Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Kto więcej zarabia w wakacje

Bloomberg
Branża turystyczna, odzieżowa, producenci napojów mogš latem poprawić wyniki

Na warszawskiej giełdzie jest niewiele firm, dla których wakacje sš okresem sprzyjajšcym biznesowi.

– Spółki z wielu sektorów, m.in. przemysłowe, deweloperskie, informatyczne, latem notujš raczej niższe przychody niż œrednio w cišgu roku, ponieważ w przypadku większoœci firm zarówno pracownicy, jak i klienci odpoczywajš – tłumaczy Adam Łukojć, dyrektor Departamentu Zarzšdzania Portfelami Akcji w TFI Allianz.

Ale sš przedsiębiorstwa, które z wielkimi nadziejami czekajš na wakacje. Należš do nich przede wszystkim spółki z branży turystycznej, której reprezentantem jest Rainbow Tours.

Turystyka dobra na lato

– Obecna sytuacja rynkowa sprzyja Rainbow Tours. Spółka jest jednym z największych touroperatorów w Polsce. Cieszy się pozytywnš opiniš wœród klientów – mówi Tomasz Krajewski, analityk z BM Deutsche Banku. – Od strony ekonomicznej ważnym czynnikiem wpływajšcym na koszty ponoszone przez tę firmę jest cena ropy naftowej. Jest ona wcišż relatywnie niska, co przekłada się na mniejsze wydatki na przewozy lotnicze w porównaniu z sytuacjš choćby sprzed kilku lat .

Kolejnym argumentem przemawiajšcym na korzyœć spółki – zdaniem Tomasza Krajewskiego – jest m.in. wzrost polskiej gospodarki oraz niskie bezrobocie. Wpływa to na sytuację finansowš gospodarstw domowych, które mogš przeznaczyć więcej pieniędzy na wyjazdy wakacyjne.

Seweryn Masalski, zarzšdzajšcy funduszami w MM Prime TFI, wskazuje, że do branży turystycznej, oprócz Rainbow Tours, można też zaliczyć linię czarterowš Enter Air.

– Obie firmy sygnalizujš, że to lato będzie wyjštkowo udane. Wielkoœć przedsprzedaży oferty „Lato 2017" przygotowanej przez Rainbow Tours okazała się wyższa o 29 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Enter Air, który wozi m.in. uczestników wycieczek Rainbow Tours, także osišgnie wyższe przychody – podkreœla Seweryn Masalski.

Na organizacji wypoczynku swoich klientów powinien zarobić również Orbis.

Lato jest dobrym okresem dla producentów napojów i jedzenia kupowanego na spotkania towarzyskie. Skorzystać na tym może, jak twierdzi Tomasz Krajewski, na przykład Ambra, czyli producent m.in. Cydru Lubelskiego.

Picie, jedzenie i... zbędne kilogramy

– Ciepłe miesišce zdecydowanie sprzyjajš producentom napojów. Ich głównym przedstawicielem na warszawskiej giełdzie jest Żywiec, producent piwa. Jednak w tym segmencie rynku od wielu lat duże firmy borykajš się ze spadkiem sprzedaży. Główne marki piwa sš wypierane przez piwa rzemieœlnicze, cydr i inne alkohole – dodaje Seweryn Masalski.

W sezonie grillowym większym popytem cieszš się kiełbasy i inne przetwory mięsne. To zjawisko ma wpływ przede wszystkim na przychody Zakładów Mięsnych Henryk Kania, w mniejszym stopniu na przychody Tarczyńskiego, który produkuje przede wszystkim kabanosy. Obie firmy zwiększš sprzedaż w tym roku, ale sieci handlowe, główni odbiorcy ich wyrobów, wywierajš presję na obniżanie marży.

Po wakacyjnym wypoczynku Polacy rozpoczynajš intensywnš walkę ze zbędnymi kilogramami. Jak podkreœla Adam Łukojć, oznacza to też lepsze wyniki Benefit Systems (obsługuje karty MultiSport).

Różne kierunki inwestycji

Kto jeszcze może liczyć na większe zyski w wakacje?

– Analizujšc poprzednie lata pod kštem sprzedaży detalicznej można dostrzec, że w tym okresie bardzo dobrze radzš sobie branże zwišzane z tekstyliami i odzieżš. Można to tłumaczyć z jednej strony zakupami odzieży i obuwia na lato, a z drugiej strony – licznymi wyprzedażami, które pojawiajš się w tym okresie przed wprowadzeniem kolekcji jesiennych. Sektorowi pomaga też umocnienie złotego oraz wcišż silny popyt wewnętrzny – mówi Tomasz Krajewski, wskazujšc na liderów tych segmentów rynku: LPP i CCC oraz mniejsze firmy: Monnari Trade i Gino Rossi.

– Latem więcej zarabia Stalexport, operator autostrady Kraków – Katowice. W tym przypadku przychody sš bezpoœrednio zwišzane z natężeniem ruchu, które roœnie dzięki wakacyjnym wyjazdom. Prawdopodobnie najbliższe miesišce będš pod tym względem rekordowe – uzupełnia listę spółek Seweryn Masalski.

Z latem kojarzš się również przedsiębiorstwa z sektora rolno-spożywczego. Ale zarzšdzajšcy funduszami w MM Prime TFI wyjaœnia, że firmy zwišzane z rolnictwem, takie jak Kruszwica, Kernel i Astarta, co prawda majš dużo pracy w miesišcach letnich, jednak większoœć przychodów i zysków księgujš w czwartym kwartale. Zbiory z końca lata i poczštku jesieni sš przetwarzane i sprzedawane w postaci oleju lub cukru głównie jesieniš.

– Nieco większe przychody latem ma branża budowlana, gdyż pogoda jest zazwyczaj sprzyjajšca. Bieżšcy rok powinien przynieœć nieco większe przychody, jednak marże malejš ze względu na silnš konkurencję, rosnšce koszty wynagrodzeń i materiałów – dodaje Seweryn Masalski. Š?

Branże, które lubiš lato

- turystyczna: np. Rainbow Tours, Enter Air, Orbis

- producenci napojów: np. Żywiec

- producenci kiełbas i innych przetworów mięsnych, np. Zakłady Mięsne Henryk Kania

- sport i wypoczynek, np. Benefit Systems (obsługuje karty MultiSport)

- sprzedaż odzieży i obuwia: np. LPP, CCC, Monnari Trade, Gino Rossi

- operatorzy autostrad: np. Stalexport

- sektor rolno-spożywczy: np. Kruszwica, Kernel, Astarta

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL