Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

BLIKiem zapłacisz urzędnikowi

materiały prasowe
W niektórych urzędach można już płacić bezpoœrednio u urzędnika przy pomocy kodów BLIK. Przelewy można też inicjować w e-urzędach. Niestety na razie jedynie klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo poprzez aplikację IKO mogš skorzystać z takich dogodnoœci.

Dzięki temu rozwišzaniu nie będzie już trzeba udawać się do kasy urzędu, żeby uiœcić opłatę administracyjnš. M.in. za wydanie dokumentów czy rejestrację pojazdu można zapłacić bezpoœrednio u urzędnika z którym załatwia się sprawę.

Rozwišzanie to powstało we współpracy z Polskim Standardem Płatnoœci, operatorem systemu BLIK oraz Krajowš Izbš Rozliczeniowš. Oparte jest na usłudze Paybynet KIR, umożliwiajšcej przesyłanie pieniędzy bezpoœrednio z konta bankowego klienta na konta bankowe jednostek administracji publicznej.

- Klienci PKO Banku Polskiego zyskujš kolejnš niezwykle przydatnš funkcję, dzięki której sprawę w urzędzie można załatwić szybciej i wygodniej, z wykorzystaniem telefonu komórkowego, który mamy zawsze przy sobie. Jesteœmy dumni, że możemy przyczynić się do sprawniejszej obsługi mieszkańców, uczestniczšc jednoczeœnie w budowaniu nowoczesnej i przyjaznej administracji – mówi Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

Urzędnik ma teraz możliwoœć przyjęcia płatnoœci w okienku bezpoœrednio na swoim komputerze, który korzysta ze specjalnej aplikacji KIR. Dzięki temu urzędy nie musiały wydać ani złotówki na dodatkowe terminale płatnicze.

W przypadku dokonywania opłat w e-urzędach czy e-sklepach, również wystarczy tylko podać kod BLIK, bez potrzeby przepisywania numeru rachunku, karty płatniczej czy tytułu przelewu.

Na razie możliwoœć płacenia BLIKiem jest:

w wybranych urzędach stacjonarnych w całej Polsce, m.in.: w wybranych urzędach wojewódzkich, urzędach miast, gminach, powiatach i starostwach powiatowych; w e-urzędach: m.in. ePUAP (tutaj m.in. Urzšd Miasta Krakowa), SEKAP (m.in. Urzšd Miasta Katowice), system eLubuskie, system Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, witryna Miasta Lublin, a także kilkadziesišt witryn z usługami geodezyjnymi; w wybranych e-sklepach (ponad 800 witryn).

Płatnoœci przelewem inicjowane kodem BLIK sš dostępne dla wszystkich użytkowników aplikacji IKO – zarówno klientów PKO Banku Polskiego, jak i użytkowników konta Inteligo. Transakcje dokonywane kodem BLIK z aplikacji IKO w urzędach będš księgowane jako przelew z rachunku klienta bezpoœrednio na rachunek odbiorcy, czyli urzędu, e-urzędu lub e-sklepu. Wykorzystywany jest tu standardowy przelew Elixir Krajowej Izby Rozliczeniowej lub przelew wewnętrzny, jeœli odbiorca ma swój rachunek w PKO Banku Polskim.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL