Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jak zarzšdzać wydatkami

Nowe rozwišzania zaspokajajš potrzeby klienta

Fotorzepa
Nowe rozwišzania zaspokajajš potrzeby klienta szybciej, taniej i lepiej.
Waluty chętnie kupujemy w kantorach internetowych, pienišdze pożyczamy w firmach oferujšcych usługi wyłšcznie online, wykonujemy e-płatnoœci, wykorzystujšc do tego niebankowe systemy. Według raportu Deloitte Consulting „Jaka jest i jak sprostać konkurencji spoza sektora bankowego?" PayPal obsługuje więcej międzynarodowych płatnoœci niż pięć największych banków łšcznie.

Nowe usługi oferowane na platformach kreujš nowe zachowania klientów. Sukces odnoszš przede wszystkim te, które charakteryzujš prostota i wartoœć dodana dla klienta.

– Dynamiczny rozwój nowych technologii i modeli biznesowych zmienia na naszych oczach oblicze wielu branż. Powstajš nowe rozwišzania, które zaspokajajš potrzeby klienta szybciej, taniej i lepiej niż dotychczasowi gracze. Dodatkowo dzięki internetowi innowacje rozprzestrzeniajš się coraz szybciej, zdobywajšc miliony użytkowników w cišgu miesięcy – mówi Tomasz Rudolf z firmy D-RAFT.

I podaje przykłady. Firma TransferWise z sukcesem zrewolucjonizowała międzynarodowe przesyłanie pieniędzy, skracajšc znacznie czas oczekiwania na przelew i odbierajšc bankom atrakcyjne Ÿródło przychodów. Serwis AirBnB stał się w kilka lat największš platformš umożliwiajšcš podróżnym wynajem apartamentów od prywatnych osób i konkurujšcš skutecznie w prawie wszystkich krajach na œwiecie z tradycyjnymi hotelami. Uber czy iTaxi odbierajš klientów tradycyjnym korporacjom taksówkowym.

Cyfrowe rozwišzania

Polska jest, zdaniem Łukasza Bystrzyńskiego, partnera odpowiedzialnego za usługi doradcze dla sektora bankowego w PwC w Polsce, jednym ze œwiatowych liderów pod względem rozwoju i zaangażowania nowych technologii w bankowoœci.

Jak wynika z raportu GFT Group, większoœć graczy na europejskim rynku bankowym dopiero poczyniła pierwsze kroki w kierunku cyfryzacji. Dziewięć na dziesięć banków przygotowało strategię digitalizacji lub nad niš pracuje. Proces ten jest jednak daleki od ukończenia. Zaledwie 8 proc. ankietowanych banków przyznało, że udało im się sfinalizować wprowadzenie cyfrowych rozwišzań.

– Różnica między rynkami zachodnimi a naszym polega na tym, że w Polsce fin-techami sš głównie banki. Wynika to z w miarę nowoczesnych systemów bankowych, które umożliwiajš szybkie dostosowanie do nowych rozwišzań biznesowych – przekonuje Łukasz Bystrzyński.

Nowe platformy bankowe, system płatnoœci mobilnych, joint venture banków i telekomów to tylko niektóre wymienione przez niego przykłady zastosowania nowych technologii. Pokolenie millenialsów to coraz liczniejsza grupa klientów banków, a Polska może się pochwalić czwartym miejscem na œwiecie pod względem wykorzystania bankowoœci mobilnej (ustępuje tylko kilku krajom azjatyckim).

Technologiczna rewolucja

– Nie znaczy to, że banki w Polsce mogš spać spokojnie. Na naszym rynku jest kilka niebankowych firm fin-tech, głównie w obszarach płatnoœci, pożyczek bezpoœrednich, faktoringu, porównywarek ofert, które wykorzystujš nisze i dynamicznie rosnš – twierdzi Łukasz Bystrzyński. – Rozwój technologii powoduje, że konkurencję stanowiš też fin-techy z Zachodu, w tym globalni giganci, którzy odkrawajš dla siebie coraz większy udział w usługach finansowych. Konsumenci zawsze będš potrzebowali usług bankowych, ale czy na pewno banków?

Tendencje te sš widoczne nie tylko na rynku usług finansowych. – Zespoły tworzšce technologiczne start-upy odkrawajš, niczym plastry salami, najbardziej zyskowne fragmenty biznesu dużym korporacjom – mówi Tomasz Rudolf. – Większoœć marek znanych z list największych firm musi się przygotować na te zmiany albo niechybnie zniknie z rynku w cišgu najbliższych 10–20 lat, tak jak stało się to z Nokiš czy Kodakiem. Poszukujšc dla korporacji najlepszych partnerów, zauważamy, że coraz więcej menedżerów widzi w start-upach nie tylko szansę na uatrakcyjnienie oferty i wzrost przychodów, ale też sposób na przeżycie kolejnych fal technologicznej rewolucji.

Jakie globalne trendy już teraz silnie oddziałujš na sposób dostarczania usług finansowych? Według Deloitte Consulting sš to: weryfikacja klienta na podstawie odcisku palca, dalsza integracja usług finansowych oraz mediów społecznoœciowych, popularyzacja odzieży i akcesoriów wyposażonych w zaawansowane gadżety technologiczne, wykorzystanie idei gier komputerowych oraz technologii cyfrowych i mobilnych w celu intensyfikacji kontaktu z klientem. Kolejnš falę zmian w sektorze usług finansowych mogš wywołać: Blockchain (technologia wykorzystywana przez bitcoin); oferowanie usług płatnoœciowych przez największe firmy technologiczne (Google, Apple) oraz platformy handlu internetowego (Amazon, Alibaba); wykorzystanie robotów w procesie obsługi klienta.

Partnerem cyklu edukacyjnego „Technologia w finansach" jest Vivus.pl

Kolejny odcinek cyklu ukaże się 3 marca 2016 r.

Opinia

Katarzyna JóŸwik, dyrektor zarzšdzajšca w Vivus Finance

Polski model współpracy branży technologicznej i finansowej jest jednym z ciekawszych w Europie. Zaczęło się od tego, że banki przeskoczyły całš erę czeków. Bardzo szybko przyzwyczaiły ludzi do kart i bankowoœci internetowej. PóŸniej pomogły organizacje płatnicze, dzięki czemu byliœmy pierwszym rynkiem w tej częœci œwiata, gdzie masowo weszły w życie płatnoœci bezstykowe. To przyzwyczaiło klientów do cišgłej adaptacji nowinek technologicznych. Jesteœmy więc dobrym poligonem testowym dla finansowych start-upów przed wyjœciem na rynki zagraniczne. Innowacyjne pomysły w branży finansowej łatwo przenieœć na inne rynki. Widać też duże zainteresowanie nimi ze strony inwestorów. To szansa, którš powinniœmy wykorzystać w najbliższych latach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL