Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Bez prowizji za wymianę waluty

AdobeStock
Nowe oferty przygotowujš: PKO BP oraz BZ WBK.

Zbliża się długi weekend majowy, a potem wakacje. Kto planuje krótsze i dłuższe wypady za granicę, powinien już teraz zatroszczyć się o stan swojego portfela, zwłaszcza jeœli nie chce zabierać ze sobš w podróż gotówki.

Najprostszym wyjœciem jest założenie konta walutowego. Najlepiej wybrać darmowe z niskš opłatš za kartę. Mniej ważna jest prowizja za korzystanie z bankomatów, bo za granicš najczęœciej płacimy bezgotówkowo.

Bez przewalutowania

Dla podróżujšcych często i po wielu krajach najwygodniejsze sš karty wielowalutowe. Pozwalajš uniknšć wysokiej prowizji za przewalutowanie, wynoszšcej np. 3 proc. kwoty transakcji, a nawet więcej.

Karta wielowalutowa jest zwykłš kartš debetowš do konta w złotych, z tym że w dowolnym momencie można jš podpišć do konta walutowego. Na ogół ma też funkcję zbliżeniowš. Zasady jej używania za granicš sš podobne jak w Polsce, inne sš tylko limity. W większoœci przypadków nie trzeba potwierdzać PIN-em płatnoœci do 25 euro, 50 dolarów lub 15 funtów brytyjskich. Funkcję zbliżeniowš można wyłšczyć, jeżeli obawiamy się kradzieży.

Używajšc karty wielowalutowej trzeba uważać, aby nie wydać więcej, niż znajduje się na przypiętym rachunku, gdyż wtedy bank pobierze pienišdze z konta złotowego. Wišże się z tym koszt przewalutowania i spreadu. W sumie za zakupy zapłacimy więcej, niż się spodziewaliœmy.

Wiele kart wielowalutowych przeznaczonych jest dla klientów bankowoœci prywatnej. Sš też takie, które mogš wyrobić klienci mniej zamożni, ale ci powinni się liczyć z opłatš – i to niemałš – za konto. Taniš kartę multiwalutowš oferuje Eurobank. Mastercard Debit wydawana jest do kont: Active, Na co Dzień, Junior, a nawet Standard. Jej obsługa kosztuje 1,90 zł miesięcznie. Wprawdzie 1,5 euro, dolara lub funta płaci się za skorzystanie z bankomatu, ale darmowy jest cashback.

W ING Banku Œlšskim zbliżeniowa Visa z funkcjš wielowalutowš może być bezpłatna, jeżeli w danym miesišcu przeprowadzimy dowolnymi kartami ING transakcje o wartoœci 300 zł. Dużo, bo 3 proc., kosztujš natomiast wypłaty z bankomatów.

W mBanku wielowalutowš kartę Visa Aquarius Œwiat mogš dostać tylko klienci premium, którzy majš mKonto Aquarius lub mKonto Aquarius Intensive. Aby uniknšć miesięcznej opłaty (19,50 zł) za obsługę mKonta Aquarius, musi na nie wpływać co najmniej 5 tys. zł miesięcznie, albo klient powinien mieć w banku 100 tys. zł (depozyty, inwestycje). Jeżeli opłaty nie da się uniknšć, karta też będzie droższa niż 10 zł wynikajšce z tabeli opłat. Rocznie za mKonto Aquarius i Visę Aquarius Œwiat bank pobierze 354 zł. Jeszcze droższe będzie mKonto Aquarius Intensive – 714 zł. Ale w zamian otrzymuje się możliwoœć przewalutowania transakcji w ponad 150 walutach – bez prowizji, darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na œwiecie i bezpłatny concierge.

Wygodna jest karta wielowalutowa w Citi Handlowy, ale konto kosztuje tam 30 zł miesięcznie. Nie zapłaci się za nie tylko wtedy, gdy w danym miesišcu œrednie saldo na wszystkich rachunkach wyniesie minimum 30 tys. zł lub wpływy na rachunek przekroczš 5 tys. zł. Także w PKO BP karta wielowalutowa na razie wydawana jest w ramach bankowoœci osobistej posiadaczom Konta Aurum, Platinum II, Złotego Konta lub Rachunku Platinum. Można do niej podpinać jedno z siedmiu kont walutowych. Karta jest co prawda bezpłatna, ale trzeba się liczyć, podobnie jak w mBanku, z kosztami zwišzanymi z rachunkiem podstawowym. Bank zapowiada, że w połowie tego roku udostępni wielowalutowy plastik wszystkim swoim klientom. Po wakacjach z podobnš ofertš ma wystšpić BZ WBK.

Nie tylko w banku

Coraz większš popularnoœć zdobywa Kantor Walutowy Aliora. Można w nim założyć bezpłatnie nawet 14 rachunków walutowych. Nie płaci się też za przelewy. 15 zł opłaty za kartę Mastercard Debit można uniknšć, jeżeli w cišgu szeœciu miesięcy od dnia wydania zawrze się niš przynajmniej jednš transakcję. Za darmo można też podjšć gotówkę raz w miesišcu. Każda kolejna wypłata kosztuje 9 zł.

Hitem tych wakacji mogš stać się wielowalutowe karty przedpłacone wydawane przez instytucje pozabankowe. Można je zasilać w dowolnym momencie nawet niewielkimi kwotami. Nie ma więc obaw, że w razie kradzieży zniknie cała gotówka na koncie.

Najatrakcyjniejsza wydaje się karta Revolut. Wydanie jej kosztuje wprawdzie 20 zł (do płatnoœci wirtualnych) lub 9 zł (standardowa), ale obsługa jest darmowa, podobnie jak wypłaty z bankomatów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL