Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Wiele opcji lub proste zasady

Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz
Porównujemy konta osobiste zaoferowane niedawno przez Getin Bank, Alior Bank i BZ WBK.
Więcej rodzajów kont osobistych zniknęło w ostatnich miesišcach z rynku, niż powstało. To poczštek zmian nie tylko oferty, ale i strategii banków. Alior Bank i BZ WBK umożliwiły posiadaczom nowych rachunków dowolnš ich konfigurację, natomiast Getin Bank zdecydował się na maksymalne uproszczenie oferty. Wszystkie propozycje majš zalety, ale i wady. W Alior Banku i BZ WBK trzeba się trochę natrudzić, aby konta jak najlepiej dostosować do swoich potrzeb. W Getin Banku proste zasady to nie tylko łatwoœć obsługi, ale też ograniczenie dodatkowych funkcji.

Opłaty do ominięcia

BZ WBK w ogóle nie pobiera opłat za prowadzenie Konta Jakie Chcę. Klienci Alior Banku nie zapłacš za Konto Jakże Osobiste, jeœli wpływy na rachunek wyniosš przynajmniej 1,5 tys. zł miesięcznie. W przeciwnym razie bank potršci aż 10 zł. Getin Bank jest mniej wymagajšcy. Z opłaty za Konto Proste Zasady, wynoszšcej standardowo 8 zł, zwalnia jedna transakcja bezgotówkowa – kartš lub BLIK-iem. Różne sš też wymagania banków dotyczšce karty debetowej. BZ WBK pobiera 3 zł w formie stałego abonamentu, 5 zł standardowo lub zero, jeżeli klient przeprowadzi w miesišcu co najmniej pięć transakcji lub ich wartoœć wyniesie minimum 500 zł. Natomiast Alior Bank zwalnia z opłaty pod warunkiem, że suma transakcji bezgotówkowych kartš sięgnie co najmniej 300 zł miesięcznie. Getin Bank nie pobiera prowizji od wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce. W Alior Banku skorzystanie z bankomatu obcego kosztuje 2,5 zł, a w BZ WBK aż 5 zł. Wspólnš cechš wszystkich tych ofert sš darmowe przelewy internetowe.

Tego chcieli klienci

BZ WBK i Alior Bank wprowadzenie zmian w ofercie poprzedziły badaniami. Klienci BZ WBK (obecni i potencjalni) stawiali przede wszystkim na personalizację rachunku i możliwoœć wyboru różnych funkcji. Alior Bank na podstawie wyników badań stwierdził, że klientom zależy na bezprowizyjnych wypłatach ze wszystkich bankomatów, programie lojalnoœciowym oraz wyższym oprocentowaniu konta oszczędnoœciowego. Dlatego Konto Jakie Chcę z Kartš Dopasowanš w BZ WBK pozwala na zmianę funkcjonalnoœci według własnych potrzeb. Na przykład standardowo bez prowizji można podejmować gotówkę tylko z bankomatów własnych. Ale kto chce, może za 7 zł miesięcznie wykupić pakiet uprawniajšcy do darmowych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz darmowych usług cash back, kosztujšcych standardowo 1,5 zł. Podobny pakiet, za 15 zł, jest oferowany klientom korzystajšcym z bankomatów za granicš. Niestety, zwalnia z prowizji tylko przez 10 dni. Dodatkowo posiadacze Konta Jakie Chcę mogš wykupić ubezpieczenie turystyczne. Do rachunku wydawana jest Karta Dopasowana Visa lub Mastercard. Można też mieć obie.

Różne warianty za dodatkowš opłatš

Klienci majšcy Konto Jakże Osobiste w Alior Banku także mogš zdecydować się na różne opcje, w tym dwie bezpłatnie. Do wyboru sš np.: darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicš, pakiet bezpłatnych przelewów natychmiastowych, wyższe oprocentowanie konta oszczędnoœciowego, limit zadłużenia w rachunku bez odsetek przez 10 dni, ubezpieczenie w podróży zagranicznej, pakiet assistance obejmujšcy usługi samochodowe, medyczne i domowe. Pakiety dodatkowe kosztujš po 3,5 zł miesięcznie. Funkcje te można dowolnie zmieniać przez internet i aplikację mobilnš lub w oddziale. Stanš się aktywne od następnego dnia. Konto Proste Zasady w Getin Banku tak dużych możliwoœci nie daje. Można je uzupełnić o Pakiet Niezawodny lub Pakiet Ochrona Karty. Pierwszy obejmuje assistance medyczne i domowe. Pakiet jest bezpłatny przez pół roku, póŸniej kosztuje 6 zł miesięcznie. Pakiet Ochrona Karty zabezpiecza natomiast przed konsekwencjami nieuprawnionego użycia karty przez osoby trzecie, kradzieży gotówki czy zniszczenia zakupów opłaconych kartš. Standardowo usługa ta kosztuje 4 zł miesięcznie.

Na jakie bonusy mogš liczyć klienci

Klienci BZ WBK mogš zaoszczędzić, opłacajšc z Konta Jakie Chcę rachunki za gaz, pršd, internet, telewizję i telefon. Zwrot wyniesie 1 proc. miesięcznie od wartoœci faktur. Dodatkowo posiadacze karty kredytowej 1|2|3 mogš liczyć na zwrot 1 proc. wydatków w supermarketach spożywczych, 2 proc. – na stacjach paliw, 3 proc. – w restauracjach. W Alior Banku jednš z dziewięciu oferowanych opcji jest zwrot 1 proc. wydatków za płatnoœci telefonem w stacjonarnych sklepach i punktach usługowych. Ciekawsza jest jednak możliwoœć podwyższenia oprocentowania konta oszczędnoœciowego do 1,46 proc. w skali roku (saldo do 20 tys. zł). Z Kontem Jakie Chcę również jest powišzany rachunek oszczędnoœciowy – Konto Systematyczne. Jego oprocentowanie wynosi 0,4 proc. w skali roku, ale może wzrosnšć do 1,5 proc. w następnym miesišcu kalendarzowym, jeœli klient włšczy automatyczne oszczędzanie i będzie co miesišc zasilać rachunek min. 20 zł z Konta Jakie Chcę. Wyższe oprocentowanie konta oszczędnoœciowego oferuje Getin Bank, ale stawka 2,7 proc. w skali roku obowišzuje tylko przez cztery miesišce, póŸniej spada do 1 proc. (wkład do 50 tys. zł).
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL