachunków złotowych mKonto Aquarius oraz mKonto Aquarius Intensive. Sš to rachunki dla zamożnych klientów. Suma miesięcznych wpływów na konto musi wynosić co najmniej 5 tys. zł lub łšczna kwota depozytów i inwestycji ulokowanych w mBanku – minimum 100 tys. zł.

Nowa karta umożliwia przeprowadzanie transakcji zarówno w złotych, jak i w walutach obcych bez dodatkowych prowizji zwišzanych z przewalutowaniem. Transakcje zagraniczne będš przeliczane według kursu obowišzujšcego w organizacji VISA; kurs ten jest doœć konkurencyjny.

Na czym polega wyjštkowoœć tej karty? Umożliwia ona ?przeprowadzanie transakcji w ponad 150 walutach.

Do typowej karty wielowalutowej przypisanych jest kilka rachunków bankowych prowadzonych w różnych walutach (zwykle cztery). Podczas płatnoœci system sam rozpoznaje, w jakiej walucie realizowana jest dana transakcja i rozlicza jš według najkorzystniejszej dla nas opcji.

Gdybyœmy nie mieli karty walutowej, lecz zwykłš kartę złotowš i płacili np. w euro, to bank pobrałby prowizję (zwykle w wysokoœci do 5 proc.), a dodatkowym kosztem byłby spread, czyli różnica między cenš kupna a sprzedaży waluty. Co ważne, na rachunkach podpiętych do kart wielowalutowych trzeba mieć pienišdze w odpowiedniej walucie (można zasilić taki rachunek np. dzięki kantorowi internetowemu). W niektórych bankach trzeba też pamiętać o "przepięciu" karty do odpowiedniego konta przed wyjazdem.

Duży wybór walut

Karta mBanku różni się tym, że jej użytkownik nie musi posiadać kont walutowych, a uzyskuje dostęp do płatnoœci wieloma walutami. Co istotne, nie płaci prowizji za przewalutowanie. Może też bez dodatkowych kosztów podejmować gotówkę z bankomatów w Polsce i za granicš.

Największym plusem mBankowej karty jest liczba dostępnych walut. Kartš można bez problemu płacić nie tylko w strefie euro czy w Wielkiej Brytanii, ale także w innych krajach, np. bliskich nam geograficznie i majšcych własnš walutę, takich jak choćby Czechy czy Węgry. Rzecz jasna można jej też używać w sklepach internetowych.

Karta nie jest tania. Miesięczna opłata wynosi 10 zł (w ofercie standardowej), czyli 120 zł rocznie. To mniej więcej dwukrotnie więcej niż w innych bankach (PKO BP, ING Bank Œlšski, Citi Handlowy), gdzie zwykle trzeba zapłacić zarówno za kartę, jak i podpięte rachunki. Jednak w przypadku aktywnego użytkownika, często płacšcego szczególnie w innych walutach niż euro, dolar czy funt brytyjski, rozwišzanie to może okazać się korzystne.

mBank wprowadził promocję, do której można przystšpić od 16 paŸdziernika do 28 grudnia. Dzięki niej posiadanie karty i prowadzenie konta Aquarius będzie darmowe do końca czerwca przyszłego roku.

Kliencie, zostań z nami

Wprowadzanie przez kolejne banki kart wielowalutowych to kolejny sposób na dopieszczanie klientów, zwłaszcza tych zamożniejszych. Tego typu rozwišzania nie stanowiš Ÿródła istotnych dochodów, ale powodujš, że klienci sš wierni swoim bankom. Deponujš w nich pienišdze, korzystajš z różnych produktów, w tym kredytowych. I banki na tym zarabiajš. Š?

Gdzie po kartę wielowalutowš

Kart do rachunków walutowych jest wiele, natomiast karty wielowalutowe znajdujš się w ofercie tylko kilku banków.

- PKO BP proponuje plastik pozwalajšcy na płacenie w euro, dolarach i funtach. Można nim podejmować gotówkę, płacić w kraju i za granicš oraz przez internet bez prowizji za przewalutowanie. Bank nie pobiera opłat za kartę, ale pobiera za prowadzenie rachunku walutowego (do końca roku trwa promocja).

- Pekao oferuje kartę w czterech głównych walutach. Miesięczny kosz jej używania to 6,99 zł (jest darmowa, jeœli wykonamy niš w cišgu miesišca minimum cztery transakcje).

- W ING Banku Œlšskim nie trzeba zamawiać nowej karty, żeby korzystać z wielowalutowoœci. Wystarczy „podłšczyć" tę funkcję w systemie bankowoœci internetowej.

- Posiadacze kont w Citi Handlowy też nie muszš wyrabiać osobnej karty.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL