Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Warto mieć porzšdek w skrzynce z pocztš elektronicznš

123RF
Nowe technologie I Dzięki archiwizacji e-maili bezpiecznie przechowujemy dane i łatwiej odnajdujemy wiadomoœci.
Poczta elektroniczna, z której korzysta niemal każdy, jest wielkim zbiorem danych: wiadomoœci gromadzonych przez wiele lat, załšczników, zdjęć, faktur, dokumentów. Często znalezienie konkretnej informacji jest trudne. A utrata e-maili byłaby bolesna. Mimo to niewiele osób decyduje się na ich archiwizację. Jak wynika z badania firmy Mail Array, aż 80 proc. użytkowników nie potrafi odszukać starych e-maili. Archiwizacja bardzo to ułatwia. Przy przeszukiwaniu brana jest pod uwagę cała treœć, włšcznie z zawartoœciš załšczników. – Dziœ coraz więcej aplikacji działa w chmurze, np. bardzo popularna usługa Office 365. Choć dane w tej usłudze sš przechowywane w chmurze, użytkownicy muszš pamiętać, że nadal przydatne jest posiadanie lokalnej kopii danych e-mail np. na zewnętrznym dysku twardym – mówi Tomasz Krajewski, szef zespołu inżynierów Veeam Software w Europie Wschodniej.
Dane w chmurze (jeœli nie dojdzie do awarii u dostawcy lub ataku hakerskiego) sš oczywiœcie bezpieczne, nawet w przypadku awarii komputera. Ale co zrobić, gdy musimy dostać się do ważnego e-maila w momencie, kiedy nie dysponujemy połšczeniem internetowym? Wtedy uratuje nas kopia wiadomoœci na przenoœnej pamięci, dysku twardym lub płycie DVD. Jest jeszcze jeden atut archiwizacji. Jeœli wykupujemy w chmurze niewielkš iloœć miejsca na e-pocztę, to posiadajšc kopie możemy sukcesywnie kasować stare e-maile, zwalniajšc powierzchnię. Miejsce to szybko się zapełni, bo co roku iloœć wiadomoœci roœnie œrednio o 13 proc. Pocztę elektronicznš zawsze możemy zarchiwizować niezależnie od tego, czy subskrybujemy pocztę jako usługę w chmurze, czy korzystamy z pakietów komercyjnych lub open source. Archiwizacja bywa również funkcjš wbudowanš w programy pocztowe. Wystarczy jš wówczas uruchomić. Niestety, wišże się to także z kosztami. W Outlooku korzystanie z takiej funkcji wymaga wykupienia licencji dostępu CAL (Client Access License) typu enterprise (sš droższe od licencji standardowych). Do komercyjnych programów archiwizujšcych należš m. in.: Cryoserver, CommVault Simpana, Symantec Enterprise Vault GFI MailArchiver, Astaro Mail Archiving (produkt Sophos, wersja open source pozwala na bezpłatnš archiwizację), MailStore Home czy MailStore Server. Stworzonš za pomocš takich programów kopię bezpieczeństwa możemy zapisać na zewnętrznym dysku twardym, pamięci USB lub płycie DVD. Archiwizacja może być również kupiona w chmurze. Jest to usługa coraz powszechniejsza. Według prognoz analityków, do końca 2017 r. rynek archiwizacji poczty w chmurze będzie większy niż lokalne instalacje. – Archiwizacja wykorzystujšca chmurę jest dobrym rozwišzaniem. W razie utraty lub awarii urzšdzenia, na którym przechowujemy pocztę, będziemy w stanie odzyskać praktycznie całš korespondencję. Trzeba jednak pamiętać o systematycznym tworzeniu kopii zapasowych. Ustawienie reguł archiwizacji w trybie „lustrzanym" pozwoli replikować na bieżšco wszystkie dane do chmury. Dzięki temu użytkownicy mogš wyszukiwać i odzyskiwać zarchiwizowane wiadomoœci z każdego miejsca i w dowolnej chwili, również przy użyciu urzšdzeń mobilnych. – mówi Wieland Alge, EMEA, Barracuda Networks. Do chmurowych rozwišzań należy np. SEJFMail. Usługa jest dostarczana w modelu SaaS (Software as a Service). Nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek programów czy pluginów. Standardowa cena usługi wynosi rocznie 999 zł netto za 400 GB wykupionych na archiwizację, 599 zł – za 200 GB i 99 zł – za 20 GB. W Astro Mail Archive w chmurze cena rocznego abonamentu zależy od liczby skrzynek; im więcej, tym cena niższa. Na przykład przy 10 skrzynkach licencja dla pojedynczej skrzynki kosztuje 50 dolarów, a przy 50 skrzynkach – o połowę mniej. W chmurze działa też MailStore, droższa Barracuda Message Archiver i wiele innych rozwišzań. Przemysław Mazurkiewicz dyrektor EMEA EAST, System Engineering, Commvault Zarówno w poczcie firmowej, jak i prywatnej znajduje się wiele ważnych informacji. Zazwyczaj zdajemy sobie z tego sprawę dopiero wtedy, gdy chcemy odnaleŸć istotnš informację z przeszłoœci, coœ potwierdzić, czy np. znaleŸć potrzebnš fakturę. Jeœli nasz system pocztowy ogranicza iloœć przechowywanych informacji, a tak jest bardzo często, możemy takich danych nie odnaleŸć, ponieważ sami je w przeszłoœci usunęliœmy. Tymczasem archiwizacja poczty umożliwia długoterminowe przechowywanie e-maili wraz z załšcznikami. Dodatkowo poprzez przeniesienie częœci e-maili do archiwum zwalnia miejsce i przyspiesza działanie systemu pocztowego. Nowoczesne systemy archiwizacji poczty pozwalajš prowadzić okreœlonš politykę przechowywania e-maili, uwzględniajšcš ich zawartoœć i istotnoœć, co powstrzymuje niekontrolowany przyrost iloœci archiwizowanych wiadomoœci.

Archiwizacja poczty rozwišzuje wiele problemów:

1 pozwala na szybkie wyszukanie wiadomoœci i załšczników (tzw. proces eDiscovery); 2 zapewnia bezpieczeństwo; e-maile nie zaginš; 3 zwalnia miejsce na przechowywanie nowych wiadomoœci; 4 dzięki tzw. deduplikacji eliminowane sš powtarzajšce się dane; badania firmy EMC wykazały, że każdy załšcznik znajduje się œrednio w trzech kopiach w różnych wiadomoœciach.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL