Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Ile zapłacisz prowizji za regulowanie stałych domowych rachunków

Rzeczpospolita/Mateusz Dšbrowski
Najwygodniejsza i najtańsza jest bankowoœć internetowa.
Kto nie chce przepłacać, powinien regulować stałe domowe rachunki przez internet. Większoœć banków nie pobiera opłat za takie przelewy. A jeœli już prowizja występuje, wynosi na ogół nie więcej niż 50 groszy. Tymczasem za przelew w okienku bankowym zapłacimy nawet 10 zł. I tylko nielicznym uda się uniknšć opłaty. Oczywiœcie, nie musimy koniecznie korzystać z usług banku. Rachunki za gaz, pršd, telewizję kablowš możemy opłacić również w sklepie czy na poczcie. Ale te oferty nie przebijš cenowš bankowoœci internetowej. Wykonujšc pięć przelewów online, zapłacimy maksymalnie 2,5 zł. Jeœli skorzystamy z usługi w kasie sklepowej, prowizja wyniesie około 10 zł. Natomiast na poczcie będzie to 17 zł. Te same przelewy wykonane w okienku bankowym mogš nas kosztować nawet 50 zł.
W tabeli przedstawiamy wyliczenia kosztów w zależnoœci od sposobu opłacenia rachunków. Jak widać. za pięć przelewów przez internet na ogół nic nie zapłacimy, trzy przelewy przez internet, jeden telefoniczny i jeden w okienku bankowym mogš kosztować do 15 zł (w zależnoœci od banku i rodzaju konta), a dwa przelewy telefoniczne i jeden w okienku bankowym – nawet 40 zł.

Przelewy bankowe

Prowizja pobierana przez bank za realizację przelewu zależy od rodzaju konta, jakie ma klient, oraz od kanału i formy zlecenia. Koszty wahajš się od zera do 10 zł. Najdrożej jest oczywiœcie w okienku bankowym, nieco taniej przez telefon. Prowizja za przelew realizowany drogš telefonicznš często zależy od wykorzystanego kanału. Tańsze sš przelewy zrealizowane za pomocš bankofonu niż operatora-konsultanta. Internetowe przelewy bankowe to obecnie najtańsza forma regulowania stałych rachunków. Do tego jest to forma bardzo wygodnia. Wszystko możemy załatwić, używajšc domowego komputera. Dodatkowš zaletš takiego rozwišzania jest stały dostęp w bankowoœci online do opłaconych już rachunków. Nie trzeba przechowywać dokumentacji papierowej. W razie potrzeby można łatwo wykazać, że dana płatnoœć została zrealizowana.

Zlecenia stałe

Wygodnš formš regulowania cyklicznych należnoœci o stałej kwocie (np. comiesięczny abonament za internet lub rachunek za telefon) może być złożenie w banku zlecenia stałego. Zdefiniowanie takiego zlecenia wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza (można to oczywiœcie zrobić w bankowoœci iternetowej). Podajemy datę, kiedy zlecenie ma być realizowane (np. 15. dnia każdego miesišca), częstotliwoœć, kwotę, ewentualnie datę wygaœnięcia zlecenia. Oczywiœcie można również okreœlić, że zlecenie będzie realizowane bezterminowo. Większoœć banków nie pobiera opłaty za ustanowienie, modyfikację czy odwołanie zlecania stałego. Koszty wykonania operacji z reguły sš nieco niższe niż koszty przelewu jednorazowego. Kłopotem może być tylko to, że banki najczęœciej akceptujš tylko stałe kwoty. Jeœli płatnoœć jest co miesišc w innej wysokoœci, w zasadzie nie mamy wyboru. Musimy za każdym razem robić przelew lub zlecać płatnoœć. Zadanie to mocno ułatwia lista zdefiniowanych odbiorców, którš możemy przechowywać w swojej bankowoœci internetowej. Nie musimy za każdym razem wpisywać numeru rachunku bankowego. Wystarczy podać kwotę i ewentualnie zatwierdzić płatnoœć w sposób stosowany przez dany bank (np. kod z karty zdrapki, kod SMS, itp).

W sklepie i na poczcie

Dla osób nieposiadajšcych rachunku bankowego alternatywš może być opłacanie rachunków przy okazji robienia zakupów czy tankowania paliwa. Usługę takš oferuje coraz więcej punktów handlowych. Maksymalna wysokoœć prowizji nie przekracza tam z reguły 2 zł. Do zapłacenia rachunku w kasie sklepu potrzebna jest jednak jego papierowa wersja, na której, podobnie jak na innych produktach w sklepie, umieszczane sš specjalne kody kreskowe. Kasjer odczytuje kod za pomocš czytnika. Rachunek wraz z prowizjš klient reguluje w kasie. Potwierdzeniem jest paragon. Pienišdze trafiajš na konto w banku, a bank przekazuje je dostawcy usługi. Punkty, w których można opłacić rachunki, znajdujš się marketach i supermarketach, salonikach prasowych, w sklepach osiedlowych, na stacjach benzynowych. Bywa tak, że niektóre punkty kasowe majš podpisane umowy z okreœlonymi dostawcami usług. Wtedy klient może być całkowicie zwolniony z prowizji. Wiele osób jest przywišzanych do regulowania rachunków na poczcie. Prowizje nie sš tam wygórowane, w każdym razie sš dużo niższe niż w okienkach bankowych (patrz: ramka). masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.ogonowska@rp.pl

Różne formy regulowania stałych płatnoœci

Na poczcie - Opłacajšc rachunek w okienku pocztowym zapłacimy 3,40 zł – pod warunkiem, że kwota nie przekracza 600 zł; gdy jest wyższa, prowizja wyniesie 0,6 proc. od wpłacanej kwoty. Priorytet kosztuje odpowiednio 3,50 zł oraz 0,6 proc. W sklepie - Prowizja w placówkach handlowych umożliwiajšcych regulowanie stałych rachunków wynosi: usługa Moje Rachunki: do 1,99 zł usługa Dobry Punkt: 0,99 lub 1,85 zł Wygodne Rachunki: do 1,99 zł Drobne Rachunki w Żabce: prowizja przy wszystkich rachunkach o wartoœci poniżej 500 zł – 1,89 zł, powyżej 500 zł – 0,4 proc. wartoœci rachunku. Kiedy wpłynš pienišdze - Aby sprawdzić, kiedy przelew dotrze do adresata, należy dowiedzieć się, kiedy wyjdzie z banku nadawcy do banku odbiorcy i kiedy bank odbiorcy przekaże go na konto adresata. - Do przekazywania œrodków banki wykorzystujš głównie system przelewów międzybankowych Elixir. - Według zasad księgowania w tym systemie, przelewy powinny być realizowane w czasie trzech sesji: > przelewy zlecone od godziny 16.00 poprzedniego dnia roboczego do 9.30 następnego dnia sš księgowanie o 11.00; > przelewy zlecone od 9.30 do 13.30 sš księgowanie o 15.00; > przelewy zlecone od 13.30 do 16.00 sš księgowanie o 17.30. - Jeœli zlecenie realizacji przelewu złożymy w dniu wolnym od pracy, przelew zostanie wykonany w najbliższym dniu roboczym. - W większoœć banków przelew wewnętrzny trafia od razu na konto adresata. - Niektóre banki ustalajš różne godziny księgowania wysyłanych i odbieranych przelewów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL