Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Kieszonkowe. Wakacje z kartš w plecaku

Fotolia
Oferty dla dzieci. Kieszonkowe na wyjazd nie musi być w formie gotówki

Dziecku wyjeżdżajšcemu na wakacje zamiast gotówki można dać kartę płatniczš. Wtedy ryzyko kradzieży lub zgubienia pieniędzy jest mniejsze, bo w razie utraty karty można jš zablokować.

Plastikiem dziecko podejmie pienišdze w bankomacie lub zapłaci w większoœci sklepów. Może go używać także podczas zagranicznej wycieczki. O wydaniu karty, limicie wypłat gotówkowych czy płatnoœci bezgotówkowych decydujš rodzice.

Banki oferujš różne rodzaje kart dla dzieci: do rachunku lub subkonta powišzanego z rachunkiem rodziców; dodatkowe do karty posiadanej przez rodziców; przepłacone (pre-paid). Dziecko może posługiwać się plastikiem od 13. roku życia.

Karty dla młodych klientów w większoœci banków sš wydawane za darmo, ale niekiedy kosztujš 5 – 20 zł rocznie. Nie ma prowizji za korzystanie z bankomatów wydawcy karty. Dziecko musi jednak pamiętać, że opłata zostanie pobrana, gdy weŸmie gotówkę z urzšdzenia innej instytucji (około 3 – 5 zł).

Powierzajšc dziecku kartę płatniczš trzeba go poinstruować, jak przeprowadzać transakcje i jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać. Młody człowiek powinien wiedzieć, jak podjšć gotówkę z bankomatu, dokonać transakcji zbliżeniowej, zapłacić z użyciem kodu PIN.

Aby mieć pewnoœć, że dziecko nie wyda więcej, niż zaplanowaliœmy, możemy w systemie bankowoœci elektronicznej okreœlić dzienne limity płatnoœci.

Pamiętajmy, by utrwalić w dziecku nawyk sprawdzania kwoty transakcji wyœwietlonej na terminalu podczas płacenia kartš. Powinniœmy je również uczulić, by zasłaniało rękš lub np. portfelem klawiaturę podczas wpisywania PIN. Młody człowiek musi wiedzieć, że nie wolno udostępniać karty czy numeru PIN osobom trzecim. Że kartę należy przechowywać w sposób staranny, a w przypadku jej utraty natychmiast poinformować bank lub rodziców.

– Z kartš nauka planowania i zarzšdzania własnymi finansami może trwać przez cały rok – mówi Magdalena Kwiatkowska, kierujšca Wydziałem Kart Płatniczych w Banku Millennium.

Dziecko może œledzić statystyki wydatków w systemie bankowoœci internetowej lub w aplikacji mobilnej. Karta to też często pierwszy kontakt z bankowš aplikacjš mobilnš czy serwisem internetowym. W dzisiejszych czasach jest to niezbędny element edukacji finansowej. Rozpoczęcie jej podczas wakacji nie jest złym pomysłem. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL